20.03.2019 yildagi PQ-4245-son

T/r

Ta’limning bakalavriat bosqichi asosiy yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklarining nomlanishi

I. Ta’limning bakalavriat bosqichi asosiy yo‘nalishlari

1.

Boshqaruvning axborot tizimlari (fan bakalavri)

2.

Interfaol raqamli media (san’at bakalavri)

3.

Mediakommunikatsiyalar (san’at bakalavri)

4.

Grafik dizayn (san’at bakalavri)

5.

Reklama va marketing kommunikatsiyalari (san’at bakalavri)

6.

Informatika (fan bakalavri)

7.

Tadbirkorlik (san’at bakalavri)

8.

Iqtisodiyot (san’at bakalavri)

9.

Xalqaro munosabatlar (san’at bakalavri): xalqaro iqtisodiyotga e’tibor qaratiladi

10.

Buxgalteriya hisobi (fan bakalavri)

11.

Yevropa tadqiqotlari (san’at bakalavri)

12.

Global jurnalistika (san’at bakalavri)

13.

Jamoatchilik bilan aloqalar (san’at bakalavri)

14.

Kino, televideniye va video ishlab chiqarilishi (san’at bakalavri)

II. Magistratura mutaxassisliklari

1.

Axborot texnologiyalar boshqaruvi (san’at magistri)

2.

Kommunikatsiyalar boshqaruvi (san’at magistri)

3.

Biznes boshqaruvi (biznesni boshqarish bo‘yicha magistr)

4.

Biznes va tashkiliy xavfsizlik boshqaruvi (san’at magistri)

5.

Savdo boshqaruvi (san’at magistri)

6.

Mediakommunikatsiyalar (san’at magistri)

7.

Reklama va marketing kommunikatsiyalari (san’at magistri)

8.

Ta’lim va innovatsiyalar (san’at magistri)

9.

Ta’lim texnologiyalari (san’at magistri)

10.

Amaliy pedagogik psixologiya (san’at magistri)

11.

STEM (san’at magistri)

12.

Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish (san’at magistri)

13.

Menejment va liderlik (san’at magistri)

14.

Ekologiya menejmenti (san’at magistri)

15.

Sog‘liqni saqlash boshqaruvi (san’at magistri)

16.

Sud hisobi (fan magistri)