14.06.2017 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2889
Mazkur Qoidalar Belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi Madrid bitimiga doir Bayonnomaning (Madrid, 1989-yil 27-iyun) 4-bis moddasiga va O‘zbekiston Respublikasining “Tovar belgilari, xizmat ko‘rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirish tartibini belgilaydi.
1. Belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi Madrid bitimiga doir Bayonnomaning (Madrid, 1989-yil 27-iyun) 4-bis moddasiga muvofiq, agar O‘zbekiston Respublikasida milliy ro‘yxatdan o‘tkazilgan tovar belgisi xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazilgan tovar belgisi bilan bir xil bo‘lsa va ushbu ro‘yxatdan o‘tkazilgan tovar belgilari bitta shaxs nomiga berilgan bo‘lsa, tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirish mumkin. Bunda, milliy ro‘yxatdan o‘tkazilgan tovar belgisiga doir huquqlarga ta’sir qilinmasligi lozim.
3. Tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirish to‘g‘risidagi ariza (bundan buyon matnda ariza deb yuritiladi) mazkur Qoidalarning 1-ilovasiga muvofiq shaklda O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligiga (bundan buyon matnda Agentlik deb yuritiladi) xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish egasining ishonchnomasi bilan patent vakili tomonidan taqdim etiladi. Ariza patent vakili tomonidan imzolanadi.
7. Ariza Agentlik tomonidan mazkur Qoidalarning 2-bandida belgilangan talablarga muvofiqligi yuzasidan tekshirib chiqiladi.
8. Agar ariza mazkur Qoidalarning 2-bandida belgilangan talablarga muvofiq bo‘lmasa, Agentlik xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish egasiga mavjud kamchiliklarni bartaraf etish to‘g‘risida patent vakili orqali so‘rov yuboradi.
10. So‘rovga mazkur Qoidalarning 9-bandida ko‘rsatilgan muddat ichida javob taqdim etilmagan taqdirda, Agentlik tomonidan patent vakili orqali xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish egasiga arizani qanoatlantirishni rad etish asoslarini ko‘rsatgan holda bildirishnoma yuboriladi.
13. Ariza mazkur Qoidalarning 2-bandida belgilangan talablarga muvofiq bo‘lsa, tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlar Tovar belgilari davlat reyestriga (bundan buyon matnda Davlat reyestri deb yuritiladi) kiritiladi.
14. Ma’lumotlar Davlat reyestriga kiritilgan sanadan e’tiboran o‘n kun ichida Agentlik Butunjahon intellektual mulk tashkiloti Xalqaro byurosiga mazkur Qoidalarning 2-ilovasida keltirilgan shaklda (ingliz tilida) tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirilganligi to‘g‘risida bildirishnoma tayyorlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi
Intellektual mulk agentligi
100000, Toshkent shahri,
Mustaqillik shoh ko‘chasi, 59-uy
__________________________________
(F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning nomi)

Manzil __________________________________
Telefon _________________________________

ARIZA

Tovar belgisini milliy ro‘yxatdan o‘tkazishni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazishga almashtirishingizni so‘rayman.
1. Milliy ro‘yxatdan o‘tkazish ___________________________________________________________________________________-son
Xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish ____________________________________________________________________________________-son
2. Milliy ro‘yxatdan o‘tkazish tovar va xizmatlari tovar va xizmatlarning xalqaro klassifikatsiyasining
______________________________________________________________________________________________________ sinflari
Xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish tovar va xizmatlari tovar va xizmatlarning xalqaro klassifikatsiyasining
______________________________________________________________________________________________________ sinflari
3. Milliy ro‘yxatdan o‘tkazish egasi _________________________________________________________________________________
Xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish egasi ___________________________________________________________________________________
4. Milliy ro‘yxatdan o‘tkazish tovar belgisi ___________________________________________________________________________
Xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish tovar belgisi ____________________________________________________________________________
5. Milliy ro‘yxatdan o‘tkazish sanasi ________________________________________________________________________________
Xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish sanasi __________________________________________________________________________________
Patent vakili

__________________________________________________________________________________

(F.I.Sh., imzo)

Sana ______________________

AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY OF TNE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

100000, Mustakillik avenue 59, Tashkent
web-site: www.ima.uz, e-mail: info@ima.uz
Phone.: (871) 232-50-60, (871) 232-50-30
Fax: (871) 232-50-05

______________________________________________________________________________________________________________

DateThe International Bureau of the
World Intellectual Property Organization
Reg. №

NOTIFICATION
about the replacement of a national registration by an international registration

According to Article 4 bis of the Protocol Relating to the Madrid Agreement, Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan replaces the national trademark registration by the international registration № __________________________________________________
 — regarding all classes of the Nice Classification according to the list of goods and / or services: __________________________________
 — regarding the following classes of the Nice Classification according to the list of goods and / or services: __________________________
Date of filing of a national application: _________________________________________________________________________________
Number of a national application: _____________________________________________________________________________________
Date of registration of a national registration: ____________________________________________________________________________
Number of a national registration: ____________________________________________________________________________________
Date of priority of the national registration: _____________________________________________________________________________

Nead of the Trademark Examination Department (signature)________________________________________________________________

Nead of the Administration Department (signature) ______________________________________________________________________