15.09.2020 йилдаги ПҚ-4828-сон
Жамғарма бир ҳафта муддатда ушбу банднинг биринчи хатбошисида кўрсатилган маблағларни «Агробанк» АТБ устав капиталига ўтказиб берсин.