17.12.2020 йилдаги 795-сон
1. 6-банддаги «назарда тутилган ҳолатлар» сўзларидан кейин «ҳамда мазкур Низомга иловада белгиланган автомобиль ўтказиш пунктларида кўрсатиладиган пулли хизматлар (кейинги ўринларда — пулли хизматлар)» сўзлари қўшилсин.