04.06.2020 йилдаги 356-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг 2020 — 2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарорига мувофиқ табиий газресурсларини чуқур қайта ишлаш орқали истеъмолчиларни белгиланган норма ва талаблар бўйича табиий газ билан таъминлаш ҳамда атроф-муҳитга ифлослантирувчи моддалар ташламаларининг миқдорини камайтиришни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

Т/р

Кўрсаткич номи

Ўлчов бирлиги

Жами

Жумладан:

хорижий банклар кредитлари

ўз

маблағлари

1

Лойиҳанинг умумий қиймати

минг АҚШ долл. экв.

135836,3

85000,0

50836,3

2

Капитал қўйилмалар миқдори, жами

минг АҚШ долл. экв.

123926,8

85000,0

38926,8

шу жумладан:

2.1

машина ва ускуналар

минг АҚШ долл. экв.

86684,3

59991,6

26692,7

ЭКВда

минг

АҚШ долл.

86684,3

59991,6

26692,7

миллий валютада

минг АҚШ долл. экв.

2.2

қурилиш-монтаж ишлари

минг АҚШ долл. экв.

24778,7

17148,6

7630,1

ЭКВда

минг

АҚШ долл.

24778,7

17148,6

7630,1

миллий валютада

минг АҚШ долл. экв.

2.3

инвестиция давридаги молиявий харажатлар *

минг АҚШ долл. экв.

11909,5

11909,5

2.4

бошқа харажатлар

минг АҚШ долл. экв.

12463,8

7859,8

4604,0

ЭКВда

минг

АҚШ долл.

11356,9

7859,8

3497,1

миллий валютада

минг АҚШ долл. экв.

1106,9

1106,9

3

Корхонанинг қуввати,
шу жумладан:

ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг йиллик ҳажми

мўлжалланаётган йиллик экспорт ҳажми

456,0 млн куб метр нордон (кислые)
газларни қайта ишлаш

298,2 минг тонна олтингугурт маҳсулоти

кўзда тутилмаган

4

Мавжуд асосий фондлар қиймати

5

Мўлжалланаётган ишга жойлаштирилувчилар сони, шундан янги яратилаётган иш ўрни

73 нафар

6

Лойиҳанинг мўлжалланаётган ўзини қоплаш муддати

лойиҳа нордон газларни қайта ишлашда ҳосил бўладиган ифлослантирувчи моддаларнинг атроф табиий муҳитга салбий таъсирнинг камайтиришга йўналтирилган

7

Инвестициядаврининг давомийлиги

18 ой

8

Яратилаётган ишлаб чиқариш фондларининг қиймати

123926,8 минг АҚШ долл. (экв.)

9

Кредит ва бошқа қарз маблағларини сўндириш муддати
шу жумладан, валютадаги қарзлар

тегишли кредит маблағларини жалб қилишнинг шартлари, амалдаги миқдори ва санасидан
келиб чиқиб аниқлик киритилади