Для получения доступа к этой функции Вам необходимо авторизоваться!
Хотите зарегистрироваться? Либо войти под своим логином?

Авторизоваться Зарегистрироваться

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 декабрдаги «Самарқанд автомобиль заводида ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш ва республика автотранспорт паркини янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-531-сон қарори ижросини таъминлаш ва Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида», «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 19 сентябрдаги «Экспорт-импорт операцияларини тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-183-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 19 апрелдаги «Экологик хавфли маҳсулотлар ва чиқиндиларни Ўзбекистон Республикасига олиб киришни ва уларни унинг ҳудудидан олиб чиқишни тартибга солиш тўғрисида» 151-сон, 2004 йил 6 июлдаги «Маҳсулотларни сертификатлаштириш тартиботини соддалаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 318-сон қарорларига мувофиқ, қарор қиламиз:
Мазкур Вақтинчалик йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 декабрдаги «Самарқанд автомобиль заводида ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш ва республика автотранспорт паркини янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-531-сон қарори ва Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида», «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 19 сентябрдаги «Экспорт-импорт операцияларини тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-183-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 19 апрелдаги «Экологик хавфли маҳсулотлар ва чиқиндиларни Ўзбекистон Республикасига олиб киришни ва уларни унинг ҳудудидан олиб чиқишни тартибга солиш тўғрисида» 151-сон, 2004 йил 6 июлдаги «Маҳсулотларни сертификатлаштириш тартиботини соддалаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 318-сон қарорларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасига олиб кириладиган бензин ва дизель моторлари билан жиҳозланган «М2», «М3» ва «N2» тоифаларидаги янги автотранспорт воситаларини «Евро-2» экологик даражадан кам бўлмаган талабларга мувофиқлиги бўйича экологик сертификатлаштириш тартибини белгилайди.
5. Экологик сертификатлаш органи экологик сертификатни (2-илова) журналда рўйхатдан ўтказиб, 10 кундан ошмаган муддатда беради.
Олдинги таҳрирга қаранг.

____________________________________
(экологик сертификатловчи орган номи)

____________________________________
(экологик сертификатловчи орган манзили)


Экологик сертификатлаштиришни ўтказиш бўйича
БУЮРТМА

____________________________________________________________________________

буюртмачининг номи (ишлаб чиқарувчи завод, етказиб берувчи ёки

____________________________________________________________________________

якка тартибдаги тадбиркорнинг Ф.И.Ш.)

____________________________________________________________________________

(буюртмачининг манзили, алоқа телефони)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ томонидан

(раҳбар Ф.И.Ш.)

мурожаат этиб ________________________________________________________________

(олиб кириш, автотранспорт воситаси номи, тоифаси, ТР ТИФ коди,

____________________________________________________________________________

сони, неча дона ёки қанчалиги)

меъёрий ҳужжат асосида ________________________________________________________

(меъёрий ҳужжатнинг номланиши)

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ талабларига мос келади

(меъёрий ҳужжатлар рақамлари ва номи)

____________________________________________________________________________
ва автотранспорт тоифаси ____________________________________ кўрсатилган ҳужжатлар
(автотранспорт воситаси тоифаси кўрсатилсин)
талабларига мос келишини экологик сертификатлаштиришни ўтказиб беришингизни сўрайди

Қўшимча маълумотлар _________________________________________________________

(бошқа ҳужжатлар кўрсатилади)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Буюртмачи___________________________________________

(шахсий имзо)

(Ф.И.Ш.)


«____» _____________ 200__ й.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАБИАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ


ЭКОЛОГИК СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ТИЗИМИ


000000 - сонли
____________________________________________________________________________

(экологик сертификатлаштириш органининг номи ва юридик манзили)

____________________________________________________________________________


ЭКОЛОГИК СЕРТИФИКАТ

200__ йил «____» ____________________ да
_________________ сон билан қайд қилинди.

Божхонада расмийлаштиришдан ўтиш давригача ҳақиқийдир.


Ушбу сертификат, экологик сертификатлаштириладиган объект _________________________
________________________________________________________________________нинг

(экологик сертификатлаштириш тизимида объектнинг номланиши)

лозим равишдаги идентификацияга жавоб бериши ва меъёрий-услубий жиҳатлари _________
____________________________________________________________________________

(меъёрий ҳужжатлар номи)

______________________ меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатлар талабига жавоб беради.

Сертификат эгаси ҳақида маълумот: _______________________________________________
____________________________________________________________________________

(номи ва юридик манзили)

Телефон рақами: _____________________Факс: __________________________
Маҳсулот ёки хизматнинг экологик сертификатлаштиришдаги қўлланилган талаблар:
____________________________________________________________________________

(маҳсулот ва хизматга доир текширув, кузатув ёки меъёрий ҳужжатлар таҳлили)

____________________________________________________________________________


Сертификатлаштириш органининг раҳбари

М.Ў.

__________________

__________________________________

(имзо)

(исми-шарифи, отасининг исми)

_____________________________________
(экологик сертификатловчи орган номи)

_____________________________________
(экологик сертификатловчи орган манзили)


Идентификация далолатномаси

1. Автотранспорт воситасининг номланиши _________________________________________

(русуми, ишлаб чиқарилган йили, кузов,

____________________________________________________________________________

двигатель ва шассиси номери, автотранспорт ранги)

2. Автотранспорт воситаси эгасининг номи, унинг юридик манзили _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Автотранспорт воситасининг келиб чиқиши ______________________________________
____________________________________________________________________________

(давлат номи, ишлаб чиқарувчи завод)

____________________________________________________________________________
4. Қанча миқдори _____________________________________________________________
5. Автотранспорт тоифаси ______________________________________________________


Хулосалар:

Тақдим этилган техник маълумоти ва ёзувлари орқали автотранспорт воситаси
идентификация қилинди (идентификация қилиниши мумкин эмас) ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Экологик сертификатлаштириш органи вакили

_______________

________________________________

(имзо)

(Ф.И.Ш.)


Божхона пости ёки омборхона вакили______________________________________________

(имзо)

(Ф.И.Ш.)


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2006 года № ПП-531 «О мерах по дальнейшему развитию производства на Самаркандском автомобильном заводе и обновлению парка автотранспорта республики» и в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей», постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2005 года № ПП-183 «О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций», а также постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2000 года № 151 «О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов», от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции», Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации и Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы постановляют:
1. Утвердить «Временную инструкцию о порядке экологической сертификации, ввозимых в Республику Узбекистан новых автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2» согласно приложению.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства «Узстандарт» и Госкомприроды
от 28 февраля 2007 года №№ 1-п, 80-ТК
Настоящая Временная инструкция в соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2006 года № ПП-531 «О мерах по дальнейшему развитию производства на Самаркандском автомобильном заводе и обновлению парка автотранспорта республики» и законами Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2005 года № ПП-183 «О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций», а также постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2000 года № 151 «О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов», от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции» определяет порядок экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан новых автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2».
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 4 в редакции постановления Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации и Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды от 21 февраля 2020 года №№ к-2, 1 (рег. № 1670-1 от 16.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.03.2020 г., № 10/20/1670-1/0338)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»
См. предыдущую редакцию.

____________________________________________
(наименование органа экологической сертификации)

____________________________________________
(адрес органа экологической сертификации)


ЗАЯВКА
на проведение признания экологического сертификата

____________________________________________________________________________

наименование заявителя (завода-изготовителя, поставщика

____________________________________________________________________________

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________

(адрес заявителя, контактный телефон)

____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

заявляет, что __________________________________________________________________

(ввоз; наименование автотранспортных средств; категория; код ТН ВЭД,

____________________________________________________________________________

партия или серийно; количество)

выпускается по _______________________________________________________________

(наименование нормативного документа)

соответствует требованиям ______________________________________________________

(номера и наименования нормативных документов)

____________________________________________________________________________
_____________и просит признание экологического сертификата автотранспортного средства
категории _________________________ на соответствие требованиям указанных документов

(указать категорию АТС)

по схеме _____________________________________________________________________

(номер схемы сертификации)


Дополнительные сведения _______________________________________________________

(указываются другие документы)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Заявитель


__________________

________________________________

(личная подпись)

(фамилия, имя, отчество)


«____» __________ 200__ г.

(приложение № 1 в редакции постановления Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации и Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды от 21 февраля 2020 года №№ к-2, 1 (рег. № 1670-1 от 16.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.03.2020 г., № 10/20/1670-1/0338)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ


№ 000000
____________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес органа

____________________________________________________________________________

по экологической сертификации)


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

Регистрационный номер _________________

Дата выдачи «___» ________________ 200_ г.

Действителен на период прохождения таможенного оформления.


Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированный объект
экологической сертификации ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование объекта в Системе экологической сертификации)

и его нормативно-методическая база соответствуют требованиям следующих нормативных и
правовых актов _______________________________________________________________

(обозначение нормативных документов)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Сведения о держателе сертификата ________________________________________________

(наименование и юридический адрес)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон: __________________________Факс: _______________________________

Данные о проведении экологической сертификации по требуемым критериям _____________
____________________________________________________________________________

(экспертиза нормативных документов или испытания продукции)

____________________________________________________________________________


Руководитель органа, выдавшего сертификат

М.П.

__________________

______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»

_____________________________________________
(наименование органа экологической сертификации)

_____________________________________________
(адрес ОЭС)


АКТ
идентификации

1. Наименование автотранспортного средства _______________________________________
____________________________________________________________________________

(марка, год выпуска, номера кузова, двигателя и шасси, цвет автотранспорта)

2. Наименование владельца автотранспортного средства, его юридический адрес ___________
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
3. Происхождение автотранспортного средства ______________________________________

(наименование страны, завода-изготовителя)

____________________________________________________________________________
4. Размер партии ______________________________________________________________
5. Категория автотранспорта _____________________________________________________

Выводы:
Представленное автотранспортное средство идентифицировано (не может быть идентифицировано) с его техническим описанием и данными __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Представитель органа по экологической сертификации

_________________

_________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)


Представитель таможенного поста или склада
_________________
__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)


Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси