14.01.2020 yildagi 22-son
9. GATda ushbu Nizomga 2-ilovada keltirilgan elementlar, obyektlar va atributiv (matnli) ma’lumotlari bo‘lgan geofazoviy axborotdan cheklovchi griflarsiz foydalaniladi. GATda cheklovchi griflarga ega bo‘lmagan boshqa elementlar, obyektlar va ularning atributiv (matnli) ma’lumotlaridan foydalanish mumkin.
14. Maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini (ma’lumotlarini) ko‘paytirishga zarurat bo‘lganda, ushbu Nizomga 4-ilovada keltirilgan shaklga muvofiq maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini saqlovchi tashkilot manziliga ko‘paytirish uchun buyurtma yuboriladi.
15. Maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini (ma’lumotlarini) ko‘paytirish uchun ruxsatnoma ushbu Nizomga 5-ilovaga muvofiq uch ish kuni davomida Inspeksiyani xabardor qilgan holda, tashkilot rahbari tomonidan beriladi.
16. Maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini (ma’lumotlarini) chet ellik fuqarolar, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar va tashkilotlarga berish uchun ruxsatnoma Nizomga 6-ilovadagi sxemaga muvofiq tartibda, agar O‘zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarida boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda beriladi.
Inspeksiya tomonidan maxfiy kartografiya va geodeziya materiallari (ma’lumotlari) besh ish kuni mobaynida ushbu Nizomga 7-ilovaga muvofiq ruxsatnoma berish yo‘li bilan, materiallarni (ma’lumotlarni) beruvchi tashkilotning ushbu Nizomga 9-ilovaga muvofik shakl bo‘yicha buyurtmanomasi asosida beriladi. Mudofaa vazirligi va DXX bo‘linmalari bo‘lgan tashkilotlar bundan mustasno.
26. Vazirlik, idoralar, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarining (ma’lumotlarining) bir tizimdagi tashkilotlarga berilishi uchun yuqori turuvchi tashkilot rahbari nomiga Nizomga 9-ilovaga muvofiq shaklda yozma murojaat qiladi. Yuqori turuvchi tashkilot rahbari (yoki uning o‘rinbosari) tomonidan Nizomga 7-ilovadagi shaklda quyi tizimdagi tashkilotlarga ruxsatnoma beriladi. Barcha jarayonlar uch ish kuni mobaynida Nizomga 8a-ilovadagi sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.
Ushbu Nizomning 27-bandida ko‘rsatilgan talablarning bajarilmaganligi maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini (ma’lumotlarini) berishni rad etishga asos bo‘ladi.
Mahsulotning ushbu Nizom 31-bandida ko‘rsatilgan ruxsatnoma berish talablariga mos kelmasligi ruxsatnoma berishni rad etishga asos bo‘ladi.
Murojaatga ushbu Nizomga 11-ilovaga muvofiq shaklda nomenklatura va varaqlar soni ketma-ket sanab o‘tilgan buyurtmanoma ilova qilinadi.

T/r

Xarita elementlari va joy obyektlarining nomlari

Topografik xaritalar masshtablari

1:10 000

1:25 000

1:50000 va kichikroq

Grafik bajarilishi

Nomlari, tavsiflari va boshqa matnli ma’lumotlar

Grafik bajarilishi

Nomlari, tavsiflari va boshqa matnli ma’lumotlar

Grafik bajarilishi

Nomlari, tavsiflari va boshqa matnli ma’lumotlar

1. GEODEZIYA PUNKTLARI, AHOLI PUNKTLARI VA ALOHIDA IMORATLAR

1.

Geodeziya, gravimetriya, astronomiya punktlari, nivelirlash tarmoqlari reperlari va markalari, mo‘ljal punktlar, suratga olish tarmoqlarining punktlari, chegara belgilari va zichlashtirish tarmoqlari

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi)

Yerning balandlik belgisi yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi)

Yerning balandlik belgisiyoziladi

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi )

Yerning balandlik belgisi yoziladi

2.

Masjidlar, cherkovlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

3.

Aholi punktlari (jumladan, shahar massivlari, aholi punktlari, kichik tumanlar va boshqalar)

Shartli belgi va fon bilan ko‘rsatiladi

Massivlar, mahallalar va mavzelar nomlari va boshqa elementlar yoziladi

Shartli belgi va fon bilan ko‘rsatiladi

Massivlar, mahallalar �a mavzelar nomlari va boshqa elementlar yoziladi

Kontur va bitta fonda ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

4.

Turar joylar

Ko‘rsatiladi

Uylar raqamlari, qavatlari yoziladi(material turini yozishga yo‘l qo‘yiladi)

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

5.

Noturar joylar (ushbu ilovada alohida ko‘rsatilganlardan tashqari)

Ko‘rsatiladi

Uylar raqamlari, qavatla���i yoziladi (material turini yozishga yo‘l qo‘yiladi)

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

6.

Shox ko‘chalar, ko‘chalar, tor ko‘chalar, boshi berk ko‘chalar, xiyobonlar, maydonlar, parklar

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

7.

Qurilayotgan binolar va mavzelar

Ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

Yozilmaydi

8.

Mo‘ljal sifatida ahamiyatga ega vayronva yarim vayron bo‘lgan obyektlar, eski tarixiy qal’alar xarobalari, o‘rmonchining uyi, qishlash uylari, yozgi uylar, o‘tovlar, dala shiyponlari, qo‘tonlar, meteostansiyalar, tegirmonlar, asalari xo‘jaliklari

Shartli belgi bilan mavjud konfiguratsiyada yoki masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari, obyekt turi yoziladi

Shartli belgi bilan mavjud konfiguratsiyada yoki masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

9.

Ko‘chalar va yo‘llarning yer osti o‘tish yo‘llari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

10.

Pavilonlar, shiyponchalar, ustunlardagi soyabonlar, yerto‘lalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

11.

Issiqxonalar, oranjereyalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

12.

Yakka tartibdagi garajlar, umumiy foydalanish obyektlari va boshqa kichik imoratlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

2. SANOAT, QIShLOQ XUJALIGI VA IJTIMOIY-MADANIY OBYEKTLAR

13.

Zavodlar, fabrikalar va sanoat zonalari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlardan tashqari)

Imoratlar, ichki yo‘llar va gidrografiya boshqa obyektlarni tushirmasdan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi (gidrografiya nomlari va yo‘llar tavsiflari bundan mustasno)

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan, uning chegaralarini tushirmasdan ko‘rsatishga yo‘l qo‘yiladi

Yozilmaydi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan, uning chegaralarini tushirmasdan ko‘rsatishga yo‘l qo‘yiladi

Yozilmaydi

14.

Zavodlar, fabrikalar va sanoat zonalari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar)

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsat�ladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

15.

Kichik ishlab chiqarish korxonalari (sex, ustaxona va boshqalar.)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

16.

Fuqarolik aeroportlari

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

17.

Harbiy aerodromlar va vertolyot maydonchalari,harbiy obyektlar (poligonlar, harbiy qismlar, harbiy o‘quv markazlari va boshqalar)

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

18.

Minora tipidagi inshootlar (minoralar, minora tipidagi kapital inshootlar, yengil tipdagi vishkalar, uyali aloqa antennalari, zavod, fabrika dudburon mo‘rilari)

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

19.

Boshpochtamt, pochta aloqasi bo‘limlari, teleminoralar, radiokompaniyalar. balandligi 375 metr bo‘lgan Toshkent teleminorasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

20.

Asosiy kommutatsiya markazi, avtomatik telefon stansiyalar (ATS), radiomachtalar, televizion machtalar, radioreleyli minoralar va retranslyatorlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

21.

Qabristonlar, maqbaralar, sag‘analar, dafn joylari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

22.

O‘lgan chorva mollari ko‘miladigan joylar, zaharli moddalar ko‘miladigan joylar, radioaktiv va kimyoviy chiqindilar ko‘miladigan joylar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

23.

Qattiq maishiy chiqindilar uyumlari, tabiiy boyliklarni qayta ishlashdan paydo bo‘lgan chiqindilar saqlash joylari

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

24.

Burg‘ulash va ekspluatatsiya quduqlari (neft, gaz va boshqalar), neft va gaz minoralari, neft chiqqan joylar, neft basseynlari va o‘ralari, nazorat, kuchaytirish punktlari, kabel va quvurlardagi bunkerlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

25.

Ochiq qazilma joylari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

26.

Avtomobillarga yoqilg‘i quyish shaxobchalari (AYQSh), avtomobillarga gaz quyish shaxobchalari (AGQSh), avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor stansiyalari (AGTKS)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

27.

110 kV dan 500 kVgacha bo‘lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

28.

220 V dan 35 kVgacha bo‘lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

29.

Transformator budkalari, ustunlardagi transformatorlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

30.

Gidroelektrstansiyalar (GES), issiqlik elektrstansiyalari (IES), issiqlik elektr markazi (IEM), tizim tashkil qiluvchi elektr podstansiyalari, elektr podstansiyalari

Chegaralari va boshqa obyektlarni tushirmagan xolda ichki yo‘llari va gidrografiyasi ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

31.

100 ming kishigacha bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va obyektlari (toifalangandan tashqari), qorizlar

Shartli belgi bilan ko‘r�atiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilanko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

32.

100 ming kishidan ko‘p bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti tarmoqlari va obyektlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

33.

Suv ta’minoti obyektlari (toifalangan), yer osti suv omborlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

34.

Magistral va hudud ichidagi telekommunikatsiya tarmoqlari, 100 gektardan ortiq hududda abonentlar foydalanadigan telekommunikatsiya tarmoqlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

35.

100 gektargacha bo‘lgan hududda abonentlar foydalanadigan telekommunikatsiya tarmoqlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

36.

O‘rta va past bosimli gaz ta’minoti tarmoqlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

37.

Magistral va yuqori bosimli gaz ta’minoti tarmog‘lari, neft quvurlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

38.

Yoqilg‘i omborlari va gazgolderlar, nasos stansiyalari

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

39.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalangan), gaz tarmog‘ini nazorat qilish va kuchaytirish punktlari, yer osti gaz omborlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

40.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalanganlaridan tashqari)

Shartli belgi bilanko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilanko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

3. TRANSPORT YO‘LLARI VA INShOOTLAR

41.

Bir yo‘lli, ikki yo‘lli, uch yo‘lli, elektrlashtirilgan temir yo‘llar, boshi berk temir yo‘llar

Hammasi bir yo‘lli sifatida bitta shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Hammasi bir yo‘lli sifatidabitta shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Hammasi bir yo‘lli sifatidabitta shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

42.

Yer usti metro liniyasi, tramvay liniyasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

43.

Platformalar, yuklash-tushirish maydonlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

44.

Budkalar, boshi berk yo‘llar, svetoforlar, svetoforarkalari, semaforlar, projektor minoralari, ferma va yo‘l postlari, tunnellar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

45.

Buzib tashlangan temir yo‘l izlari, qurilayotgan temir yo‘llar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

46.

Stansiyalar va to‘xtash punktlari, razyezdlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

47.

Metroga kirish joylari

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

48.

O‘tish qiyin bo‘lgan yo‘l uchastkalarini belgilash

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

49.

Avtomobil yo‘llari, alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlarga olib boradigan yo‘llardan tashqari

Ko‘rsatiladi

Harfli indeks va yo‘l raqamini yozishga yo‘l qo‘yiladi

Ko‘rsatiladi

Harfli indeks va yo‘l raqamini yozishga yo‘l qo‘yiladi

Ko‘rsatiladi

Harfli indeks va yo‘l raqamini yozishga yo‘l qo‘yiladi

50.

Qishloq tuproq yo‘llari va dala yo‘llari, mol haydab o‘tiladigan yo‘llar

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

51.

Avtomashinalarni ta’mirlash uchun estakadalar, motellar, xostellar, kempinglar

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

52.

Qurilayotgan yo‘llar, toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlarga olib boradigan yo‘llardan tashqari

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

4. GIDROGRAFIYA

53.

Sohil liniyalari, tik sohillar

Ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0.5 metr aniqlikkacha yoziladi

Ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0.5 metr aniqlikkacha yoziladi

Ko‘rsatiladi

Suv kesimi

1 metr aniqlikkacha yoziladi

54.

Sohil sayozliklari va sayozliklar, xavfli sohillar

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

55.

Daryolar, soylar, kanallar,kollektorlar, zovurlar, ariqlar, shu jumladan �etonlangan,quruq o‘zanlar, quruq zovurlar, qurib qolayotgan daryolar va soylar

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

56.

Ko‘llar, hovuzlar, havzalar, sardobalar, sharsharalar

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Masshtabli va masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

57.

Suv omborlari, ulardagi toifalashtirilgan obyektlardan tashqari

Masshtabli shartli

belgi bilan

ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Masshtabli shartli

belgi bilan

ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Masshtabli shartli

belgi bilan

ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

58.

Plyajlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

59.

Gidroaerodromlar va qo‘nish maydonchalari, pristanlar, prichallar, langarda turish joylari, doimiy sohil signalizatsiyasi belgilari, dyukerlar, akveduklar, ostonalar, suv osti va suv urib ketgan to‘g‘onlar, shlyuzlar, suv o‘lchash postlari, suv taqsimlash moslamalari, suv olish va suv xaydash stansiyalari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

60.

To‘g‘onlar, dambalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

5. GIDROTEXNIKA VA SUV TRANSPORTI OBYEKTLARI, SUV TA’MINOTI OBYEKTLARI

61.

Daryo bandargohlari

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

62.

Bexatar kema qatnovini navigatsion ta’minlash obyektlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

63.

Sun’iy to‘siqlar va to‘siqchalar, qiyaliklar

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

64.

Quduqlar, artezian quduqlar, toifalangan obyektlarga kiruvchi artezian quduqlardan tashqari

Ko‘rsatiladi

Izohli “K.” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yoziladi

Ko‘rsatiladi

Izohli “K.” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yoziladi

Ko‘rsatiladi

Izohli “K.” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yoziladi

65.

Suv tortuvchi kolonkalar, chig‘irlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

66.

Tindirgichlar

Suv havfzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Suv havfzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

-

67.

Favvoralar, buloqlar

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

68.

Ko‘tarma, ajraladigan, suzuvchi, zanjirli, osma ko‘priklar

Odatdagi ko‘priklar shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Odatdagi ko‘priklar shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Odatdagi ko‘priklar shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

69.

Ko‘priklar, ko‘prik yo‘llar, kechuv yo‘llari, paromli kechuv yo‘llari

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatishga yo‘l qo‘yiladi

Yozilmaydi

Masshtabdan tashqari shartli belgi bilan ko‘rsatishga yo‘l qo‘yiladi

Yozilmaydi

6. RELEF

70.

Balandlik belgilari ( tevarak-atrof yaqqol ko‘rinib turadigan balandliklardan tashqari)

Ko‘rsatiladi

0.5 metr aniqlikkacha yozishga yo‘l qo‘yiladi

Ko‘rsatiladi

0.5 metr aniqlikkacha yozishga yo‘l qo‘yiladi

Ko‘rsatiladi

1 metr aniqlikkacha yozishga yo‘l qo‘yiladi

71.

Tevarak-atrof yaqqol ko‘rinib turadigan balandliklar belgilari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

72.

Tik jarliklar, chuqurliklar, o‘pqonlar, ko‘chkilar, qoyalar, qoyali jarliklar, to‘kilmalar, xarsang uyumlari, toshli yuzalar, loy yuzalar, daykalar, toshli daryolar, terrasalar

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

73.

Qor bosgan joylar, muzliklar, muz qatqaloqlari, muz jarliklari

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

74.

Gorizontallar (asosiy qalin, qo‘shimcha va nishablar yo‘nalishlar ko‘rsatkichlari (qirg‘oq shtrixlari)

Relyef kesimida o‘tkaziladi: baland tog‘liklar — 10m, tepalik hududlar — 5m, tekisliklar — 2m

Baland tog‘liklar — 50m, tepalik hududlar — 25m, tekisliklar — 10m orqali yoziladi

Relyef kesimida o‘tkaziladi: baland tog‘liklar 20m,tepalik hududlar — 20m,tekisliklar10m

Baland tog‘liklar — 80m,tepalik hududlar — 10m,tekisliklar 5m orqali yoziladi

Relyef kesimida o‘tkaziladi: baland tog‘liklar — 50m, tepalik hududlar — 20m,tekisliklar 10m

Baland tog‘liklar — 250m,tepalik hududlar — 100m,tekisliklar — 50m orqali yoziladi

75.

Dovonlar (chegara hududlari va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan hududlardan tashqari)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandlik ko‘rsatkichi, amal qilish oylari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandlik ko‘rsatkichi, amal qilish oylari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandlik ko‘rsatkichi, amal qilish oylari yoziladi

76.

Qo‘rg‘onlar, tepaliklar, o‘ralar

Ko‘rsatiladi

Izohli yozuvlar va o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yoziladi

Ko‘rsatiladi

Izohli yozuvlar va o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yoziladi

Ko‘rsatiladi

Izohli yozuvlarva o‘z nomi (agar bo‘lsa) tavsiflanmasdan yozila�i

77.

G‘or va grotlarga kirish joylari (madaniy meros obyektlari bundan mustasno)

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

78.

Madaniy meros obyektlari

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

7. O‘SIMLIKLAR VA TUPROQ

79.

O‘simlik va tuproq konturlari

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

80.

O‘rmonlar

Konturda va fonda ko‘rsatiladi

Yoziladi

Konturda va fonda ko‘rsatiladi

Yoziladi

Konturda va fonda ko‘rsatiladi

Yoziladi

81.

Daraxtzorlar

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

82.

Mo‘ljal yoki madaniy-tarixiy ahamiyatga ega alohida turgan daraxtlar

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

83.

O‘simlik qoplami va tuproq konturlari (o‘rmon, bog‘lar, butalar, saksovul, qamishzorlar va chakalakzorlar, taqirlar, qumlar, toshqotirmalar, botqoqlangan hududlar, sho‘rlangan yerlar)

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

84.

Mevali bog‘lar, uzumzorlar, gazonlar, texnik ekinlar plantatsiyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

85.

Haydalgan yerlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

86.

Qo‘riqxonalar, milliy parklar, zakazniklar, tabiiy yodgorliklar, madaniy meros obyektlari hududlari

Chegaralari ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

8. ChEGARALAR VA TO‘SIQLAR

87.

Davlat, viloyat, tuman, shahar yerlari, yerdan foydalanish va tarmoqlar chegaralari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi chegarasi, aholi punkti bosh rejalari elementlari

Ko‘rsatiladi

-

Ko‘rsatiladi

-

Ko‘rsatiladi

-

88.

Qadimiy tarixiy devorlar, barcha turdagi g‘ovlar va to‘siqlar(alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar to‘siqlari bundan mustasno)

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

89.

Alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar to‘siqlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

9. BOShQA AXBOROT

90.

Magnit og‘ish burchagi haqida ma’lumotlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

91.

Bir viloyat yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi doirasida mahalliy koordinatalar tizimidagi koordinatalar to‘ri

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

92.

Mahalliy koordinatalar tizimidagi bir viloyat yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududidan ortiq bo‘lgan maydonda va o‘rta meridian va parallellar kesishuvida davlat koordinatalar tizimidagi koordinatalar to‘ri

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

93.

Davlat koordinatalar tizimida geografik to‘r

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

94.

WGS-84 koordinatalar tizimidagi geografik to‘r

Tushirilishiga ruxsat beriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushirilishiga ruxsat beriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushirilishiga ruxsat beriladi

Qiymatlari yoziladi

95.

Ramkadan tashqari ko‘rsatishdagi elementlari: huquq egasi bo‘lgan tashkilot nomi; xaritada tasvirlangan hududning ma’muriy mansubligi; koordinatalar tizimi; joy holati va nashr qilingan sana; masshtab, shu jumladan chiziqli; relyef kesimi, shu jumladan grafik tasvirda; balandliklar tizimi; xaritani yaratgan tashkilot nomi

-

Yoziladi

-

Yoziladi

-

Yoziladi

T/r

Planlar elementlari va joy obyektlari nomlari

Topografik planlar masshtablari

1:500 va yirikroq

1:1 000

1:2 000

1:5 000

Grafik bajarilishi

Matnli ma’lumotlar

Grafik bajarilishi

Matnli ma’lumotlar

Grafik bajarilishi

Matnli ma’lumotlar

Grafik bajarilishi

Matnli ma’lumotlar

1. Geodezik punktlar, aholi punktlari va alohida qurilgan binolar

1.

Geodeziya, gravimetriya, astronomiya punktlari, nivelirlash tarmoqlari reperlari va markalari, mo‘ljal punktlar, suratga olish tarmoqlari nuqtalari, chegara belgilari va zichlashtirish tarmoqlari

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi)

Yerning balandlik belgisi yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi)

Yerning balandlik belgisi yoziladi

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yila�i)

Yerning balandlik belgisiyoziladi

Ko‘rsatilmaydi

(balandligi belgilab ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘yiladi)

Yerning balandlik belgisi yoziladi

2.

Masjidlar, cherkovlar, boshqa ibodatxonalar

Shartli belgi
bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi
bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi
bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

3.

Qurilgan turar joylar

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi, uylar va xonadonlar raqamlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi, uylar va xonadonlar raqamlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari va material turi yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Qavatlari va material turi yoziladi

4.

Qurilgan noturar joylar (alohida ko‘rsatilganlaridan tashqari)

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi va uylar raqamlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi va uylar raqamlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi va uylar raqamlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Qavatlari, material turi va uylar raqamlari
yoziladi

5.

Qurilayotgan binolar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

6.

Vayron bo‘lgan va yarim vayron binolar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Vayr.” deb yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Vayr.” deb yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Vayr.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Vayr.” deb yoziladi

7.

Mo‘ljal ahamiyatiga ega alohida turgan obyektlar (o‘rmonchining uyi, qishlash uylari, yozgi uylar, o‘tovlar, dala shiyponlari, qo‘tonlar, meteostansiyalar, tegirmonlar, asalari xo‘jaliklari)

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

8.

Shox ko‘chalar, ko‘chalar, tor ko‘chalar, boshi berk ko‘chalar

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

9.

Ko‘chalar va yo‘llardan yer osti o‘tish yo‘llari

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

10.

Pavilonlar, shiyponchalar, ustunlardagi soyabonlar, yerto‘lalar

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi

bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli

belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

11.

Issiqxonalar, oranjereyalar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi (issiqxona, oranjereya)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi (issiqxona, oranjereya)

12.

Yakka tartibdagi garajlar, xojatxonalar va boshqa kichik qurilmalar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

2. Sanoat, qishloq xo‘jalik va ijtimoiy-madaniy obyektlar

13.

Zavodlar, fabrikalar va sanoat zonalari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlardan tashqari )

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

14.

Zavodlar, fabrikalar va sanoat zonalari hududlari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar)

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

15.

Kichik ishlab chiqarish korxonalari (sex, ustaxona va boshqalar)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

16.

Fuqaro aeroportlari

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

Chegarasi va terminallar ko‘rsatiladi

Yoziladi

17.

Harbiy aerodromlar va vertolyot maydonchalari, harbiy obyektlar (poligonlar, harbiy qismlar, harbiy o‘quv markazlari va boshqalar)

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Qo‘shni hududning foni (yoki maydonli obyektning shartli belgisi) bilan konturda ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

18.

Minora tipidagi inshootlar (minoralar, minora tipidagi kapital inshootlar, yengil tipdagi vishkalar, uyali aloqa antennalari, zavod, fabrika dudburon mo‘rilari)

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

19.

Boshpochtamt, pochta aloqasi bo‘limlari, telemarkazlar, radiokompaniyalar, balandligi 375 metr bo‘lgan Toshkent teleminorasi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

20.

Asosiy kommutatsiya markazi, avtomatik telefon stansiyalar (ATS), radiomachtalar, televizion machtalar, radioreleyli minoralar va retranslyatorlar

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

21.

Magistral va hudud ichidagi telekommunikatsiya aloqa tarmoqlari.

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

22.

Abonentlar foydalanadigan telekommunikatsiya tarmoqlari

100 gektargacha hududdagi aloqa liniyalari bitta shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

100 gektargacha hududdagi aloqa liniyalari bitta shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

23.

110 kV dan 500 kVgacha bo‘lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

24.

220 V dan 35 kVgacha bo‘lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

25.

Gidroelektrstansiyalar (GES), issiqlik elektrstansiyalari (IES), issiqlik elektr markazi (IEM), tizim tashkil qiluvchi elektr podstansiyalari, elektr podstansiyalari

Chegaralar va boshqa obyektlarni tushirmagan holda, ichki yo‘llari va gidrografiyasi kontur bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Chegaralar va boshqa obyektlarni tushirmagan holda, ichki yo‘llari va gidrografiyasi kontur bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

26.

100 ming kishigacha bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va obyektlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

27.

100 ming kishidan ortiq bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti obyektlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

28.

Suv ta’minoti obyektlari (toifalangan), yer osti suv omborlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

29.

O‘rta va past bosimli gaz ta’minoti tarmog‘i

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

30.

Magistral va yuqori bosimli gaz ta’minoti tarmoqlari, neft quvurlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

31.

Transformator budkalari, ustunlardagi transformatorlar

Shartli belgi
bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shar�li belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

32.

Radioto‘lqin minoralari va retranslyatorlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

33.

Avtomobillarga yoqilg‘i quyish shaxobchalari (AYQSh), avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor stansiyalari (AGTKS)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

34.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalangan), gaz tarmog‘ini nazorat qilish va kuchaytirish punktlari, yer osti gaz omborlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

35.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalanganlaridan tashqari)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

36.

Magistral gaz quvurlari, neft quvurlari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

37.

Yoqilg‘i omborlari va gazgolderlar, haydash stansiyalari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

38.

Burg‘ulangan va ekspluatatsion quduqlar (neft, gaz va boshq.), neft va gaz minoralari, neft chiqqan joylar, neft basseynlari va o‘ralari, nazorat, kuchaytirish punktlari, kabel va quvurlardagi bunkerlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

39.

Ochiq qazilma konlari

Kontur ko‘rsatiladi

“karyer” deb yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

“karyer” deb yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

“karyer” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“karyer” deb yoziladi

40.

O‘lgan chorva mollari ko‘miladigan joylar, zaharli moddalar ko‘miladigan joylar, radioaktiv va kimyoviy chiqindilar ko‘miladigan joylar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

41.

Qattiq maishiy chiqindilar uyumlari, tabiiy boyliklarni qayta ishlashdan paydo bo‘lgan chiqindilar saqlash joylari

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

42.

Qabristonlar, maqbaralar, sag‘analar,

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur

ko‘rsatiladi

Yoziladi

43.

Alohida qabrlar

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

Ko‘rsatiladi

Yoziladi

3. Transport yo‘llari va inshootlari

44.

Bir yo‘lli, ikki yo‘lli, uch yo‘lli, boshi berk temir yo‘llar, elektrlashtirilgan temir yo‘llar

Bir yo‘lli temir yo‘l shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Bir yo‘lli temir yo‘l shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Bir yo‘lli temir yo‘l shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yo‘nalishi yoziladi

Bir yo‘lli temir yo‘l shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yo‘nalishi yoziladi

45.

Stansiyalar va to‘xtash punktlari, razyezdlar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

46.

Platformalar, yuklash-tushirish maydonlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

47.

Budkalar, boshi berk yo‘llar, svetoforlar, svetofor a�kalari, semaforlar, projektor minoralari, ferma va yo‘l postlari, tunnellar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

48.

Buzib tashlangan temir yo‘l izlari, qurilayotgan temir yo‘llar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

49.

Yer usti metro liniyalari, tramvay liniyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

50.

Yer osti metro liniyalari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

51.

Metroga kirish joylari

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Stansiya nomi yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Stansiya nomi yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Stansiya nomi yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada ko‘rsatiladi

Stansiya nomi yoziladi

52.

Avtomobil yo‘llari

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

53.

O‘tish qiyin bo‘lgan yo‘l uchastkalarini belgilash

Avtomobil yo‘li sifatida ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Avtomobil yo‘li sifatida ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Avtomobil yo‘li sifatida ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Avtomobil yo‘li sifatida ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

54.

Qishloq tuproq yo‘llari va dala yo‘llari, karvon yo‘llari, mol haydab o‘tiladigan yo‘llar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatil�di

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

55.

Qurilayotgan yo‘llar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Qur.” deb yoziladi

56.

Avtomashinalarni ta’mirlash uchun estakadalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

57.

Ko‘priklar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Uzunligi va kengligi yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Uzunligi va kengligi yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

58.

Daryo bandargohlari, pristanlar, prichallar

Mavjud konfiguratsiyada �artli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

59.

Bandargohlarga xavfsiz kema kirishini navigatsion ta’minlash obyektlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Ko‘rsatilmaydi

-

4. Gidrografiya va gidrotexnik inshootlar

60.

Sohil liniyalari, tik sohillar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0,1 metrgacha aniqlikkacha yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0,1 metrgacha aniqlikkacha yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0,1 metrgacha aniqlikkacha yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Suv kesimi

0,1 metrgacha aniqlikkacha yoziladi

61.

Daryolar, soylar, kanallar, kollektorlar, shu jumladan betonlangan, quruq o‘zanlar, quruq zovurlar, qurib qolayotgan daryolar va soylar

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

62.

Ko‘llar, hovuzlar, havzalar, sardobalar, sharsharalar, suv havzalari chuqurlik belgilari

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi

63.

Suv omborlari, alohida muhim va toifalangan obyektlardan tashqari

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

64.

To‘g‘onlar, dambalar, akveduklar, ostonalar, shlyuzlar, suv o‘lchash postlari, suv taqsimlagich qurilmalar, suv nasos stansiyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Shartli belgi
bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomlari yoziladi (toifalashtirilgan obyektlar tavsiflari yozilmaydi)

65.

Sun’iy devor va devorchalar, qiyaliklar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Tavsiflar yozilmaydi

66.

Quduqlar, artezian quduqlar, toifalangan obyektlarga kiruvchi artezian quduqlardan tashqari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Izoh beruvchi “K” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) yoziladi, tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Izoh beruvchi “K” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) yoziladi, tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Izoh beruvchi “K” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) yoziladi, tavsiflar yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Izoh beruvchi “K” va o‘z nomi (agar bo‘lsa) yoziladi, tavsiflar yozilmaydi

67.

Suv yig‘uvchi (tortuvchi) kolonkalar, chig‘irlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

68.

Statsionar nasoslar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Nasos” izoh beruvchi yozuv yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

“Nasos” izoh beruvchi yozuv yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

69.

Favvoralar, buloqlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

70.

Tindirgichlar

Xarita masshtabida suv havzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Xarita masshtabida suv havzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Xarita masshtabida suv havzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Suv havzasi shartli belgisi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

5. Relyef

71.

Balandlik belgilari ( tevarak-atrof yaqqol ko‘rinib turadigan maxsus balandliklardan tashqari)

Ko‘rsatiladi

0,01metr aniqlikkacha yoziladi

Ko‘rsatiladi

0,01metr aniqlikkacha yoziladi

Ko‘rsatiladi

0,01metr aniqlikkacha yoziladi

Ko‘rsatiladi

0,01metr aniqlikkacha yoziladi

72.

Tevarak-atrof yaqqol ko‘rinib turadigan maxsus balandliklar belgilari

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsat�lmaydi

-

73.

Gorizontallar (asosiy qalin, qo‘shimcha vanishablar yo‘nalishlar ko‘rsatkichlari (qirg‘oq shtrixlari)

0.5 metr relyef kesimi bilan o‘tkaziladi

Har 2 metrda yoziladi

1 metr relyef kesimi bilan o‘tkaziladi

Har 5 metrda yoziladi

2 metr relyef kesimi bilan o‘tkaziladi

Har 10 metrda yoziladi

2 metr relyef kesimi bilan o‘tkaziladi

Har 10 �etrda yoziladi

74.

Tik jarliklar, chuqurliklar, o‘pqonlar, ko‘chkilar, tepaliklar, do‘ngliklar, o‘ralar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

75.

Qor bosgan joylar, muzliklar, qoyalar, qoyali jarliklar, to‘kilmalar, xarsang uyumlari, toshli yuzalar, loy yuzalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

76.

Dovonlar (chegara hududlari va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan hududlardan tashqari)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandliklari belgilari, amal qilish oylari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandliklari belgilari, amal qilish oylari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandliklari belgilari, amal qilish oylari yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Nomi, ularning balandliklari belgilari, amal qilish oylari yoziladi

6. O‘simliklar qoplami va tuproq

77.

Mevali bog‘lar, uzumzorlar, gazonlar, texnik ekinlar plantatsiyalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

78.

Mo‘ljal yoki madaniy-tarixiy ahamiyatga ega alohida turgan daraxtlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

79.

Daraxtzorlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

80.

O‘simlik va tuproq konturlari (butalar, saksovullar, qamishzorlar va changalzorlar, chakalakzorlar, taqirlar, qumlar, toshqotirmalar,botqoqlangan hududlar, sho‘rlangan yerlar)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

81.

Haydalgan yerlar, ekin yerlari

Konturi shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Konturi shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Konturi shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Konturi shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

82.

Qo‘riqxonalar, milliy parklar, zakazniklar, tabiiy yodgorliklar, madaniy meros obyektlari hududlari

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Kontur bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

7. Chegaralar va to‘siqlar

83.

Davlat chegaralari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar yerlari chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

84.

Alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar to‘siqlaridan tashqari barcha turdagi g‘ovlar va to‘siqlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

8. Qo‘shimcha axborot

85.

Magnit og‘ish burchagi haqida ma’lumotlar

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilmaydi

-

Ko‘rsatilm�ydi

-

86.

Bitta viloyat yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi doirasida mahalliy koordinatalar tizimidagi koordinatalar to‘ri

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

87.

Mahalliy koordinatalar tizimidagi bi�ta viloyat yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududidan ortiq bo‘lgan maydonda va o‘rta meridian va parallellar kesishuvida davlat koordinatalar tizimidagi koordinatalar to‘ri,

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

88.

Davlat koordinatalar tizimida geografik to‘r

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

Tushirilmaydi

-

89.

WGS-84 koordinatalar tizimidagi geografik to‘r

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

Tushiriladi

Qiymatlari yoziladi

90.

Ramkadan tashqari ko‘rsatish elementlari: huquq egasi bo‘lgan tashkilot nomi; xaritada ko‘rsatiladigan hududning ma’muriy mansubligi; koordinatalar tizimi; joy holati va nashr qilingan sana; masshtab, shu jumladan chiziqli; relyef kesimi, shu jumladan grafik tasvirda; balandliklar tizimi; xaritani yaratgan tashkilot nomi

-

-

-

-

Yoziladi

-

Yoziladi

Oldingi tahrirga qarang.

T/r

Geografik axborot tizimlarining tematik qatlamlari

Geografik axborot tizimlari elementlarini geografik tasvirlash

Geografik axborot tizimlarining atributli ma’lumotlari

1.

Ma’muriy-hududiy birliklar

Chegarasi chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi, hududi maydonli ko‘rinishda aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Ma’muriy-hududiy birlik (keyingi o‘rinlarda MHB deb ataladi) nomi.

Ma’muriy-hududiy tuzilmalarni belgilash tizimi (keyingi o‘rinlarda MHTBT deb ataladi) kodi.

Ma’muriy markaz.

MHB tashkil etilishi sanasi.

Maydon, ga.

Iqlim.

Aholi (ming kishi), jumladan: erkaklar, ayollar (50 yoshdan kattalar), voyaga yetmaganlar, Voyaga yetmaganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar.

Turar joylar soni.

Noturar joy obyektlari (binolar) soni.

Ko‘p qavatli uylar soni.

Mahalla fuqarolar yig‘inlari soni.

2.

Mintaqa hududini kadastr bo‘yicha bo‘lish

Chegarasi chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi, hudud maydonli shartli belgi bilan aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Nomi

Kadastr bo‘yicha bo‘linish raqamlari.

3.

Yer uchastkalari

Chegarasi chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi, hududi maydonli shartli belgi bilan aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Yer uchastkasi kadastr raqami.

Joylashgan joyi (manzili).

Huquq turi.

Yer uchastkasining asosiy maqsadi.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqni tasdiqlovchi hujjat, kim tomonidan va qachon berilgan.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarga chelovlar mavjudligi.

Servitutlar mavjudligi.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Yer uchastkasidan foydalanish muddatlari.

Hujjatlar bo‘yicha umumiy maydon, ga.

Haqiqiy maydon, ga.

Yer toifasi.

Muayan vaqt holatidagi axborot.

4.

Tuproqlar, tuproq qoplamasi

Turli xildagi tuproqlar chegarasi chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi hamda hududi maydonli shartli belgisi bilan aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Sug‘oriladigan yerlar maydoni, ga.

Tuproqlarning bonitet balli.

Yerlar sifati.

Tuproqning unumdorlik bo‘yicha klassi.

Bonitet ballni belgilashga asos bo‘lgan hujjat (sanasi, raqami, bonitet ballni tasdiqlagan organ).

5.

Foydali qazilmalar (radioaktiv elementlar konlari va ular uchraydigan joylardan tashqari)

Foydali qazilmalar chegarasi chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi hamda hududi maydonli shartli belgi bilan yoki tegishli shartli belgi bilan aks ettiriladi.

Obyektning nomi.

Obyekt foydalanishga topshirilgan yil.

Obyektning joylashuvi (viloyat, tuman).

Obyekt maydoni.

Mineral xomashyodan foydalanish sohasi.

6.

Gidrologik postlar

Nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Gidrologik post nomi.

Gidrologik post kodi.

Kuzatish davri.

Qo‘shimcha ochiq ma’lumotlar.

7.

Yer osti suvlari konlari

Chegaralari chiziqli shartli belgi bilan, hududi maydonli shartli belgi bilan aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Konning nomi.

Jami zaxiralar, ming m3.

Prognozlanadigan resurslar zaxiralari, ming m3.

Resursni hisobga olish sanasi.

Yer osti suvlaridan foydalanish turi.

Qo‘shimcha ochiq ma’lumotlar.

8.

Suvdan foydalanish

Chegaralari chiziqli yoki maydoni shartli belgisi bilan hududi maydonli shartli belgi bilan aks ettiriladi (fon yoki shtrixda).

Identifikatsiya raqami.

Joylashuvi (geografik koordinatalar).

Foydalanish turi.

9.

O‘rmonzorlar

Chegaralari chiziqli shartli belgi bilan, hududi maydonli shartli belgi yoki tegishli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

O‘rmon xo‘jaliklari bo‘limlari, xo‘jaliklar nomlari va mavzelar raqamlari.

Idoraviy mansubligi.

Qo‘shimcha ma’lumotlar.

Konturlar (bo‘limlar).

Daraxtning nomi.

O‘rmonlarni kengaytirish usuli.

Yosh bo‘yicha guruhga mansublik.

Daraxtlarning o‘rtacha yoshi.

O‘rmonni tashkil qiladigan asosiy turlar.

O‘rmonlarning holati.

Bonitet toifasi.

Daraxtlarning to‘liq zichligi darajasi.

O‘rmonlar turi.

Daraxtlar zaxiralari (m3).

10.

Binolar va inshootlar (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiyobyektlardan tashqari )

Binolar va inshootlar mavjud konfiguratsiyada shartli belgi bilan yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Bino va inshootning kadastr raqami.

Haqiqiy foydalanish.

Mulkdor, foydalanuvchi, ijarachi.

Kadastr qiymati.

Bozor qiymati.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

Huquq turi.

Bino va inshootning umumiy maydoni, kv.m.

Bino va inshootning foydali maydoni, kv.m.

Maqsadi.

Qavatlar soni.

Bino qismining joylashuvi(qavati).

Muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta’minlanganlik (ha, yo‘q).

Foydalanishga topshirilgan sana.

Bino eskirishi.

Kapitallik toifasi.

Konstruksiya turi.

Seysmik chidamlilik.

Bahsli masalalar.

11.

Shaharsozlik obyektlari (aholi punktlari)

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan (fon yoki shtrixda) ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

MHTBTkodi.

Aholi punkti turi.

Aholi punkti maqomi.

Obyektning joylashuvi.

Loyiha bo‘yicha maydoni, ga.

Loyiha bo‘yicha aholisi, ming kishi.

Obodonlashtirish.

Ko‘kalamzorlashtirish

Turar joy fondi

Imoratlar zichligi.

12.

Aholi punktlarining funksional zonalari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan (fon yoki shtrixda) ko‘rsatiladi.

Funksionalzonalar nomlari.

Funksionalzonalar maydoni.

Mavjud imoratlar tavsifi (asosan).

Ruxsat berilgan shaharsozlik faoliyati turi.

Taqiqlangan shaharsozlik faoliyati turi (agar bo‘lsa).

Kelishilgan holda yoki muayyan shartlarni bajarganda ruxsat beriladigan shartli ruxsat etilgan shaharsozlik faoliyati turi.

13.

Aholi punktlarini geologik zonalashtirish

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan (fon yoki shtrixda) ko‘rsatiladi.

Muhandislik-geologik tumanlar (indeks, tavsif).

Muhandislik-geologik kichik tumanlar (indeks, tavsif).

Hududlarning geologik-genetik tavsifi.

Hududdagi geodinamik jarayonlar.

Tavsiya etiladigan muhandislik tadbirlari.

Tuproqning seysmik xususiyatlar bo‘yicha toifasi.

14.

Suv omborlari(rejimli va alohida rejimli obyektlardan tashqari)

Mavjud konfiguratsiyada yoki maydonli shartli belgi bilan (fonda) ko‘rsatiladi.

Suv ombori nomi.

Obyektning joylashuvi.

Oqimni boshqarish turi.

Suv iste’molchilari, suvdan foydalanuvchilar.

Egallagan maydoni, km2.

Suv ombori hajmi, mln.m3.

To‘g‘ondan pastda eng ko‘p sarflash mumkin bo‘lgan hajm, m3/s.

Foydalanishga topshirilgan yil.

15.

Gidrouzellar (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli obyektlardan tashqari)

Maydonli obyekt yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Gidrouzel nomi.

�byektning joylashuvi (ma’muriy hudud).

Asosiy maqsadi.

Suv iste’molchilari.

Suvdan foydalanuvchilar.

Suv o‘tkazish qobiliyati, m3/s.

Foydalanishga topshirilgan yil.

16.

Kanallar

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Kanalning nomi.

Obyektning joylashuvi (ma’muriy hudud).

Idoraviy mansubligi.

Asosiy maqsadi.

Maksimal suv sarfi, m3/s.

Qoplama turi.

Uzunligi, km.

Inshootlar soni.

Sug‘oriladiganmaydon, mingga.

Foydalanishga topshirilgan yil.

17.

Nasos stansiyalari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli obyektlardan tashqari)

Maydonli obyekt yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Nasos stansiyasining nomi.

Obyektning joylashuvi (ma’muriy hudud).

Asosiy maqsadi.

Beriladigan suv sarfi, m3/s.

Agregatlar soni, dona

Belgilangan quvvat, kV��.

Foydalanishga topshirilgan yil.

18.

Kollektorlar

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Kollektor nomi.

Obyektning joylashuvi (ma’muriy hudud).

Asosiy vazifasi.

Kollektor oxiridagi suv maksimal sarfi.

Uzunligi.

Xizmat ko‘rsatish maydoni.

Foydalanishga topshirilgan yil.

19.

Sel omborlari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Sel omborining nomi.

Obyektning joylashuvi (ma’muriy hudud).

To‘plangan suvni boshqarish usuli.

Asosiy vazifasi.

Suv iste’molchilari.

Egallagan maydoni, km2.

Sel ombori hajmi, mln.m3.

To‘g‘ondan pastda eng ko‘p sarflash mumkin bo‘lgan hajm, m3/s.

Foydalanishga topshirilgan yil.

20.

Arxitektura yodgorliklari.

Maydonli obyekt, masshtabda� tashqari shartli belgi yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — obyekt mulkdori, egalik qiluvchisi, foydalanuvchisi yoki ijaraga oluvchisining idoraviy mansubligi yoki nomi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — obyekt mulkdori, egalik qiluvchisi, foydalanuvchisi yoki ijaraga oluvchisining manzili.

Moddiy madaniy meros obyektiga bo‘lgan mulk huquqi va boshqa huquqlarni tasdiqlovchi hujjat.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

Binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

Obyektning vazifasi (madaniy-tashviqot, turistik-ekskursiya, davolash-sog‘lomlashtirish, yashash va boshqalar) haqida ma’lumotlar.

Belgilangan sanasi.

Rejalashtirish, kompozitsion-fazoviy tuzilma va konstruksiyalarining xususiyatlari.

Texnik holati.

Rassomlik asarlari, badiiy naqshlar, haykaltaroshlik, amaliy san’at asarlarining mavjudligi.

Qurilish materiali.

Asosiy o‘lchamlari.

Muhofaza zonasining chegaralari to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

Restavratsiya ishlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

21.

Arxeologiya yodgorligi

Maydonli obyekt, masshtabdan tashqari shartli belgi yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

Yuridik shaxs — mulkdorning idoraviy mansubligi yoki nomi va manzili.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasining manzili.

Moddiy madaniy meros obyektiga mulk huquqini va boshqa huquqlarni tasdiqlovchi hujjat.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida ma’lumotlar.

Obyektning vazifasi (madaniy-ma’rifiy, turistik-ekskursiya va boshqalar) haqidagi ma’lumotlar.

Sanasini belgilash.

Muhim topilmalar ro‘yxati.

Texnik holati.

Asosiy o‘lchamlari.

Muhofaza zonasi chegaralari haqida ma’lumotlar.

Tadqiqot ishlari haqida ma’lumotlar.

22.

Monumental san’at yodgorliklari.

Maydonli obyekt, masshtabdan tashqari shartli belgi yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

Yuridik shaxs — mulkdor, obyekt egasining idoraviy mansubligi yoki nomi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasining, foydalanuvchisining yoki ijarachisining manzili.

Moddiy madaniy meros obyektiga mulk huquqini va boshqa huquqlarni tasdiqlovchi hujjat.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida ma’lumotlar.

Obyektning vazifasi (madaniy-ma’rifiy, turistik-ekskursiya va boshqalar) haqidagi ma’lumotlar.

Sanasini belgilash.

Mualliflar.

Yodgorlik yuzaga kelishiga bog‘liq tarixiy voqea sanasi.

Materiali.

Texnik holati.

Asosiy o‘lchamlar.

Muhofaza zonasi chegaralari haqida ma’lumotlar.

Restavratsiya ishlari haqida ma’lumotlar.

23.

Tarixiy obidalar

Maydonli obyekt, masshtabdan tashqari shartli belgi yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasi, foydalanuvchisi yoki ijarachisining idoraviy mansubligi yoki nomi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasining, foydalanuvchisining yoki ijarachisining manzili.

Moddiy madaniy meros obyektiga mulk huquqini va boshqa huquqlarni tasdiqlovchi hujjat.

Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida ma’lumotlar.

Obyektning vazifasi (madaniy-ma’rifiy, turistik-ekskursiya, davolash-sog‘lomlashtirish va boshqalar) haqidagi ma’lumotlar.

Sanasini belgilash.

Matnning mavjudligi.

Memorial lavha o‘rnatilgan vaqt.

Materiali.

Texnik holati.

Asosiy o‘lchamlar.

Muhofaza zonasi chegaralari haqida ma’lumotlar.

Restavratsiya ishlari haqida ma’lumotlar.

24.

Avtomobil yo‘llari

Chiziqli yoki maydonli obyekt shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Avtomobil yo‘li nomi.

Loyiha bo‘yicha normativ kengligi.

Haqiqiy kengligi.

Avtomobil yo‘li raqami.

Uzunligi (kilometr).

Idoraviy mansubligi.

Foydalanishga topshirilgan sana.

Vazifasi bo‘yicha tavsifi.

Klassi.

Avtomobil yo‘li o‘tgan joy.

Toifa.

Harakat jadalligi.

Hisoblangan tezlik.

Harakat polosalari soni.

Yer polotnosi turi.

Yo‘l qoplamasi turi.

Qoplama turi.

25.

Avtomobil yo‘llaridagi sun’iy inshootlar

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Sun’iy inshootning nomi.

Idoraviy mansubligi.

Foydalanishga topshirish sanasi.

Obyektning joylashuvi.

Vazifasi.

Inshoot turi.

Inshoot materiali.

26.

Tartibga keltirish va jihozlash obyektlari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Idoraviy mansubligi.

O‘rnatish sanasi.

Obyektning joylashuvi.

Obyekt turi.

Vazifasi.

Konstruksiya turi.

Jismoniy eskirish.

Guruhga mansublik.

Rekonstruksiya qilingan sana.

Rekonstruksiya qilish darajasi.

Balans qiymati.

27.

Avtomobil yo‘llarining himoya inshootlari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Himoya inshootining nomi.

Himoya inshooti turi.

Idoraviy mansubligi.

Identifikatsiya raqami.

Obyektning joylashuvi.

Jismoniy eskirishi.

Balans qiymati.

28.

Temir yo‘l stansiyalari

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi.

29.

Temir yo‘llar

Chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Idoraviy mansublik.

Yo‘lning funksional vazifasi.

30.

Hududiy pochta aloqasi tashkilotlari, shahar va tuman pochta aloqasi uzellari, pochtamtlar, shahar va qishloq pochta aloqasi bo‘li�lari, almashtirish shohobchalari, pochta shohobchalari, kuryerlik aloqa obyektlari.

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Identifikatsiya raqami.

Indeks.

Pochta manzili.

Obyektdan foydalanish maqsadi.

Foydalanishga kiritish sanasi.

Foydalanish rejimi.

Obyekt ko‘rsatadigan xizmatlar turlari.

31.

Qattiq maishiy chiqindilar uyumlari, tabiiy boyliklarni qayta ishlashdan paydo bo‘lgan chiqindilar saqlash joylari (chiqindilarni ko‘mish joylari)

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasi, foydalanuvchisi yoki ijarachisining idoraviy mansubligi yoki nomi.

Yuridik yoki jismoniy shaxs — mulkdor, obyekt egasining, foydalanuvchisining yoki ijarachisining manzili.

Obyektning idoraviy mansubligi.

Obyektning joylashuvi.

Yer uchastkasi maydoni.

Obyektni foydalanishga kiritish sanasi.

Chiqindilar turlari.

To‘plangan chiqindilar hajmlari.

Sanitar-muhofaza zonalari haqida ma’lumotlar.

32.

Xavfli geologik jarayonlar namoyon bo‘lish zona�ari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Zonaning nomi.

Hisobga olingan sana.

Obyektning joylashuvi (viloyat, tuman).

Daryo havfzasi joylashuvi.

Umumiy maydon, ga.

33.

Xavfli geologik jarayonlar (keyingi o‘rinlarda XGJ deb ataladi) kichik zonalari

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Zona.

Kichik zona.

XGJ kichik zonasi hududining zararlanganligi.

Obyektning nomi.

Obyektning joylashuvi (daryo havzasi).

Umumiy maydoni, ga.

XGJ bilan zararlangan maydon, ga.

Hududning zararlanganligi koeffitsiyenti.

34.

XGJning alohida namoyon bo‘lishi

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Lokal XGJ raqami.

XGJ zonasi raqami.

XGJ kichik zonasi raqami.

XGJ turi.

XGJ alohida ifo�alanishi tavsifi.

Namoyon bo‘lgan sana.

Obyektning joylashuvi.

Toifasi.

Maydoni S, ga.

Quvvati h, m.

Hajmi V, ming m3.

XGJ ifodalanishi oqibatlari.

Tahdid obyekti.

Vayron bo‘lish xususiyati.

35.

Seysmogen zonalar

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi (fon yoki shtrixda).

Seysmik xavfli zona nomi.

Hududiy mansublik.

Potensial seysmogen zonalar balli.

Potensial seysmogen zonalar magnitudasi (> 6,5).

36.

Zilzilalar epitsentrlari

Nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Zonaning nomi.

Silkinishlar zonasining joylashuvi (viloyat, tuman, shahar va hokazo).

Silkinishlar zonasi maydoni, ga.

Kuchli zilzilalarning ta’sir zonalari

Sanasi (yil, oy, kun).

Chuqurligi.

Magnitudasi, M.

Maksimal silkinishning tarqalish radiusi.

37.

Yer qobig‘ining faol yorilgan joylari

Chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Yer qobig‘ining faol yoriqlari nomi.

Yer qobig‘ining faol yoriqlarining hududiy joylashuvi (viloyat, tuman).

Faollashuv davrlari.

Yorilish morfologiyasi.

Izoh.

38.

Seysmik stansiyalar

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Seysmik stansiyaning nomi.

Seysmik stansiyaning joylashuvi (viloyat, tuman, shahar va hokazo).

Seysmik stansiyaning jihozlanishi.

Foydalanishga kiritish sanasi.

Seysmik stansiyaning yer uchastkasi umumiy maydoni, ga.

39.

Metrologik stansiyalar

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Havo harorati 40 gradus va undan yuqori bo‘ladigan kunlar soni.

Havoda bahorgi oxirgi sovuq kunlar boshlanish sanalari.

Tuproqda bahorgi oxirgi sovuq kunlar boshlanish sanalari.

Havoda birinchi kuzgi sovuq kunlar boshlanish sanalari.

Tuproq yuzasida birinchi kuzgi sovuq kunlar boshlanish sanalari.

12 soat va undan kam vaqtda 30 mm va undan ko‘p yomg‘ir ko‘rinishidagi kuchli yog‘ingarchiliklar kunlari soni.

12 soat va undan kam vaqtda 20 mm va undan ko‘p qor ko‘rinishidagi kuchli yog‘ingarchiliklar kunlari soni.

Yarim kun ichida yomg‘ir ko‘rinishidagi kuchli yog‘ingarchiliklar kunlari soni.

Yarim kun ichida qor ko‘rinishidagi kuchli yog‘ingarchiliklar kunlari soni.

15 m/sek va undan yuqori tezlikdagi kuchli shamol kunlari soni.

Bir yilda turli chegaralardan yuqori tezlikdagi shamol kunlari soni.

Atmosferada qurg‘oqchilik kunlarining umumiy soni.

40.

Sel xavfi va ko‘chki xavfi yuqori zonalar

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, chiziqli, maydonli yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi (fon yoki shtrixda).

Sel kelganligi qayd etilgan daryo, soy havzasi.

Joylashuvi (viloyat, tuman, aholi punkti yoki boshqa mo‘ljal).

Sel kelishi sanasi.

Ko‘chki sanasi.

Selning maqsimal sarfi, kub.m /s.

Ko‘chkining maksimal hajmi, m3.

Sel kelishi sababi.

Ko‘chkilar soni.

Sel faolligi zonasida joylashgan obyektlar.

Xo‘jaliklar.

Texnik va boshqa inshootlar.

41.

1:1 000000,

1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000,1:25 000, 1:10 000 masshtablardagi elektron raqamli topografik xaritalarning mavjudligi kartogrammasi

Nomenklaturaning trapetsiyasi ko‘rinishida aks ettiriladi.

Trapetsiya nomenklaturasi.

Varaq nomi.

Suratga olish yili.

Yangilangan yil.

Obyekt tituli.

Fayl formati.

42.

1:1000000, 1:500000, 1:200000,1:100000,1:50000, 1:25000, 1:10000 masshtablarlagi topografik xaritalarining tiraj ottisklarining mavjudligi kartogrammasi

Nomenklaturaning trapetsiyasi ko‘rinishida aks ettiriladi.

Trapetsiya nomenklaturasi.

Varaq nomi.

Suratga olish yili.

Yangilangan yil.

Nashr qilingan yili.

43.

Shaharlar va boshqa aholi punktlarining topografik planlarining, jumladan elektron raqamli ko‘rinishida mavjudligi kartogrammasi

Nomenklaturaning trapetsiyasi ko‘rinishida aks ettiriladi.

Plan masshtabi.

Suratga olish yili.

Yangilangan yil.

Chop etilgan yili.

Obyekt tituli.

Fayl formati

44.

Aerofotosuratga olish materiallari mavjudligining kartogrammasi

Yopiq poligon shaklida aks ettiriladi.

Obyekt tituli.

Obyekt raqami (shifri).

Plan nomenklaturasi.

Aerouchishni bajarish sanasi.

Aerosuratga olish maydoni (kv. km.).

Suratlar soni.

Aerofotoapparat (turi va raqami).

Obyektiv (turi va raqami).

45.

O‘zbekiston Respublikasi hududini kosmik suratga olish materiallari mavjudligining kartogrammasi

Yopiq poligon shaklida aks ettiriladi.

Obyektning nomi.

Ishlarni bajaruvchi.

Kosmik suratga olish sanasi.

Suratlar soni.

Kosmik suratlarning aniqlik darajasi.

Turi (raqamli, ortofotoplan).

46.

Elektr uzatish liniyalari va ularning ustunlari, transformator stansiyalari (toifalanmagan)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektning nomi.

Kuchlanishi.

Idoraviy mansubligi.

Muhofaza qilinadigan zonasi.

47.

O‘rta va past bosimli gaz quvurlari tarmog‘i

Chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektning nomi.

Tarmoqdagi bosim.

Idoraviy mansubligi.

Muhofaza qilinadigan zonasi.

48.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalanmagan)

Mavjud konfiguratsiyada yoki nuqtali shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Gaz taqsimlash stansiyasining nomi.

Joylashuvi (viloyat, tuman).

Ishga tushirish sanasi.

Foydalanuvchi tashkilot.

49.

100 ming kishigacha bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va obyektlari, (toifalanganlardan tashqari)

Mavjud konfiguratsiyada, chiziqli, chiziqli yoki maydonli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi.

Obyektning nomi.

Quvur diametri.

Idoraviy mansubligi

Muhofaza qilinadigan zonasi.

(2-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-fevraldagi 62-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 08.02.2022-y., 09/22/62/0111-son)

T/r

Shaharlar bosh rejalari mazmuni elementlarining nomi

Aholi punktlari bosh rejalari mazmuni elementlarining grafik ijrosi

Aholi punktlari hududida joylashgan obyektlar eksplikatsiyasi

1.

Aholi punktining mavjud va loyiha bo‘yicha chegarasi;

yerdan foydalanuvchilar chegaralari, mahallalar chegaralari.

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

2.

Elektr uzatish liniyalari va ularning ustunlari, transformator stansiyalari.

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

3.

O‘rta va past bosimli gaz quvurlari tarmog‘i

Chiziqli shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

4.

Kompressor, gaz o‘lchash va gaz taqsimlash stansiyalari (toifalangan), gaz tarmog‘ini nazorat qilish va kuchaytirish punktlari, yer osti gaz omborlari

Ko‘rsatilmaydi

-

5.

Kompressor, gaz o‘lchagich va gaz taqsimlovchi stansiyalar (kategoriyalanmagan).

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

6.

100 ming kishigacha bo‘lgan aholi punktlarining suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va obyektlari (toifalanganlardan tashqari)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

7.

Magistral va ichki zona telekommunikatsiya tarmoqlari, abonentlar foydalanadigan telekommunikatsiya tarmoqlari, asosiy kommutatsiya markazi, avtomatik telefon stansiyalar (ATS), radiomachtalar, televizion machtalar, radioreleyli minoralar va retranslyatorlar

Ko‘rsatilmaydi

-

8.

100 gektargacha bo‘lgan hududda abonantlar foydalanadigan telekommunikatsiya tarmoqlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

9.

Havoning obyektdan ifloslanish chegarasi va zonasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Havoni ifloslantiruvchi obyektlar ro‘yxatiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining ma’lumotlariga ko‘ra

10.

Shovqin ta’sirining chegarasi va zonasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

11.

Texnogen ta’sirning chegarasi va zonasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

12.

Suv toshqini chegarasi va zonasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

13.

Sanitar ajratish zonasi, sanitariya muhofaza zonasi va sanitariya-himoya zonasi va chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

14.

Ta’lim muassasalarining (maktabgacha ta’lim, umumta’lim, oliy va o‘rta o‘quv muassasalari) chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

15.

Sog‘liqni saqlash obyektlarining chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

16.

Ijtimoiy-madaniy va maishiy maqsadlardagi obyektlar chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

17.

Madaniy meros obyektlarining chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

18.

Dam olish obyektlari va kurortlar chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

19.

Kommunal-omborxona obyektlari chegaralari va zonalari, shu jumladan zaxiradagi hududlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

20.

Sanoat obyektlari chegaralari va hududlari, shu jumladan zaxiradagi hududlar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

21.

Sanitariya-texnik inshootlar chegaralari va zonalari

Ko‘rsatilmaydi

-

22.

Umumiy foydalanishdagi yashil daraxtzorlar chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

23.

Bog‘dorchilik-polizchilik hududlarining chegaralari va zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

24.

Turar joylarni qavatlilik va qurilish navbati bo‘yicha boshqarish chegaralari;

qurilishni boshqarish chizig‘i (qizil chiziq, qurilish chizig‘i, boshqalar)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

Yozilmaydi

25.

Tururar joy va jamoat inshootlari qurish uchun zaxira hududlar chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Hududlar nomlari yoziladi

26.

Sport-xiyobon va xiyobon zonalarining obyektlar bilan chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

27.

Savdo-maishiy zonaning obyektlar bilan chegarasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

28.

Ma’muriy-xo‘jalik zonasi chegaralari va ularning obyektlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

29.

Tarixiy yadroni (kompleksni) muhofaza qilish chegarasi

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

30.

Chegaralar va hududlar: shahar markazlari; rejalashtirish markazlari va turar joylar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

31.

Qabristonlar hududlari chegaralari va ularning sanitariya himoya zonalari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

32.

Avtomobil yo‘llari va temir yo‘llar zonalarini ajratish chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

33.

Transport inshootlari chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yozilmaydi

34.

Maxsus hududlar chegaralari (alohida muhim va toifalangan, shuningdek, rejimli va harbiy obyektlar)

Ko‘rsatilmaydi

-

35.

Tugatilayotgan obyektlar chegaralari (rekonstruksiya qilish va buzish obyektlari chegaralari)

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

36.

Daryolar va suv havzalarining suvni muhofaza qilish zonalari chegaralari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

37.

Issiqxona obyektlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

-

38.

Chiqindixonalar hududlari

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi

39.

Temir yo‘l vokzali

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyektlar nomi yoziladi

40.

Aeroport

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyekt nomi yoziladi

41.

Avtovokzal

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Obyekt nomi yoziladi

42.

Avtobazalar: yuk mashinalari, yo‘lovchi mashinalar

Shartli belgi bilan ko‘rsatiladi

Yoziladi