04.09.2002 yildagi 313-son
O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksining 48-moddasiga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

В соответствии со статьей 48 Воздушного кодекса Республики Узбекистан Кабинет Министров постановляет:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Кабинета Министров
от 4 сентября 2002 г. № 313