08.07.2008 yildagi O‘RQ-160-son
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasini (Nyu-York, 2000-yil 15-noyabr) to‘ldiruvchi Odam savdosining, ayniqsa ayollar va bolalar savdosining oldini olish hamda unga chek qo‘yish va uning uchun jazolash haqidagi Protokol quyidagi bayonot bilan ratifikatsiya qilinsin:
“O‘zbekiston Respublikasi o‘zini ushbu Protokolning 15-moddasi 2-bandi qoidalari bilan bog‘liq deb hisoblamaydi”.