14.08.2023 йилдаги 373-сон
ONLINE TRANSLATE
«Давлат мулкини бошқариш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2023 йил 24 мартдаги ПҚ-101-сон қарори ижросини таъминлаш, шунингдек, давлат вакилларининг фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
6. Келишиладиган масалалар акциядорлар (иштирокчилар) умумий йиғилиши кун тартибига киритилганда акциядорлар (иштирокчилар) умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб ўн иш кунидан кечиктирмай, ушбу масалалар бўйича овоз бериш тартибини келишиш учун давлат вакили мазкур Низомга 1-иловада келтирилган шаклга мувофиқ ёзма хабарномани ваколатли органга кун тартибидаги масалалар бўйича зарур ахборотни (материалларни) илова қилган ва кўрсатилган масалалар бўйича овоз бериш тартиби бўйича ўз таклифларини кўрсатган ҳолда тақдим этади.
8. Ваколатли орган келишиладиган масалалар бўйича овоз бериш тартиби тўғрисида ёзма кўрсатмани ушбу Низомга 2-иловада келтирилган шаклга мувофиқ давлат вакилига хабарнома келиб тушган санадан бошлаб ўн иш кунидан кечиктирмай, бироқ йиғилиш ўтказиладиган санадан камида бир кун олдин беради.
19. Давлат вакили томонидан ушбу Низом 3-бандининг «б» кичик бандида кўрсатилган давлат иштирокидаги корхоналар соф фойдасидан дивиденд (ажратма) ҳисоблаш масаласини Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишиш Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

_______________________

(ваколатли органнинг номи)

__________________________________________________ манзилида жойлашган акциядорлик жамияти (масъулияти чекланган жамият) устав фондидаги (устав капиталидаги) давлат акциялар пакети (улушлари) бўйича давлат манфаатларини ифодалайдиган
_________________________________________________________________________

(давлат вакили)

______________________________________________________ акциядорлик жамияти (масъулияти чекланган жамияти)нинг акциядорлар (иштирокчилар) умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида


ХАБАРНОМА

Сана: ________________Вақт: ________________
Жой:

_________________________________________________________________________

КУН ТАРТИБИ

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

________________________________________________________________________

(кўрсатилган масалалар бўйича овоз бериш тартибига доир давлат вакилининг таклифлари)

Давлат вакилининг алоқа
боғлаш телефони __________________________________________________________
Хабарнома тузилган сана: ___________________________________________________
Давлат вакил (лар)и:

_____________

________________________________

(имзо)

Ф.И.О.

20 ___ йил «___» ____________ даги ______-сон

____________________________________________________ акциядорлик жамияти (масъулияти чекланган жамият) устав фондларидаги (устав капиталларидаги) давлат акциялар пакети (улушлари) бўйича давлат манфаатларини ифодалайдиган
______________________________________________________________________________ га

(давлат вакили)

__________________________ да ўтказиладиган _____________________________ акциядорлик

(йиғилиш санаси)

жамияти (масъулияти чекланган жамият) акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилишида (ягона акциядор, иштирокчи қарори бўйича) овоз бериш тартиби тўғрисида

КЎРСАТМА

1. Биринчи масала бўйича _____________________________ (суз билан кўрсатилган) овоз бериш

(ёқлаб/қарши/бетараф)

2. Иккинчи масала бўйича _____________________________ (сўз билан кўрсатилган) овоз бериш

(ёқлаб/қарши/бетараф)

3. Учинчи масала бўйича ______________________________ (суз билан кўрсатилган) овоз бериш

(ёқлаб/қарши/бетараф)

4. Тўртинчи масала бўйича _____________________________ (суз билан кўрсатилган) овоз бериш

(ёқлаб/қарши/бетараф)

5. Бешинчи масала бўйича _____________________________ (суз билан кўрсатилган) овоз бериш

(ёқлаб/қарши/бетараф)

Раҳбар (унинг ўринбосари)

_______________

_____________________________

(имзо)

Ф.И.О.