20.09.2019 yildagi PF-5834-son

T/r

Davlat xizmatining nomi

Davlat xizmatini ko‘rsatish muddati

1.

Tashkilotlar ish yuritishida hujjatlarni tashkil etish bo‘yicha ichki me’yoriy va uslubiy hujjatlarni ishlab chiqish va ularning hujjatlar bilan ishlash bo‘yicha faoliyatini o‘rganish.

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xat davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 20 kun ichida ko‘rsatiladi.

2.

Arab alifbosida yaratilgan turkiy, forsiy va arabcha hujjatlardagi axborotlar bo‘yicha annotatsiya ma’lumotlarini tayyorlab berish.

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xatlar davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 15 kun ichida ko‘rsatiladi.

3.

Arxiv hujjatlari, kitoblar va qo‘lyozmalarni raqamlashtirish (elektron nusxa olish).

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xatlar davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 20 kun ichida ko‘rsatiladi.

4.

Arxiv hujjatlaridan foydalanish.

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xatlar davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 15 kun ichida ko‘rsatiladi.

5.

Raqamlashtirilgan (elektron nusxasi olingan) hujjatlarning elektron bazasini yaratish.

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xatlar davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 20 kun ichida ko‘rsatiladi.

6.

Hujjatlar va kitoblarni ta’mirlash, tikish, muqovalash va ularga qayta ishlov berish.

Xizmat so‘rov yoki rasmiy xatlar davlat arxiviga kelib tushgan kundan e’tiboran 5 kun ichida ko‘rsatiladi.

Qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rab olish talab etilganda xizmat 15 kun ichida ko‘rsatiladi.