27.01.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1778-3