30.08.2003 yildagi 536-II-son
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasi quyidagi axborot, bildirish va bayonotlar e’tiborga olingan holda ratifikatsiya qilinsin:
O‘zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentabrda qabul qilingan Qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 29-moddasining to‘rtinchi qismiga muvofiq ikki yoki undan ortiq shaxsning birgalikda jinoiy faoliyat olib borish uchun oldindan bir guruhga birlashishi uyushgan guruh deb topiladi.
O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 15-moddasiga muvofiq jinoyatlar o‘z xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga ko‘ra: ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan; uncha og‘ir bo‘lmagan; og‘ir; o‘ta og‘ir jinoyatlarga bo‘linadi.
O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 284-moddasiga ko‘ra jinoyat narsasi bo‘lgan mol-mulk, basharti avvalgi egasiga qaytarib berilishi lozim bo‘lmasa, sud hukmi bilan davlat egaligiga o‘tkaziladi.
O‘zbekiston Respublikasi ushbu bilan ma’lum qiladiki, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga muvofiq tavsiflash belgilari va ayrim turdagi jinoyatlar bo‘yicha javobgarlik darajasiga ko‘ra uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko‘zlab sodir etilgan jinoyatlar og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyat toifalariga kiritiladi.
O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda qabul qilingan “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 38-moddasiga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning operatsiyalari hamda hisobvaraqlariga doir ma’lumotnomalar mijozlarga, tashkilotlarning o‘ziga, prokuror, sudlarga, surishtiruv va tergov organlariga quyidagi hollarda beriladi:
O‘zbekiston Respublikasi o‘zini ushbu Konvensiya 35-moddasining 2-bandi qoidalari bilan bog‘liq deb hisoblamaydi.