29.04.2021 yildagi 255-son
“Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma’lumotlariga ishlov berishda qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
1. 2-bandning uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

Bosqich

Subyekt

Tadbirlar

Ijro muddati

1-bosqich

Ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo‘yicha Markaz va shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma’lumotlariga ishlov berishning alohida shartlari buzilish holatlarini aniqlash maqsadida Internet jahon axborot tarmog‘ida shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov beruvchi mulkdor va (yoki) operatorlar faoliyati monitoringini amalga oshiradi.

Doimiy

ravishda

Yuridik yoki jismoniy shaxslar

Markazga o‘rnatilgan tartibda, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan shaxsga doir ma’lumotlariga ishlov berishning alohida shartlari buzilishi mavjud Internet tarmog‘i veb-saytidan va (yoki) veb-sayt sahifalari hamda resurslarida shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov beruvchi tashkilotlar haqida murojaat qilish orqali ma’lumot berish.

Doimiy

ravishda

2-bosqich

Ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo‘yicha Markaz

Internet jahon axborot tarmog‘ida shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov beruvchi mulkdor va (yoki) operatorlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma’lumotlariga axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog‘ida ishlov berishning alohida shartlari buzilganligi holatlari aniqlanganda, bu haqida shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organiga xulosa berish uchun ma’lumot kiritadi.

Aniqlangan

muddatdan

boshlab

24 soat

davomida

Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi

Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi Markaz tomonidan taqdim egilgan ma’lumotni olgandan so‘ng “O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasiga shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov beruvchi mulkdor va (yoki) operatorlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma’lumotlariga ishlov berishning alohida shartlari buzilganligi yuzasidan xulosa taqdim etadi.

Aniqlangan

muddatdan

boshlab

24 soat

davomida

3-bosqich

“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi

Taqdim etilgan xulosa asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdori yoki operatoriga aniq muddat belgilagan holda tegishli ko‘rsatma beradi.

Xulosa kelib

tushgan kundan

boshlab bir kun

muddatda

Shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdor yoki operator

Shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdori yoki operatori ko‘rsatmada keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish chorasini ko‘radi va “O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasiga o‘z vaqtida ma’lumot kiritadi.

Taqdimnomada

belgilangan

muddatlarda

4-bosqich

“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi

Ko‘rsatmada belgilangan muddat ichida ko‘rsatmada nazarda tutilgan qonun buzilishi holatlari bartaraf etilmagan taqdirda, shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdor va (yoki) operator to‘g‘risidagi ma’lumotlar “Shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestri”ga kiritiladi.

Ko‘rsatmadagi

muddatdan so‘ng

5-bosqich

“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi

“Shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar Reyestri”ga kiritilgandan so‘ng shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdori yoki operatorining Internet tarmog‘i axborot resurslaridan foydalanishini cheklash bo‘yicha Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga taqdimnoma beradi.

12 soat

davomida

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

“Shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar Reyestri”ga kiritilgandan so‘ng shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdori yoki operatorining Internet tarmog‘i axborot resurslaridan foydalanishini cheklashni amalga oshiradi.

12 soat

davomida

6-bosqich

Ommaviy kommu�ikatsiyalar masalalari bo‘yicha Markaz va shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi

Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organ Markaz bilan hamkorlikda mulkdor va (yoki) operator tomonidan Internet tarmog‘i axborot resursida kamchiliklar bartaraf etilganligi yuzasidan ma’lumotini o‘rganib chiqadi va “O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasiga xulosa beradi.

24 soat

davomida

“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi

Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi xulosasiga asosan Internet tarmog‘i axborot resursini “Shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestri”dan chiqaradi va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga taqdimnoma beradi.

24 soat

davomida

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

Shaxsga doir ma’lumotlar bazasining mulkdorini va (yoki) operatorini (yoki axborot resursi identifikatsiya ma’lumotlarin�) “Shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar Reyestri”dan chiqarilgach, Davlat nazoratini amalga oshiruvchi organ taqdimnomasi asosida foydalanishni cheklovchi to‘siqlarni oladi.

12 soat

davomida