30.04.1998 yildagi 608-I-son
1. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 1998-yil 1-sentabrdan e’tiboran amalga kiritilsin.
qonun hujjatlari O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga muvofiqlashtirilgunga qadar O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlarining mazkur Kodeksga zid kelmaydigan qismi qo‘llanilaveradi.
3. O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari ilovaga muvofiq 1998-yil 1-sentabrdan e’tiboran o‘z kuchini to‘la yoki qisman yo‘qotgan deb hisoblansin.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hukumat qarorlarini Oila kodeksiga muvofiqlashtirsin, respublika vazirliklari va idoralari mazkur Kodeksga zid keladigan o‘z normativ hujjatlarini qayta ko‘rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta’minlasin.