27.11.2020 йилдаги 751-сон
«Қурол тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

Шикастловчи омил

Инсон организмида шикастловчи омилга жавобан юзага келадиган клиник-физиологик реакциялар

Қайд қилинувчи физиологик параметрлар

Чиқиш параметрлари нормалари

Электр токининг импульсли чиқиши

Электр токи таъсирида терининг куйиши (эритема, коагуляция)

Тери шикастланиши ифодаланганлик даражаси

Терига етказилган мўътадил ифодаланган шикастланиш таъсири (терининг II даражали куйиши — терининг кератин қатламигача шикастланиши ва сероз таркибли кичик пуфакчалар ҳосил бўлиши)

Юрак-қон томир тизими функционал ҳолатининг бузилиши

Электрокардиографияда қайд этилган юрак қисқаришлари ритми

Юрак ритми ва ўтказувчанлиги бузилиши мавжуд эмас

Электрокардиографияда қайд этилган юрак қисқаришлари сони

Шикастланиш етказилгандан сўнг 10 дақиқадан ошмаган вақт мобайнида юрак қисқаришлари сонида ўзгаришлар мавжудлиги

Нафас олиш тизими функционал ҳолатининг бузилиши

Нафас олиш сони

Шикастланиш етказилгандан сўнг 10 дақиқадан ошмаган вақт мобайнида нафас олиш сонида ўзгаришлар мавжудлиги

Тутқанок синдроми

Тутқаноқ мавжудлиги ва таснифи

Шикастланиш етказилгандан сўнг 10 дақиқадан ошмаган вақт мобайнида ҳаракат фаоллиги ва ҳиссий реакцияда ўзгаришларнинг мавжудлиги

Одам организми функционал тизимларининг шикастловчи омилга нисбатан юзага келувчи клиник-физиологик реакцияси

Одам организми шикастланиш майдони ва чуқурлиги даражаси индекси

Шикастловчи омил натижадорлиги таснифи бўйича 15 баллдан ошмаслиги — нафас олиш аъзоларининг нафас олиш етишмовчилигисиз куйиши

Электр токи кучланиши даражасининг минимал ва максимал миқдори

Электрошок қурилмалари учқун чиқариш заряди максимал кучланиши

90 кВ