Номер акта
O‘RQ-374
Орган
Олий Мажлис Республики Узбекистан
Дата подписания
11.09.2014
Дата вступления в силу
12.09.2014
Дополнительная информация
Поделиться
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Xususan, qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi, O‘zbeksiton Respublikasi Fuqarolik kodeksining 786, 933-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Bank siri to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 26-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Masalan, qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni 18-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunining 6-bobi (“Qimmatli qog‘ozlar bozorida axborotni oshkor qilish”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limning 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbeksiton Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1096-moddasi.
 LexUZ sharhi
Tijorat siri rejimi tijorat sirining mulkdori yoki konfident tomonidan ushbu Qonunning 10-moddasida nazarda tutilgan chora-tadbirlar ko‘rilganidan keyin o‘rnatilgan deb hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: “Xodimlari tijorat siridan foydalanadigan korxonalar va tashkilotlar uchun tijorat siri rejimiga rioya etilishi bo‘yicha” namunaviy nizom (ro‘yxat raqami 2818, 28.07.2016-y.), O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020-yil 21-fevraldagi 04-son “Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta’minlash to‘g‘risida” qarori 12-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi