12.09.2019 yildagi 2730-III-son
Xususan, 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida mamlakatning axborot xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha ishlarning samaradorligini oshirish va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga qarshi o‘z vaqtida va munosib javob qaytarishni tashkil etish belgilab qo‘yildi.
Axborotlarni izlash, olish va tarqatish huquqiga oid munosabatlarni tartibga soluvchi “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi, “Jurnalistlarning kasbiy faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi, “Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunlari mavjudligiga qaramay ularda belgilangan qoidalarga so‘zsiz amal qilishga erishish, yangi ommaviy kommunikatsiyalar paydo bo‘lganligi munosabati bilan yuqoridagi qonunlarni chetlab o‘tish uchun yaralgan bo‘shliqlarni bartaraf etishni nazarda tutuvchi normalarni ishlab chiqish zarurati paydo bo‘lmoqda.