25.06.2019 йилдаги ЎРҚ-544--сон

Нызамшылық палатасы тәрепинен 2019-жыл 18-февралда қабыл етилген.

Сенат тәрепинен 2019-жыл 28-февралда мақулланған.

1-статья. Өзбекстан Республикасының Сайлаў кодекси тастыйықлансын.

2-статья. Төмендегилер өз күшин жойтқан деп табылсын:

1) Өзбекстан Республикасының 1991-жыл 18-ноябрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Президенти сайлаўы ҳаққында»ғы 414–XII-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң Ахборотнамасы, 1992-жыл, № 1, 34-статья);

2) Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң 1991-жыл 18-ноябрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Президенти сайлаўы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 415–XII-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң Ахборотнамасы, 1992-жыл, № 1, 35-статья);

3) Өзбекстан Республикасының 1993-жыл 28-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине сайлаў ҳаққында»ғы 990–XII-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасының 2003-жыл 29-августда қабыл етилген
518–II-санлы Нызамы редакциясында) (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотнамасы, 2003-жыл, № 9-10, 132-статья);

4) Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң 1993-жыл 28-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 991–XII-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Кенгашиниң Ахборотномасы, 1994-жыл, № 1, 7-статья);

5) Өзбекстан Республикасының 1994-жыл 5-майда қабыл етилген «Халық депутатлары ўәлаят, районҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы 1050–XII-санлы
Нызамы
(Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң Ахборотномасы, 1994-жыл, № 5, 125-статья);

6) Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң 1994-жыл 5-майда қабыл етилген «Халық депутатлары ўәлаят, район ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 1050а–XII-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң Ахборотномасы, 1994-жыл, № 5, 126-статья);

7) Өзбекстан Республикасының 1994-жыл 5-майда қабыл етилген «Пуқаралардың сайлаў ҳуқықларының кепилликлери ҳаққында»ғы 1051–XII-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Кеңесиниң Ахборотномасы, 1994-жыл, № 5, 127-статья);

8) Өзбекстан Республикасының 1997-жыл 26-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 549–I-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 1998-жыл, № 3, 38-статья) II, Х ҳәм XI бөлимлери;

9) Өзбекстан Республикасының 1998-жыл 30-апрелде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҳаққында»ғы 613–I-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 1998-жыл, № 5-6, 95-статья);

10) Өзбекстан Республикасының 1998-жыл 25-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 729–I-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномаси, 1999-жыл, № 1, 20-статья) VII ҳәм XVIII бөлимлери;

11) Өзбекстан Республикасының 1999-жыл 19-августта қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының сайлаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы 809–I-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 1999-жыл, № 9, 206-статья);

12) Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң 1999-жыл 19-августта қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының сайлаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 810–I-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 1999-жыл, № 9, 207-статья);

13) Өзбекстан Республикасының 2000-жыл 26-майда қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 82–II-санлы Нызамының
(Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2000-жыл, № 5-6, 153-статья) I, IX, XIII ҳәм XXVII бөлимлери;

14) Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң 2003-жыл 29-августта қабыл етилген «Жаңа редакциядағы «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 519–II-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2003-жыл, № 9-10, 133-статья);

15) Өзбекстан Республикасының 2003-жыл 29-августта қабыл етилген «Халық депутатлары ўәлаят, район ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 520–II-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2003-жыл, № 9-10, 134-статья);

16) Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң 2003-жыл 29-августта қабыл етилген «Халық депутатлары ўәлаят, район ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамын күшке киргизиў ҳаққында»ғы 521–II-санлы Қарары (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2003-жыл, № 9-10, 135-статья);

17) Өзбекстан Республикасының 2004-жыл 27-августта қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 671–II-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2004-жыл, № 9, 171-статья) IV, V ҳәм XIII бөлимлери;

18) Өзбекстан Республикасының 2004-жыл 3-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў, сондай-ақ айырым нызам ҳүжжетлерин өз күшин жойтқан деп табыў ҳаққында»ғы 714–II-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Ахборотномасы, 2005-жыл, № 1, 18-статья) I бөлиминиң 5, 21, 27 ҳәм 28-бәнтлери;

19) Өзбекстан Республикасының 2008-жыл 25-декабрде қабыл етилген «Сайлаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлери жетилистирилиўи мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасының айырым нызамларына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–194-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2008-жыл, № 12, 637-статья) 2, 3, 6 ҳәм 11-статьялары;

20) Өзбекстан Республикасының 2011-жыл 12-декабрде
қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Конституциясының 90-статьясына дүзетиў киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–306-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2011-жыл, № 12/1, 344-статья) 1-статьясы;

21) Өзбекстан Республикасының 2012-жыл 19-декабрде қабыл етилген «Сайлаў еркинлигиниң және де тәмийнлениўи ҳәм сайлаў нызамшылығының және дераўажландырылыўы мүнәсибети менен «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине сайлаў ҳаққында»ғы ҳәм «Халық депутатлары ўәлаят, район ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы нызамларына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–340-санлы Нызамы (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2012-жыл, № 12, 331-статья);

22) Өзбекстан Республикасының 2014-жыл 20-январда қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–365-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2014-жыл, № 1, 2-статья) 5-статьясы;

23) Өзбекстан Республикасының 2014-жыл 4-сентябрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–373-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2014-жыл, № 9, 244-статья) 19-статьясы;

24) Өзбекстан Республикасының 2015-жыл 29-декабрде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–396-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномаси, 2015-жыл, № 12, 452-статья) 1, 4, 5 ҳәм 17-статьялары;

25) Өзбекстан Республикасының 2017-жыл 29-августта қабыл етилген «Ташкент қаласы халық депутатлары районлық Кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы ЎРҚ–439-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2017-жыл, № 8, 383-статья) 3-статьясы;

26) Өзбекстан Республикасының 2018-жыл 18-апрелде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ЎРҚ–476-санлы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ахборотномасы, 2018-жыл, № 4, 224-статья) 10, 11 ҳәм 32-статьялары.

3-статья. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети:

ҳүкимет қарарларын Кодекске муўапықластырсын;

мәмлекетлик басқарыў уйымлары Кодекске қайшы болған өз норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин қайта көрип шығыў ҳәм бийкар етиўди тәмийнлесин.

4-статья. Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги ҳәм басқа мәпдар шөлкемлер менен биргеликте Кодекстиң орынланыўын, орынлаўшыларға жеткерилиўин ҳәм мазмун-мәниси және әҳмийетин халық арасында түсиндириўди тәмийнлесин.

5-статья. Усы Нызам рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Өзбекстан Республикасының

Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Ташкент қ. ,

2019-жыл 25-июнь,

ЎРҚ–544-сан