07.04.2007 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1670
Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг қарори, 07.04.2007 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1670
Дата вступления в силу
17.04.2007
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 декабрдаги «Самарқанд автомобиль заводида ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш ва республика автотранспорт паркини янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-531-сон қарори ижросини таъминлаш ва Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида», «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 19 сентябрдаги «Экспорт-импорт операцияларини тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-183-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 19 апрелдаги «Экологик хавфли маҳсулотлар ва чиқиндиларни Ўзбекистон Республикасига олиб киришни ва уларни унинг ҳудудидан олиб чиқишни тартибга солиш тўғрисида» 151-сон, 2004 йил 6 июлдаги «Маҳсулотларни сертификатлаштириш тартиботини соддалаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 318-сон қарорларига мувофиқ, қарор қиламиз:
Мазкур Вақтинчалик йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 декабрдаги «Самарқанд автомобиль заводида ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш ва республика автотранспорт паркини янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-531-сон қарори ва Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида», «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 19 сентябрдаги «Экспорт-импорт операцияларини тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-183-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 19 апрелдаги «Экологик хавфли маҳсулотлар ва чиқиндиларни Ўзбекистон Республикасига олиб киришни ва уларни унинг ҳудудидан олиб чиқишни тартибга солиш тўғрисида» 151-сон, 2004 йил 6 июлдаги «Маҳсулотларни сертификатлаштириш тартиботини соддалаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 318-сон қарорларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасига олиб кириладиган бензин ва дизель моторлари билан жиҳозланган «М2», «М3» ва «N2» тоифаларидаги янги автотранспорт воситаларини «Евро-2» экологик даражадан кам бўлмаган талабларга мувофиқлиги бўйича экологик сертификатлаштириш тартибини белгилайди.
5. Экологик сертификатлаш органи экологик сертификатни (2-илова) журналда рўйхатдан ўтказиб, 10 кундан ошмаган муддатда беради.

____________________________________
(экологик сертификатловчи орган номи)

____________________________________
(экологик сертификатловчи орган манзили)


Экологик сертификатлаштиришни ўтказиш бўйича
БУЮРТМА

____________________________________________________________________________

буюртмачининг номи (ишлаб чиқарувчи завод, етказиб берувчи ёки

____________________________________________________________________________

якка тартибдаги тадбиркорнинг Ф.И.Ш.)

____________________________________________________________________________

(буюртмачининг манзили, алоқа телефони)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ томонидан

(раҳбар Ф.И.Ш.)

мурожаат этиб ________________________________________________________________

(олиб кириш, автотранспорт воситаси номи, тоифаси, ТР ТИФ коди,

____________________________________________________________________________

сони, неча дона ёки қанчалиги)

меъёрий ҳужжат асосида ________________________________________________________

(меъёрий ҳужжатнинг номланиши)

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ талабларига мос келади

(меъёрий ҳужжатлар рақамлари ва номи)

____________________________________________________________________________
ва автотранспорт тоифаси ____________________________________ кўрсатилган ҳужжатлар
(автотранспорт воситаси тоифаси кўрсатилсин)
талабларига мос келишини экологик сертификатлаштиришни ўтказиб беришингизни сўрайди

Қўшимча маълумотлар _________________________________________________________

(бошқа ҳужжатлар кўрсатилади)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Буюртмачи___________________________________________

(шахсий имзо)

(Ф.И.Ш.)


«____» _____________ 200__ й.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАБИАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ


ЭКОЛОГИК СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ТИЗИМИ


000000 - сонли
____________________________________________________________________________

(экологик сертификатлаштириш органининг номи ва юридик манзили)

____________________________________________________________________________


ЭКОЛОГИК СЕРТИФИКАТ

200__ йил «____» ____________________ да
_________________ сон билан қайд қилинди.

Божхонада расмийлаштиришдан ўтиш давригача ҳақиқийдир.


Ушбу сертификат, экологик сертификатлаштириладиган объект _________________________
________________________________________________________________________нинг

(экологик сертификатлаштириш тизимида объектнинг номланиши)

лозим равишдаги идентификацияга жавоб бериши ва меъёрий-услубий жиҳатлари _________
____________________________________________________________________________

(меъёрий ҳужжатлар номи)

______________________ меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатлар талабига жавоб беради.

Сертификат эгаси ҳақида маълумот: _______________________________________________
____________________________________________________________________________

(номи ва юридик манзили)

Телефон рақами: _____________________Факс: __________________________
Маҳсулот ёки хизматнинг экологик сертификатлаштиришдаги қўлланилган талаблар:
____________________________________________________________________________

(маҳсулот ва хизматга доир текширув, кузатув ёки меъёрий ҳужжатлар таҳлили)

____________________________________________________________________________


Сертификатлаштириш органининг раҳбари

М.Ў.

__________________

__________________________________

(имзо)

(исми-шарифи, отасининг исми)

_____________________________________
(экологик сертификатловчи орган номи)

_____________________________________
(экологик сертификатловчи орган манзили)


Идентификация далолатномаси

1. Автотранспорт воситасининг номланиши _________________________________________

(русуми, ишлаб чиқарилган йили, кузов,

____________________________________________________________________________

двигатель ва шассиси номери, автотранспорт ранги)

2. Автотранспорт воситаси эгасининг номи, унинг юридик манзили _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Автотранспорт воситасининг келиб чиқиши ______________________________________
____________________________________________________________________________

(давлат номи, ишлаб чиқарувчи завод)

____________________________________________________________________________
4. Қанча миқдори _____________________________________________________________
5. Автотранспорт тоифаси ______________________________________________________


Хулосалар:

Тақдим этилган техник маълумоти ва ёзувлари орқали автотранспорт воситаси
идентификация қилинди (идентификация қилиниши мумкин эмас) ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Экологик сертификатлаштириш органи вакили

_______________

________________________________

(имзо)

(Ф.И.Ш.)


Божхона пости ёки омборхона вакили______________________________________________

(имзо)

(Ф.И.Ш.)


 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Узбекского агентства по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды от 21 июля 2022 года №№ к-6, 01-03/2-320 «О признании утратившими силу постановления «Об утверждении Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан новых автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2», а также изменений к нему» (рег. № 1670-2 от 09.08.2022 г.)
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2006 года № ПП-531 «О мерах по дальнейшему развитию производства на Самаркандском автомобильном заводе и обновлению парка автотранспорта республики» и в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей», постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2005 года № ПП-183 «О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций», а также постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2000 года № 151 «О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов», от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции», Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации и Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы постановляют:
1. Утвердить «Временную инструкцию о порядке экологической сертификации, ввозимых в Республику Узбекистан новых автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2» согласно приложению.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства «Узстандарт» и Госкомприроды
от 28 февраля 2007 года №№ 1-п, 80-ТК
Настоящая Временная инструкция в соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2006 года № ПП-531 «О мерах по дальнейшему развитию производства на Самаркандском автомобильном заводе и обновлению парка автотранспорта республики» и законами Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2005 года № ПП-183 «О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций», а также постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2000 года № 151 «О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов», от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции» определяет порядок экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан новых автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2».
(абзац девятый пункта 4 в редакции постановления Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации и Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды от 21 февраля 2020 года №№ к-2, 1 (рег. № 1670-1 от 16.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.03.2020 г., № 10/20/1670-1/0338)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»

____________________________________________
(наименование органа экологической сертификации)

____________________________________________
(адрес органа экологической сертификации)


ЗАЯВКА
на проведение признания экологического сертификата

____________________________________________________________________________

наименование заявителя (завода-изготовителя, поставщика

____________________________________________________________________________

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________

(адрес заявителя, контактный телефон)

____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

заявляет, что __________________________________________________________________

(ввоз; наименование автотранспортных средств; категория; код ТН ВЭД,

____________________________________________________________________________

партия или серийно; количество)

выпускается по _______________________________________________________________

(наименование нормативного документа)

соответствует требованиям ______________________________________________________

(номера и наименования нормативных документов)

____________________________________________________________________________
_____________и просит признание экологического сертификата автотранспортного средства
категории _________________________ на соответствие требованиям указанных документов

(указать категорию АТС)

по схеме _____________________________________________________________________

(номер схемы сертификации)


Дополнительные сведения _______________________________________________________

(указываются другие документы)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Заявитель


__________________

________________________________

(личная подпись)

(фамилия, имя, отчество)


«____» __________ 200__ г.

(приложение № 1 в редакции постановления Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации и Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды от 21 февраля 2020 года №№ к-2, 1 (рег. № 1670-1 от 16.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.03.2020 г., № 10/20/1670-1/0338)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ


№ 000000
____________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес органа

____________________________________________________________________________

по экологической сертификации)


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

Регистрационный номер _________________

Дата выдачи «___» ________________ 200_ г.

Действителен на период прохождения таможенного оформления.


Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированный объект
экологической сертификации ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование объекта в Системе экологической сертификации)

и его нормативно-методическая база соответствуют требованиям следующих нормативных и
правовых актов _______________________________________________________________

(обозначение нормативных документов)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Сведения о держателе сертификата ________________________________________________

(наименование и юридический адрес)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон: __________________________Факс: _______________________________

Данные о проведении экологической сертификации по требуемым критериям _____________
____________________________________________________________________________

(экспертиза нормативных документов или испытания продукции)

____________________________________________________________________________


Руководитель органа, выдавшего сертификат

М.П.

__________________

______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Временной инструкции о порядке экологической сертификации ввозимых в Республику Узбекистан автотранспортных средств категорий «М2», «М3» и «N2», оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, на соответствие требованиям экологического класса не ниже «Евро-2»

_____________________________________________
(наименование органа экологической сертификации)

_____________________________________________
(адрес ОЭС)


АКТ
идентификации

1. Наименование автотранспортного средства _______________________________________
____________________________________________________________________________

(марка, год выпуска, номера кузова, двигателя и шасси, цвет автотранспорта)

2. Наименование владельца автотранспортного средства, его юридический адрес ___________
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
3. Происхождение автотранспортного средства ______________________________________

(наименование страны, завода-изготовителя)

____________________________________________________________________________
4. Размер партии ______________________________________________________________
5. Категория автотранспорта _____________________________________________________

Выводы:
Представленное автотранспортное средство идентифицировано (не может быть идентифицировано) с его техническим описанием и данными __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Представитель органа по экологической сертификации

_________________

_________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)


Представитель таможенного поста или склада
_________________
__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)