12.03.1993 йилдаги 132-сон
Ҳужжат кучини йўқотган 17.03.2014
Ҳужжат 12.03.1993 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
 LexUZ шарҳи
Кейинги таҳрирга қаранг.
4. Мазкур қарорнинг 3-бандида қайд қилинган ногиронлар, фаҳрийлар, хотин-қизлар ва болалар жамоат бирлашмалари уставларининг рўйхатга олинганлиги тўғрисидаги гувоҳномалар берилганлиги учун йиғимлар 25 фоиз миқдорида ундирилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
2. Жамоат бирлашмаси уставини (низомни) рўйхатдан ўтказиш учун рўйхатига олувчи органга «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуннинг 11-моддасида назарда тутилган тартиб ва муддатларда ариза берилади. Ариза жамоат бирлашмасининг раҳбар органи аъзолари томонидан имзоланган бўлиши керак, унда уларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, сайлаб қўйилган лавозими, туғилган йили, истиқомат жойи ва телефони (1-илова) кўрсатилади.
а) «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуннинг 10-моддаси талабларига жавоб берувчи жамоат бирлашмасининг устави;
Кейинги таҳрирга қаранг.
г) «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуннинг 6, 8 ва 11-моддалари бажарилганлигини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар;
Кейинги таҳрирга қаранг.
4. «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонун кучга киритилгунга қадар тузилган жамоат бирлашмасининг устави мазкур Қонуннинг 10-моддаси талабларига мувофиқ келмаган ҳолларда, агар бу номувофиқлик бирлашманинг мақсад ва вазифаларига ҳамда унинг аъзолари ҳуқуқларига дахл қилмаса, бирлашманинг яқинда бўладиган умумий йиғилиши (съезди)да уставга зарур ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши тўғрисида жамоат бирлашмаси раҳбар ташкилотининг ёзма мажбурияти мавжуд бўлган тақдирда бу жамоат бирлашмаси рўйхатга олиниши мумкин.
Номи бир хил бўлган икки ёки ундан ортиқ жамоат бирлашмаси уставни рўйхатга олиш ҳақидаги ариза билан мурожаат қилган ҳолларда «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисидаги» Қонун кучга кирилгунга қадар илгари амалда бўлган қонун ҳужжатларига мувофиқ ташкил этилган жамоат бирлашмаси уставни рўйхатга олишда устунлик ҳуқуқига эга бўлади. Даъвогарлар орасида бундай бирлашмалар бўлмаган тақдирда шу ном билан уставни рўйхатга олиш тўғрисида бошқалардан олдинроқ ариза берган жамоат бирлашмасига устунлик берилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
8. Жамоат бирлашмаси уставини рўйхатга олиш тўғрисидаги ариза, агар бу ариза мазкур Қоидаларнинг 2 ва 5-бандларида кўрсатилган ҳужжатлар тақдим этилмай берилган бўлса ёхуд бошқа ҳолатлар мавжуд бўлганда, кўриб чиқилмайди. Аризани кўриб чиқмаслик тўғрисидаги қарор ариза берувчиларга ёзма шаклда етказилади. Уларга камчиликлар бартараф этилгандан сўнг жамоат бирлашмасини рўйхатга олиш тўғрисида такроран ариза билан йиғим тўламасдан мурожаат этиш учун ҳақлари борлиги тушунтирилади. Ариза кўрилмасдан қолдирилгандан сўнг уч ой ўтгач уставни рўйхатдан ўтказиш тўғрисида ариза билан қайтадан мурожаат қилинган ҳолларда рўйхатга олганлик учун йиғим умумий асосларда ундирилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
14. Жамоат бирлашмалари уставларини қайта рўйхатга олиш рўйхатга олиш органи томонидан мазкур Қоидаларнинг 2-бандида санаб ўтилган нотариал идора томонидан тасдиқланган (ёки уларни берган орган томонидан тасдиқланган) ҳужжатлар, шунингдек, жамоат бирлашмаси томонидан кейинги бир йилда қилинган ишлар ҳақидаги ҳисоботлар тақдим этилгандан сўнг амалга оширилади.
Агар жамоат бирлашмаси аъзоларининг сони «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуннинг 6-моддаси 1-қисми ва 8-моддаси 1-қисмига мувофиқ уни таъсис этиш учун зарур бўлганидан камайиб кетган ҳолларда ҳам жамоат бирлашмаси ўз фаолиятини тугатган ҳисобланади.

АРИЗА

___________________________________________________________________________
(Жамоат бирлашмаси раҳбар органининг аъзоси бўлган

___________________________________________________________________________
фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган йили,

___________________________________________________________________________
доимий яшаш жойи, телефон номери)

_______________________________________________________________________ нинг
(жамоат бирлашмасининг номи)

_________________________________________________________________ томонидан
(уставни қабул қилган органнинг номи)

________________________________________________________________________ да
(устав қабул қилинган кун, ой, йил)


қабул қилинган устави рўйхатга олиш учун тақдим қилинади.


Бирлашма устав фаолиятининг асосий мақсадлари:

___________________________________________________________________________
(қисқача баён қилинади)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Жамоат бирлашмаси раҳбар органининг номи ва жойлашган
ўрни (манзили) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Ариза берувчиларнинг
фамилиялариимзолар
сана

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество граждан — членов руководящего органа

___________________________________________________________________________
общественного объединения с указанием года рождения, адреса

___________________________________________________________________________
постоянного проживания, номера телефона)

Представляют на регистрацию устав ______________________________________________
(название общественного

___________________________________________________________________________
объединения)

принятый ___________________________________________________________________
(дата принятия устава — год, месяц, число)

___________________________________________________________________________


Основные цели уставной деятельности объединения

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(излагаются кратко)


Название и местонахождение (адрес) руководящего органа
общественного объединения
___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Фамилия заявителейподписи
дата

(Номи) жамоат бирлашмасини маблағ билан таъминлаш
манбалари тўғрисида
ДЕКЛАРАЦИЯ

199 _____ йилгача

199 _____ йиллар учун

1.Таъсисчилар томонидан 199 йилда ажратиладиган маблағ:(ташкилот, муассаса раҳбарининг муҳр билан тасдиқланган имзоси)

а)

____________________________________________________________________
б)____________________________________________________________________
в)____________________________________________________________________
2.Кириш бадаллари______________________________ сўм
3.Аъзолик бадаллари______________________________ сўм
4.Фуқаролар ва ташкилотларнинг ихтиёрий ажратмалари ___________________________________
5.Ноширлик фаолиятини маблағ билан таъминлаш манбалари___________________________________
6.Ишлаб чиқариш-хўжалик, ноширлик, реклама фаолиятидан, ўқув курслари, проспектлар, оммавий, маданий тадбирлар ташкил қилишдан келадиган даромадлар___________________________________
7.Бошқа даромадлар___________________________________
8.Банкдаги мавжуд маблағлар, ҳисоб-китоб номери, валюта ҳисобининг номери___________________________________
9.Мазкур кўрсатилган маълумотларнинг тўғрилигини тасдиқлайман.___________________________________

199 ___ йил «____» __________________

___________________________________
(жамоат бирлашмаси раҳбарининг имзоси)

на 199 _____г.

199 _____годы

1.Сумма, выделяемая учредителями:в 199__г. (подпись руководителя)
организации, учреждения с печатью)

а)

___________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________
2.Вступительные взносы в сумме___________________________________
3.Членские взносы в сумме___________________________________
4.Добровольные отчисления граждан и организаций ___________________________________
5.Источники финансирования издательской, рекламной деятельности, организации учебных
___________________________________
6.Доходы от производственно-хозяйственной,
издательской, рекламной деятельности организации учебных курсов, проспектов, культурно-массовых мероприятий___________________________________
7.Иные доходы___________________________________
8.Наличие средств в банке № р/с, № валютного счета___________________________________
9.Правильность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю___________________________________

«______» ____________ 199 ____ г.

Подпись руководителя _______________
_____________________
общественного

объединения
ДЕКЛАРАЦИЯ

об источниках финансирования общественного объединения
[наименование]

СВИДЕТЕЛЬСТВО


о регистрации устава общественного объединения

«______» __________________ 199 ____ г.

Название объединения ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вид объединения ____________________________________________________________

(республиканское, международное

__________________________________________________________________________

межобластное)

Руководящий орган объединения ________________________________________________

(полное наименование,

___________________________________________________________________________

адрес)

Основные цели деятельности____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Министр юстиции Республики Узбекистан

СВИДЕТЕЛЬСТВО


о регистрации устава общественного объединения

«______» __________________ 199 ____ г.

Название объединения ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вид объединения ____________________________________________________________

(областное, районное,

___________________________________________________________________________

(городское)

Руководящий орган объединения ________________________________________________

(полное наименование,

___________________________________________________________________________

адрес)

Основные цели деятельности____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Начальник Управления юстиции хокимията

_____________________________________