18.10.1993 yildagi -son
b) mazkur Bitimning 17-moddasida qayd qilingan vakolatli tashkilotlar tomonidan hal qilinmagan muammolarni o‘rganish va hal qilishga oid takliflar kiritish;