16.12.1966 yildagi -son
 LexUZ sharhi
2. Ushbu qoida 6, 7, 8 (1 va 2-bandlar), 11, 15, 16 va 18-moddalardan biror-bir chekinish uchun asos bo‘la olmaydi.
3. Ushbu moddaning 2-bandida nazarda tutilgan huquqlardan foydalanish alohida majburiyatlar va alohida mas’uliyat yuklaydi. Bu tarzda foydalanish ayrim cheklashlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, lekin bu cheklashlar qonun bilan belgilanishi va quyidagilar uchun zarur bo‘lishi lozim:
Har bir fuqaro 2-moddada ko‘rsatib o‘tilgan hech bir kamsitishsiz va asoslanmagan cheklashlarsiz quyidagi huquq hamda imkoniyatlarga ega bo‘lishi kerak:
1. Qo‘mita a’zolari 28-moddada nazarda tutilgan talablarga javob beruvchi va ushbu Paktda ishtirok etuvchi davlatlar tomonidan ko‘rsatilgan shaxslar orasidan yashirin ovoz berish orqali saylanadi.
2. Qo‘mitaga har bir saylovga ko‘pi bilan to‘rt oy qolganida (34-moddaga muvofiq bo‘sh o‘rinlarni to‘ldirish uchun e’lon qilinadigan saylov bundan mustasno) Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi ushbu Paktda ishtirok etuvchi davlatlarga uch oylik muddatda qo‘mita a’zoligiga nomzodlarni taqdim etishni so‘rab yozma ravishda murojaat qiladi.
1. 33-moddaga binoan bo‘sh turgan o‘rin e’lon qilinganda, almashtirilishi kerak bo‘lgan a’zoning vakolatlari shu bo‘sh turgan o‘rin e’lon qilingandan so‘ng olti oy ichida hali tugamasa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi ushbu Paktda ishtirok etuvchi har bir davlatga bu to‘g‘rida xabar qiladi va o‘sha davlat 29-moddaga muvofiq bo‘sh turgan o‘rinni to‘ldirish uchun ikki oy ichida nomzod ko‘rsatishi mumkin.
3. 33-moddaga binoan e’lon qilingan bo‘sh o‘rinni egallash uchun saylangan Qo‘mita a’zosi mazkur modda qoidalariga muvofiq Qo‘mitada o‘rni bo‘shagan a’zoning vakolatlari muddatining qolgan qismi mobaynida lavozimni egallaydi.
5. Ushbu Paktda ishtirok etuvchi davlatlar Qo‘mitaga mazkur moddaning 4-bandiga muvofiq qayd qilinishi mumkin bo‘lgan har qanday mulohazalar borasida o‘z fikrini taqdim etishi mumkin.
e) Qo‘mita “s” kichik bandining qarorlariga rioya qilgan holda ushbu Paktda e’tirof etilgan inson huquqlarini va asosiy erkinliklarini hurmat kilish asosida masalalarni do‘stona hal etish maqsadida manfaatdor ishtirokchi davlatlarga o‘z xolis xizmatini ko‘rsatadi;
f) Qo‘mita ko‘rib chiqishi uchun o‘ziga taqdim etilgan har qanday masala yuzasidan “b” kichik bandida ko‘rsatilgan manfaatdor ishtirokchi davlatlarga murojaat etib ishga aloqador har qanday axborotni taqdim etishni so‘rashi mumkin;
g) “b” kichik bandida ko‘rsatilgan manfaatdor ishtirokchi davlatlar Qo‘mitada masala ko‘rib chiqilayotganda vakilga ega bo‘lish va og‘zaki va (yoki) yozma taqdimnoma berish huquqiga ega;
2. Ushbu modda qarorlari ushbu Paktda ishtirok etuvchi o‘nta davlat shu moddaning 1-bandiga binoan bayonot berganidan so‘nggina kuchga kiradi. Bunday bayonotlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi huzurida ishtirokchi davlatlar tomonidan saqlash uchun topshiriladi, Bosh kotib esa ularning nusxalarini boshqa ishtirokchi davlatlarga yuboradi. Bayonot Bosh kotibni xabardor qilgan holda istalgan vaqtda qaytarib olinishi mumkin. Bunday xatti-harakat ma’lumot predmeti sanalgan va mazkur moddaga binoan topshirilgan har qanday masalaning ko‘rib chiqilishiga to‘sqinlik qilmaydi; agar manfaatdor ishtirokchi davlat yangi bayonot bermasa, Bosh kotib bayonot qaytarib olingani to‘g‘risida xabardor bo‘lganidan so‘ng hech bir ishtirokchi davlatning keyingi biror-bir ma’lumoti qabul qilinmaydi.
1. a) 41-moddaga muvofiq Qo‘mitaga topshirilgan biror-bir masala manfaatdor ishtirokchi davlatlarni qoniqtiradigan darajada yechilmagan bo‘lsa, Qo‘mita manfaatdor ishtirokchi davlatlarning oldindan bergan roziligiga binoan maxsus Kelishtiruvchi komissiya (bundan buyon matnda “Komissiya” deb yuritiladi) tayinlashi mumkin. Komissiya mazkur Pakt qoidalariga rioya qilgan holda masalani yaxshilik bilan hal etish maqsadida manfaatdor ishtirokchi davlatlarga xolis xizmat ko‘rsatadi.
5. 36-moddaga muvofiq taqdim etiladigan kotibiyat ushbu modda asosida tayinlanadigan Komissiyaga ham xizmat ko‘rsatadi.
c) agar “b” kichik bandida ko‘rsatilgan qarorga kelinmagan bo‘lsa, Komissiya ma’ruzasi manfaatdor ishtirokchi davlatlar o‘rtasidagi bahsga aloqador barcha ashyoviy dalillar borasidagi xulosadan va Komissiyaning ushbu masalani yaxshilik bilan hal etish to‘g‘risidagi mulohazalaridan iborat bo‘ladi. Mazkur ma’ruza tarkibiga manfaatdor davlatlarning yozma va og‘zaki taqdimnomalari ham kiritiladi;
d) agar Komissiya ma’ruzasi “s” kichik bandiga muvofiq taqdim etilayotgan bo‘lsa, manfaatdor ishtirokchi davlatlar shu ma’ruzani olganidan so‘ng uch oy muddat ichida ma’ruza mazmuni maqbul yoki nomaqbulligi haqida Qo‘mita raisiga ma’lum qiladi.
8. Ushbu moddaning qarorlari Qo‘mitaning 41-moddada nazarda tutilgan majburiyatlarini kamsitmaydi.
10. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi, agar zarur bo‘lsa, ushbu moddaning 9-bandiga binoan manfaatdor ishtirokchi davlatlar Qo‘mita a’zolarining xarajatini qoplaguncha o‘sha xarajatlarni o‘zi to‘lash huquqiga ega.
Qo‘mita a’zolari va 42-moddaga muvofiq tayinlanishi mumkin bo‘lgan maxsus Kelishtiruvchi komissiya a’zolari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining imtiyozlari va immunitetlari haqidagi Konvensiyaning tegishli bo‘limlarida nazarda tutilganidek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti xizmat safarlariga yuboradigan ekspertlarning imtiyozlari, yengilliklari va immunitetlaridan foydalanish huquqiga ega.
3. Ushbu Pakt mazkur moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan har qanday davlatning qo‘shilishi uchun ochiqdir.
48-moddaning 5-bandiga muvofiq qilinadigan bildirishlardan qat’i nazar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi o‘sha moddaning 1-bandida ta’kidlangan barcha davlatlarni quyidagilar xususida xabardor qiladi:
a) 48-moddaga muvofiq imzolashlar, ratifikatsiya qilishlar va qo‘shilishlar haqida;
b) 49-moddaga muvofiq ushbu Paktning kuchga kirish sanasi va 51-moddaga muvofiq har qanday tuzatishlarning kuchga kirish sanasi haqida.