03.07.1992 yildagi 650-XII-son
Ushbu Qonun “Diplomatiya munosabatlari to‘g‘risida”gi 1961-yilgi Vena Konvensiyasi hamda xalqaro huquq normalari va qoidalariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasining diplomatiya xodimlari uchun diplomatiya darajalari va martabalarini belgilab beradi.