27.08.2020 йилдаги 522-сон

Т/р

Кўрсаткич номланиши

Ўлчов бирлиги

Жами

шу жумладан:

«Қизилқумцемент» АЖ маблағлари

«Ҳамкорбанк» АТБ кредити

1.

Лойиҳанинг умумий қиймати

минг евро (экв)

112 639,9

92 829,0

19 810,9

2.

Капитал қўйилмалар қиймати

минг евро (экв)

112 639,9

92 829,0

19 810,9

шу жумладан:

2.1

машина ва ускуналар

минг евро (экв)

54 594,8

34 783,9

19 810,9

ЭКВда

минг евро (экв)

54 566,7

34 755,8

19 810,9

миллий валютада

минг евро (экв)

28,1

28,1

2.2

қурилиш-монтаж ишлари

минг евро (экв)

51 226,7

51 226,7

ЭКВда

минг евро (экв)

51 226,7

51 226,7

2.3

инвестиция давридаги молиявий харажатлар

минг евро (экв)

576,4

576,4

ЭКВда

минг евро (экв)

99,1

99,1

миллий валютада

минг евро (экв)

477,3

477,3

2.4

бошқа харажатлар

минг евро (экв)

6 242,0

6 242,0

ЭКВда

минг евро (экв)

5 614,1

5 614,1

миллий валютада

минг евро (экв)

627,9

627,9

3.

Лойиҳанинг қуввати, шу жумладан ишлаб чиқариладиган клинкер маҳсулотининг йиллик ҳажми

минг тонна

1 800

4.

Яратиладиган ишлаб чиқариш фондларининг қиймати

минг евро (экв)

112 490,6

5.

Мўлжалланаётган ишга жойлаштирилувчилар сони

40 нафар

6.

Инвестиция даврининг давомийлиги

15 ой