08.01.2007 yildagi PQ-555-son
ONLINE TRANSLATE
9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi 2008 — 2010-yillarga mo‘ljallangan Investitsiya dasturini shakllantirishda, 2a-ilovaga muvofiq, loyihani moliyalashda O‘zbekiston ulushini qoplash uchun markazlashtirilgan manbalar hisobidan kapital qo‘yilmalarining yillik limitini nazarda tutsin.
10. Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hokimliklari zimmasiga 2a-ilovaga muvofiq loyihani o‘z vaqtida qo‘shma moliyalashni ta’minlash uchun javobgarlik, shuningdek 3, 3a va 3b-ilovalarga muvofiq OTB asosiy qarzi va qarz foizlarini to‘lash bo‘yicha zarur mablag‘lar hududiy suv ta’minoti tashkilotlari tomonidan o‘z vaqtida jamlanishini nazorat qilish vazifasi yuklansin.

Qarz summasi

17,291 mln SDR (25 mln AQSh doll. ekv.)**

Qaytarish muddati

32 yil

Imtiyozli davr

8 yil

Foiz stavkasi

yillik 1,0% — imtiyozli davr mobaynida

yillik 1,5% — imtiyozli davr tugashi bilan

(SDR)

To‘lov sanasi

Asosiy qarz bo‘yicha to‘lovlar summasi

Foizlarning to‘lov summasi***

Jami to‘lanadigan summa ***

2007 — 2010-yillar

0

0

15-may 2011-yil

64 841

64 841

15-noyabr 2011-yil

86 455

86 455

15-may 2012-yil

86 455

86 455

15-noyabr 2012-yil

86 455

86 455

15-may 2013-yil

86 455

86 455

15-noyabr 2013-yil

86 455

86 455

15-may 2014-yil

360 229

86 455

446 684

15-noyabr 2014-yil

360 229

126 981

487210

15-may 2015-yil

360 229

124 279

484 508

15-noyabr 2015-yil

360 229

121 577

481 806

15-may 2016-yil

360 229

118 876

479 105

15-noyabr 2016-yil

360 229

116 174

476 403

15-may 2017-yil

360 229

113 472

473 701

15-noyabr 2017-yil

360 229

110 770

470 999

15-may 2018-yil

360 229

108 069

468 298

15-noyabr 2018-yil

360 229

105 367

465 596

15-may 2019-yil

360 229

102 665

462 894

15-noyabr 2019-yil

360 229

99 964

460 193

15-may 2020-yil

360 229

97 262

457 491

15-noyabr 2020-yil

360 229

94 560

454 789

15-may 2021-yil

360 229

91 858

452 087

15-noyabr 2021-yil

360 229

89 157

449 386

15-may 2022-yil

360 229

86 455

446 684

15-noyabr 2022-yil

360 229

83 753

443 982

15-may 2023-yil

360 229

81 052

441 281

15-noyabr 2023-yil

360 229

78 350

438 579

15-may 2024-yil

360 229

75 648

435 877

15-noyabr 2024-yil

360 229

72 946

433 175

15-may 2025-yil

360 229

70 245

430 474

15-noyabr 2025-yil

360 229

67 543

427 772

15-may 2026-yil

360 229

64 841

425 070

15-noyabr 2026-yil

360 229

62 140

422 369

15-may 2027-yil

360 229

59 438

419 667

15-noyabr 2027-yil

360 229

56 736

416 965

15-may 2028-yil

360 229

54 034

414 263

15-noyabr 2028-yil

360 229

51 333

411 562

15-may 2029-yil

360 229

48 631

408 860

15-noyabr 2029-yil

360 229

45 929

406 158

15-may 2030-yil

360 229

43 228

403 457

15-noyabr 2030-yil

360 229

40 526

400 755

15-may 2031-yil

360 229

37 824

398 053

15-noyabr 2031-yil

360 229

35 122

395 351

15-may 2032-yil

360 229

32 421

392 650

15-noyabr 2032-yil

360 229

29 719

389 948

15-may 2033-yil

360 229

27 017

387 246

15-noyabr 2033-yil

360 229

24 316

384 545

15-may 2034-yil

360 229

31 614

381 843

15-noyabr 2034-yil

360 229

18 912

379 141

15-may 2035-yil

360 229

16 210

376 439

15-noyabr 2035-yil

360 229

13 509

373 738

15-may 2036-yil

360 229

10 807

371 036

15-noyabr 2036-yil

360 229

8 105

368 334

15-may 2037-yil

360 229

5 403

365 632

15-noyabr 2037-yil

360 237

2 702

362 939

Jami

17 291 000

3 641 111

20 922 111

Qarz summasi

8,6455 mln SDR (12,5 mln AQSh doll. ekv.)**

Qaytarish muddati

32 yil

Imtiyozli davr

8 yil

Foiz stavkasi

yillik 1,0% — imtiyozli davr mobaynida

yillik 1,5% — imtiyozli davr tugashi bilan

(SDR)

To‘lov sanasi

Asosiy qarz bo‘yicha to‘lovlar summasi

Foizlarning to‘lov summasi***

Jami to‘lanadigan summa ***

2007 — 2010-yillar

0

0

15-may 2011-yil

32 420,5

32 420,5

15-noyabr 2011-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2012-yil

43 227,5

43 227,5

15-noyabr 2012-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2013-yil

43 227,5

43 227,5

15-noyabr 2013-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2014-yil

180 114,5

43 227,5

223 342,0

15-noyabr 2014-yil

180 114,5

63 490,5

243 605,0

15-may 2015-yil

180 114,5

62 139,5

242 254,0

15-noyabr 2015-yil

180 114,5

60 788,5

240 903,0

15-may 2016-yil

180 114,5

59 438.0

239 552,5

15-noyabr 2016-yil

180 114,5

58 087,0

238 201,5

15-may 2017-yil

180 114,5

56 736,0

236 850,5

15-noyabr 2017-yil

180 114,5

55 385,0

235 499,5

15-may 2018-yil

180 114,5

54 034,5

234 149,0

15-noyabr 2018-yil

180 114,5

52 683,5

232 798,0

15-may 2019-yil

180 114,5

51 332,5

231447,0

15-noyabr 2019-yil

180 114,5

49 982,0

230 096,5

15-may 2020-yil

180 114,5

48 631,0

228 745,5

15-noyabr 2020-yil

180 114,5

47 280,0

227 394,5

15-may 2021-yil

180 114,5

45 929,0

226 043,5

15-noyabr 2021-yil

180 114,5

44 578,5

224 693,0

15-may 2022-yil

180 114,5

43 227,5

223 342,0

15-noyabr 2022-yil

180 114,5

41 876,5

221 991,0

15-may 2023-yil

180 114,5

40 526,0

220 640,5

15-noyabr 2023 yil

180 114,5

39 175,0

219 289,5

15-may 2024-yil

180 114,5

37 824,0

217 938,5

15-noyabr 2024-yil

180 114,5

36 473,0

216 587,5

15-may 2025-yil

180 114,5

35 122,5

215 237,0

15-noyabr 2025-yil

180 114,5

33 771,5

213 886,0

15-may 2026-yil

180 114,5

32 420,5

212 535,0

15-noyabr 2026-yil

180 114,5

31 070,0

211 184,5

15-may 2027-yil

180 114,5

29 719,0

209 833,5

15-noyabr 2027-yil

180 114,5

28 368,0

208 482,5

15-may 2028-yil

180 114,5

27 017,0

207 131,5

15-noyabr 2028-yil

180 114,5

25 666,5

205 781,0

15-may 2029-yil

180 114,5

24 315,5

204 430,0

15-noyabr 2029-yil

180 114,5

22 964,5

203 079,0

15-may 2030-yil

180 114,5

21 614,0

201 728,5

15-noyabr 2030-yil

180 114,5

20 263,0

200 377,5

15-may 2031-yil

180 114,5

18 912,0

199 026,5

15-noyabr 2031-yil

180 114,5

17 561,0

197 675,5

15-may 2032-yil

180 114,5

16 210,5

196 325,0

15-noyabr 2032-yil

180 114,5

14 859,5

194 974,0

15-may 2033-yil

180 114,5

13 508,5

193 623,0

15-noyabr 2033-yil

180 114,5

12 158,0

192 272,5

15-may 2034-yil

180 114,5

15 807,0

190 921,5

15-noyabr 2034-yil

180 114,5

9 456,0

189 570,5

15-may 2035-yil

180 114,5

8 105,0

188 219,5

15-noyabr 2035-yil

180 114,5

6 754,5

186 869,0

15-may 2036-yil

180 114,5

5 403,5

185 518,0

15-noyabr 2036-yil

180 114,5

4 052,5

184 167,0

15-may 2037-yil

180 114,5

2 701,5

182 816,0

15-noyabr 2037-yil

180 118,5

1 351,0

181469,5

Jami

8 645 500

1 820 555,5

10 461 055,5

Qarz summasi

8,6455 mln SDR (12,5 mln AQSh doll. ekv.)**

Qaytarish muddati

32 yil

Imtiyozli davr

8 yil

Foiz stavkasi

yillik 1,0% — imtiyozli davr mobaynida

yillik 1,5% — imtiyozli davr tugashi bilan

(SDR)

To‘lov sanasi

Asosiy qarz bo‘yicha to‘lovlar summasi

Foizlarning to‘lov summasi***

Jami to‘lanadigan summa ***

2007 — 2010-yillar

0

0

15-may 2011-yil

32 420,5

32 420,5

15-noyabr 2011-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2012-yil

43 227,5

43 227,5

15-noyabr 2012-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2013-yil

43 227,5

43 227,5

15-noyabr 2013-yil

43 227,5

43 227,5

15-may 2014-yil

180 114,5

43 227,5

223 342,0

15-noyabr 2014-yil

180 114,5

63 490,5

243 605.0

15-may 2015-yil

180 114,5

62 139,5

242 254,0

15-noyabr 2015-yil

180 114,5

60 788,5

240 903,0

15-may 2016-yil

180 114,5

59 438,0

239 552,5

15-noyabr 2016-yil

180 114,5

58 087,0

238 201,5

15-may 2017-yil

180 114,5

56 736,0

236 850,5

15-noyabr 2017-yil

180 114,5

55 385,0

235 499,5

15-may 2018-yil

180 114,5

54 034.5

234 149,0

15-noyabr 2018-yil

180 114,5

52 683,5

232 798,0

15-may 2019-yil

180 114,5

51 332,5

231 447,0

15-noyabr 2019-yil

180 114,5

49 982,0

230 096,5

15-may 2020-yil

180 114,5

48 631,0

228 745,5

15-noyabr 2020-yil

180 114,5

47 280,0

227 394,5

15-may 2021-yil

180 114,5

45 929,0

226 043,5

15-noyabr 2021-yil

180 114,5

44 578,5

224 693,0

15-may 2022-yil

180 114,5

43 227,5

223 342,0

15-noyabr 2022-yil

180 114,5

41 876,5

221 991,0

15-may 2023-yil

180 114,5

40 526,0

220 640,5

15-noyabr 2023-yil

180 114,5

39 175,0

219 289,5

15-may 2024-yil

180 114,5

37 824,0

217 938,5

15-noyabr 2024-yil

180 114,5

36 473,0

216 587,5

15-may 2025-yil

180 114,5

35 122,5

215 237,0

15-noyabr 2025-yil

180 114.5

33 771,5

213 886,0

15-may 2026-yil

180 114,5

32 420,5

212 535,0

15-noyabr 2026-yil

180 114,5

31 070,0

211 184,5

15-may 2027-yil

180 114.5

29 719,0

209 833,5

15-noyabr 2027-yil

180 114.5

28 368,0

208 482,5

15-may 2028-yil

180 114.5

27 017,0

207 131,5

15-noyabr 2028-yil

180 114,5

25 666,5

205 781,0

15-may 2029-yil

180 114,5

24 315,5

204 430,0

15-noyabr 2029-yil

180 114,5

22 964,5

203 079,0

15-may 2030-yil

180 114,5

21 614,0

201 728,5

15-noyabr 2030-yil

180 114,5

20 263,0

200 377,5

15-may 2031-yil

180 114,5

18 912,0

199 026,5

15-noyabr 2031-yil

180 114,5

17 561,0

197 675,5

15-may 2032-yil

180 114,5

16 210,5

196 325,0

15-noyabr 2032-yil

180 114,5

14 859,5

194 974,0

15-may 2033-yil

180 114,5

13 508,5

193 623,0

15-noyabr 2033-yil

180 114,5

12 158,0

192 272,5

15-may 2034-yil

180 114,5

15 807,0

190 921,5

15-noyabr 2034-yil

180 114,5

9 456,0

189 570,5

15-may 2035-yil

180 114,5

8 105,0

188 219,5

15-noyabr 2035-yil

180 114,5

6 754,5

186 869,0

15-may 2036-yil

180 114,5

5 403,5

185 518,0

15-noyabr 2036-yil

180 114,5

4 052,5

184 167,0

15-may 2037-yil

180 114,5

2 701,5

182.816,0

15-noyabr 2037-yil

180 118,5

1 351,0

181469,5

Jami

8 645 500

1 820 555,5

10 461 055,5