16.12.1966 йилдаги -сон
ONLINE TRANSLATE
2. Ушбу қоида 6, 7, 8 (1 ва 2-бандлар), 11, 15, 16 ва 18-моддалардан бирор-бир чекиниш учун асос бўла олмайди.
1. Барча шахслар судлар ва трибуналлар олдида тенгдир. Ҳар бир киши унга қўйилаётган ҳар қандай жиноий айблов кўриб чиқилаётганда ёки бирор-бир фуқаролик жараёнида унинг ҳуқуқ ва бурчлари аниқланаётганида қонунга асосан тузилган ваколатли, мустақил ва холис суд томонидан мазкур иш адолатли ҳамда очиқ ҳолда кўриб чиқилиши ҳуқуқига эга. Демократик жамиятда ахлоқ юзасидан, жамият тартиби ёки давлат хавфсизлиги нуқтаи назаридан ёки буни томонларнинг шахсий ҳаёти манфаатлари талаб этганида ёки суд фикрига кўра бу қандайдир даражада қатъиян зарур деб топилганида, яъни омма кўз ўнгида бўладиган жараён судлов манфаатларига ҳалал берадиган алоҳида ҳолларда матбуот ходимлари ва омма барча мажлисларга ёки шу мажлисларнинг бир қисмига киритилмаслиги мумкин; бироқ балоғат ёшига етганларнинг манфаатлари бошқача талаб этганда ёки никоҳ борасидаги низоларга ёки болаларга васийлик қилишга алоқадор ишлар бундан мустасно бўлган ҳолларда жиноий ёки фуқаролик иши бўйича чиқарилган ҳар қандай суд қарори ошкора бўлиши керак.
3. Ушбу модданинг 2-бандида назарда тутилган ҳуқуқлардан фойдаланиш алоҳида мажбуриятлар ва алоҳида масъулият юклайди. Бу тарзда фойдаланиш айрим чеклашлар билан боғлиқ бўлиши мумкин, лекин бу чеклашлар қонун билан белгиланиши ва қуйидагилар учун зарур бўлиши лозим:
Ҳар бир фуқаро 2-моддада кўрсатиб ўтилган ҳеч бир камситишсиз ва асосланмаган чеклашларсиз қуйидаги ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эга бўлиши керак:
1. Қўмита аъзолари 28-моддада назарда тутилган талабларга жавоб берувчи ва ушбу Пактда иштирок этувчи давлатлар томонидан кўрсатилган шахслар орасидан яширин овоз бериш орқали сайланади.
2. Қўмитага ҳар бир сайловга кўпи билан тўрт ой қолганида (34-моддага мувофиқ бўш ўринларни тўлдириш учун эълон қилинадиган сайлов бундан мустасно) Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби ушбу Пактда иштирок этувчи давлатларга уч ойлик муддатда қўмита аъзолигига номзодларни тақдим этишни сўраб ёзма равишда мурожаат қилади.
1. 33-моддага биноан бўш турган ўрин эълон қилинганда, алмаштирилиши керак бўлган аъзонинг ваколатлари шу бўш турган ўрин эълон қилингандан сўнг олти ой ичида ҳали тугамаса, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби ушбу Пактда иштирок этувчи ҳар бир давлатга бу тўғрида хабар қилади ва ўша давлат 29-моддага мувофиқ бўш турган ўринни тўлдириш учун икки ой ичида номзод кўрсатиши мумкин.
3. 33-моддага биноан эълон қилинган бўш ўринни эгаллаш учун сайланган Қўмита аъзоси мазкур модда қоидаларига мувофиқ Қўмитада ўрни бўшаган аъзонинг ваколатлари муддатининг қолган қисми мобайнида лавозимни эгаллайди.
5. Ушбу Пактда иштирок этувчи давлатлар Қўмитага мазкур модданинг 4-бандига мувофиқ қайд қилиниши мумкин бўлган ҳар қандай мулоҳазалар борасида ўз фикрини тақдим этиши мумкин.
e) Қўмита «с» кичик бандининг қарорларига риоя қилган ҳолда ушбу Пактда эътироф этилган инсон ҳуқуқларини ва асосий эркинликларини ҳурмат килиш асосида масалаларни дўстона ҳал этиш мақсадида манфаатдор иштирокчи давлатларга ўз холис хизматини кўрсатади;
f) Қўмита кўриб чиқиши учун ўзига тақдим этилган ҳар қандай масала юзасидан «b» кичик бандида кўрсатилган манфаатдор иштирокчи давлатларга мурожаат этиб ишга алоқадор ҳар қандай ахборотни тақдим этишни сўраши мумкин;
g) «b» кичик бандида кўрсатилган манфаатдор иштирокчи давлатлар Қўмитада масала кўриб чиқилаётганда вакилга эга бўлиш ва оғзаки ва (ёки) ёзма тақдимнома бериш ҳуқуқига эга;
h) хабарнома олинган кундан бошлаб ўн икки ой ичида Қўмита «b» кичик бандига мувофиқ қуйидаги шартлар асосида маъруза тақдим этади:
2. Ушбу модда қарорлари ушбу Пактда иштирок этувчи ўнта давлат шу модданинг 1-бандига биноан баёнот берганидан сўнггина кучга киради. Бундай баёнотлар Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби ҳузурида иштирокчи давлатлар томонидан сақлаш учун топширилади, Бош котиб эса уларнинг нусхаларини бошқа иштирокчи давлатларга юборади. Баёнот Бош котибни хабардор қилган ҳолда исталган вақтда қайтариб олиниши мумкин. Бундай хатти-ҳаракат маълумот предмети саналган ва мазкур моддага биноан топширилган ҳар қандай масаланинг кўриб чиқилишига тўсқинлик қилмайди; агар манфаатдор иштирокчи давлат янги баёнот бермаса, Бош котиб баёнот қайтариб олингани тўғрисида хабардор бўлганидан сўнг ҳеч бир иштирокчи давлатнинг кейинги бирор-бир маълумоти қабул қилинмайди.
1. а) 41-моддага мувофиқ Қўмитага топширилган бирор-бир масала манфаатдор иштирокчи давлатларни қониқтирадиган даражада ечилмаган бўлса, Қўмита манфаатдор иштирокчи давлатларнинг олдиндан берган розилигига биноан махсус Келиштирувчи комиссия (бундан буён матнда «Комиссия» деб юритилади) тайинлаши мумкин. Комиссия мазкур Пакт қоидаларига риоя қилган ҳолда масалани яхшилик билан ҳал этиш мақсадида манфаатдор иштирокчи давлатларга холис хизмат кўрсатади.
5. 36-моддага мувофиқ тақдим этиладиган котибият ушбу модда асосида тайинланадиган Комиссияга ҳам хизмат кўрсатади.
c) агар «b» кичик бандида кўрсатилган қарорга келинмаган бўлса, Комиссия маърузаси манфаатдор иштирокчи давлатлар ўртасидаги баҳсга алоқадор барча ашёвий далиллар борасидаги хулосадан ва Комиссиянинг ушбу масалани яхшилик билан ҳал этиш тўғрисидаги мулоҳазаларидан иборат бўлади. Мазкур маъруза таркибига манфаатдор давлатларнинг ёзма ва оғзаки тақдимномалари ҳам киритилади;
d) агар Комиссия маърузаси «с» кичик бандига мувофиқ тақдим этилаётган бўлса, манфаатдор иштирокчи давлатлар шу маърузани олганидан сўнг уч ой муддат ичида маъруза мазмуни мақбул ёки номақбуллиги ҳақида Қўмита раисига маълум қилади.
8. Ушбу модданинг қарорлари Қўмитанинг 41-моддада назарда тутилган мажбуриятларини камситмайди.
10. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби, агар зарур бўлса, ушбу модданинг 9-бандига биноан манфаатдор иштирокчи давлатлар Қўмита аъзоларининг харажатини қоплагунча ўша харажатларни ўзи тўлаш ҳуқуқига эга.
Қўмита аъзолари ва 42-моддага мувофиқ тайинланиши мумкин бўлган махсус Келиштирувчи комиссия аъзолари, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг имтиёзлари ва иммунитетлари ҳақидаги Конвенциянинг тегишли бўлимларида назарда тутилганидек, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти хизмат сафарларига юборадиган экспертларнинг имтиёзлари, енгилликлари ва иммунитетларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.
3. Ушбу Пакт мазкур модданинг 1-бандида кўрсатилган ҳар қандай давлатнинг қўшилиши учун очиқдир.
1. Ушбу Пактда иштирок этувчи ҳар қандай давлат тузатишлар таклиф қилиши ва уларни Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котибига тақдим этиши мумкин. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби сўнг ҳар қандай таклиф этилган тузатишни мазкур Пактда иштирок этувчи давлатларга юборади ва улар ушбу таклифларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан овоз бериш мақсадида иштирокчи давлатлар конференциясини чақиришни маъқуллашяптими ёки маъқуллашмаяптими эканлигини ўзига хабар қилишларини сўрайди. Агар иштирокчи давлатларнинг камида учдан бир қисми шундай конференция чақиришни маъқулласа, Бош котиб Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳомийлигида бу конференцияни чақиради. Ушбу Конференцияда иштирок этиб овоз беришда қатнашувчи иштирокчи давлатларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинган ҳар қандай тузатиш Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясига тасдиқлаш учун тақдим этилади.
48-модданинг 5-бандига мувофиқ қилинадиган билдиришлардан қатъи назар, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котиби ўша модданинг 1-бандида таъкидланган барча давлатларни қуйидагилар хусусида хабардор қилади:
а) 48-моддага мувофиқ имзолашлар, ратификация қилишлар ва қўшилишлар ҳақида;
b) 49-моддага мувофиқ ушбу Пактнинг кучга кириш санаси ва 51-моддага мувофиқ ҳар қандай тузатишларнинг кучга кириш санаси ҳақида.