26.12.2018 yildagi 1050-son
“Elektr energetikasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq hamda elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarini muhofaza qilish, shuningdek, qizil liniyalarga tutashgan zonalarda va obyektlarning muhofaza zonalarida obyektlar qurilishidagi mezonlar va cheklashlarni aniqlash tartibini tartibga soluvchi talablarni aktuallashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
4. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 2-ilovaga muvofiq ayrim qarorlari o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.
d) podstansiyalar atrofi bo‘ylab — podstansiya to‘sig‘ining barcha tomonlaridan perimetri bo‘ylab, podstansiyaning birlamchi kuchlanishiga nisbatan qo‘llanilgan holda ushbu bandning “a” kichik bandida ko‘rsatilgan, masofada vertikal (balandligi podstansiyaning eng baland nuqtasiga mos bo‘lgan) tekisliklar bilan cheklangan yer uchastkasi sathi va havo makoni qismi ko‘rinishida.
Mazkur Qoidalarning 12-bandida nazarda tutilgan holatlarda muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarda elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarining muhofaza zonalari o‘lchovi va ularning rejimi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi bilan kelishilgan holda qarmog‘ida elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan korxona tomonidan belgilanadi. Elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlariga xizmat ko‘rsatish uchun yo‘llar, kirish yo‘llari va boshqa inshootlar Davlat ekologik ekspertizasining ijobiy xulosasini olgan loyihalar asosida amalga oshiriladi.
19. Mazkur Qoidalarning 17 va 18-bandlarida nazarda tutilgan harakatlarni amalga oshirishga yozma rozilik olish uchun manfaatdor shaxslar tegishli elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarining ekspluatatsiyasi uchun javobgar bo‘lgan, ixtiyorida elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan tashkilotga yozma ariza bilan murojaat etadi.
Mazkur Qoidalarning 17 va 18-bandlarida nazarda tutilgan harakatlarni amalga oshirishga yozma roziligi (rozi emasligi) ariza bergan shaxsga taqdim etiladi yoxud unga pochta orqali, taqdim etilganligi to‘g‘risida xabar qilingan holda yuboriladi. Arizachi, shuningdek, ixtiyorida elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan tashkilot tomonidan faksimal yoki elektron aloqa vositalari orqali xabardor qilinadi, agar arizada shunday xabardor qilish so‘ralgan bo‘lsa.
Ixtiyorida elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan tashkilotlarning mazkur Qoidalarning 17 va 18-bandlarida nazarda tutilgan harakatlarni amalga oshirishga rozi bo‘lmasligiga, tegishli harakatlar bilan normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan talablar buzilsa va tegishli elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarining ishlab turishiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lganda ruxsat etiladi. Tegishli harakatlarni amalga oshirishga norozilik to‘g‘risidagi qaror asoslangan bo‘lishi va unda arizachi tomonidan tegishli ishlarning (harakatlarning) amalga oshirilishi oqibatida normativ-huquqiy hujjatlarning buzilishiga izohlar mavjud bo‘lishi kerak.
30. Hududiy elektr tarmoqlari korxonalari va boshqa shaxslar tomonidan mazkur Qoidalarning 15 va 16-bandlarida taqiqlangan yoki ixtiyorida elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan korxonaning yozma ruxsatisiz mazkur Qoidalarning 17 va 18-bandlarida nazarda tutilgan harakatlar amalga oshirilganligi aniqlangan taqdirda, ushbu shaxslar bunday holatlar mavjudligi to‘g‘risida mahalliy davlat hokimiyati organiga ariza yuboradilar, shuningdek, qonunchilikka muvofiq sudga murojaat etish huquqiga ega.

Elektr tarmog‘i xo‘jaligi
obyektlarini muhofaza qilish qoidalarining talablari buzilganligi to‘g‘risida
DALOLATNOMA

____________________________________________________________________________ tomonidan

(yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)

__________________________________________________________________ buzilganligi yuzasidan
______________________ sh.20__ yil “___” ______________
Dalolatnoma tuzilgan vaqt: soat ___________________ ____________________ daqiqa.
Biz, i�zo qo‘yganlar:
_____________________________________________________________________________________

(ixtiyorida elektr xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan

_____________________________________________________________________________________,
tashkilot vakolatli shaxslarining lavozimlari va F.I.O)
___________________________________________________________________________ ishtirokida
(yuridik shaxs vakilining lavozimi va F.I.O., yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)
ushbu dalolatnomani quyidagilar to‘g‘risida tuzdik:
20 ___ yil “____” ______________ _______________________________________________________

(mazkur Qoidalar talablari buzilganligi holati)

____________________________________________________________________________________ .
Mazkur Qoidalar talablarining buzilishiga ________________________________________________
__________________________________________________________________________ sabab bo‘lgan.
Imzolar:
Ixtiyorida elektr xo‘jaligi obyektlari bo‘lgan
tashkilotning vakolatli shaxsi

___________________________

___________________________

F.I.O.

(imzo)

Dalolatnoma bilan tanishdim:
yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs vakili

______________________

______________________

F.I.O.

(imzo)

Dalolatnoma tuzilayotgan shaxs imzo chekishdan bosh tortgan holatda, bu haqda qayd etilib, dalolatnoma tuzuvchilar yana bir bor imzo chekmoqdalar _______________________________________

Imzo chekishdan bosh tortdi ______________________________________________________________
(yuridik shaxs vakilining yoki jismoniy shaxsning F.I.O)
* Mazkur Dalolatnoma yuzasidan sud tartibida shikoyat qilinishi mumkin.