31.10.2003 yildagi -son
 LexUZ sharhi
a) mazkur Konvensiyaning 5 moddasida tilga olingan siyosatni olib borish va, tegishli hollarda, bunday siyosat olib borilishini nazorat qilish va muvofiqlashtirish;
2. Har bir ishtirokchi Davlat mazkur moddaning 1 bandida bayon etilgan organ yoki organlarga, ular har qanday nomaqbul ta’sirdan xoli sharoitlarda o‘z vazifalarini samarali bajarishlari mumkin bo‘lishi uchun, o‘z huquqiy tizimlarining asosiy tamoyillariga muvofiq, zaruriy mustaqillikni ta’minlaydi. Ularga yuklatilgan funksiyalarni bajarish uchun talab etilishi mumkin bo‘lgan kerakli moddiy resurslar va mutaxassis xodimlarni ta’minlash lozim.
2. Mazkur moddaning 1 bandida bayon etilganga o‘xshash choralar prokuratura organlari sud hokimiyati tarkibiga kirmaydigan, lekin sud organlarida bo‘lgani kabi mustaqillikka ega bo‘lgan ishtirokchi Davlatlarning prokuratura organlarida qo‘llanilishi mumkin.
4. Har bir ishtirokchi Davlat mazkur Konvensiyaning 15 va 16 moddalariga muvofiq jinoyat tarkibining elementlaridan biri bo‘lib, porani ifodalaydigan xarajatlar va, tegishli hollarda, korrupsion harakatlarga ko‘maklashish maqsadida amalga oshirilgan boshqa xarajatlar soliq solinishidan ozod etilishini rad etadi.
b) mazkur Konvensiyaning 46 moddasiga zarar yetkazmagan holda, pul mablag‘larini legallashtirishga qarshi kurash olib borayotgan ma’muriy, tartibga soluvchi, huquqni muhofaza qilish va boshqa organlar (shu jumladan, bunday amal ichki qonunchilikka mos kelgan holatda, sud organlari ham) uning ichki qonunchiligi bilan belgilanadigan shartlarda, milliy va xalqaro darajalarda hamkorlik qilish va axborot almashishga qodir bo‘lishlarini ta’minlaydi, va shu maqsadlarda kuzatilishi mumkin bo‘lgan pul mablag‘larini legallashtirish holatlariga doir axborotni yig‘ish, tahlil qilish va tarqatish bo‘yicha milliy markaz sifatida faoliyat yuritadigan moliyaviy tezkor axborot bo‘linmasini ta’sis etish haqidagi masalani ko‘rib chiqadi.
2. Mazkur moddaning 1-bandini amalga oshirish yoki qo‘llash maqsadida:
a) har bir ishtirokchi Davlat mazkur moddaning 1-bandini asosiy huquqbuzarliklarning eng keng doirasi uchun qo‘llashga intiladi;
s) yuqorida keltirilgan (b) kichik bandning maqsadlari uchun asosiy huquqbuzarliklar sirasiga tegishli ishtirokchi Davlat yurisdiksiyasi doirasida ham, doirasidan tashqarida ham sodir etilgan jinoyatlar kiradi. Lekin biron ishtirokchi Davlatning yurisdiksiyasi doirasidan tashqarida sodir etilgan jinoyatlar faqat mazkur jinoiy harakat sodir etilgan davlatning ichki qonunchiligiga ko‘ra jinoiy jazoga loyiq deb topilsa va ushbu modda amalga oshirilayotgan yoki qo‘llanilayotgan ishtirokchi Davlatning ichki qonunchiligiga ko‘ra, agar bu jinoyat aynan shu davlatda sodir etilib, jinoiy jazoga loyiq deb tan olinsagina asosiy huquqbuzarliklar deb tan olinadi.
e) agar ishtirokchi Davlatdagi ichki qonunchilikning eng muhim prinsiplari buni talab qilsa, u holda mazkur moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan jinoyatlar asosiy huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarga tegishli bo‘lmasligini ko‘zda tutish mumkin bo‘ladi.
Har bir ishtirokchi Davlat mazkur Konvensiyaning 23-moddasida keltirilgan holatlar uchun zarar yetkazmagan holda mazkur Konvensiyada jinoyat deb topilgan istalgan jinoiy harakatlar sodir etilganidan keyin ushbu jinoyatlar sodir etilishida ishtirok etmagan bo‘lsada, tegishli shaxsga bu mol-mulk mazkur Konvensiyada jinoyat deb topilgan istalgan jinoiy harakatlar sodir etilishi natijasida orttirilgan mol-mulkni yashirish yoki doimiy ravishda ushlab turish kabi harakatlarni, qachonki ular atayin sodir etilganda, buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e’tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan qonuniy va boshqa choralarni ko‘rish imkoniyatini ko‘rib chiqadi.
8. Mazkur moddaning 1-bandi vakolatli organlar tomonidan fuqaro xizmatchilarga nisbatan intizomiy vakolatlar amalga oshirilishiga to‘sqinlik qilmaydi.
2. Har bir ishtirokchi Davlat keyinchalik musodara qilish maqsadida mazkur moddaning 1-bandida sanab o‘tilganlarning istalganini aniqlash, kuzatish, vaqtincha ishga solmay turish yoki xatlash imkoniyatini ta’minlash uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan choralarni ko‘radi.
3. Har bir ishtirokchi Davlat o‘zining ichki qonunchiligiga muvofiq mazkur moddaning 1- va 2-bandlarida ko‘rsatilgan vaqtinchalik ishga solmay turilgan, xatlangan yoki musodara qilingan mol-mulkni vakolatli organlar tomonidan boshqarilishini tartibga solish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan qonuniy va boshqa choralarni ko‘radi.
7. Mazkur modda va mazkur Konvensiyaning 55-moddasining maqsadlari uchun har bir ishtirokchi Davlat o‘zining sudlari yoki boshqa vakolatli organlariga bank, moliyaviy yoki tijoratga oid hujjatlarni taqdim etish yoki hibsga olish to‘g‘risidagi qarorlarni chiqarish vakolatlarini beradi. Ishtirokchi Davlat, bank sirini saqlash zaruratiga havola qilib turib, mazkur moddada keltirilgan holatlarga muvofiq choralarni ko‘rishdan bosh tortmaydi.
2. Mazkur moddaning 1-bandida ko‘zda tutilgan choralar, ayblanuvchining huquqlari, shu jumladan tegishli muhokama va ishni ko‘rish huquqiga zarar yetkazmagan holda, o‘z ichiga quyidagilarni olishi mumkin:
3. Ishtirokchi Davlatlar mazkur moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan shaxslarni boshqa joyga ko‘chirilishi xususida boshqa davlatlar bilan kelishuv yoki bitim tuzish imkoniyatini ko‘rib chiqadilar.
5. Mazkur moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan shaxs bir ishtirokchi Davlat hududida bo‘la turib, ikkinchi ishtirokchi Davlatning vakolatli organlari bilan ahamiyatli darajada hamkorlik qila olsa, u holda manfaatdor ishtirokchi Davlatlar o‘zlarining ichki qonunchiliklariga muvofiq bunday shaxs uchun mazkur moddaning 2- va 3- bandlarida ko‘rsatilgan rejim taqdim etilishi mumkin ekanligi xususida kelishuv va bitimlar tuzish imkoniyatini ko‘rib chiqishlari mumkin.
a) agar mazkur Konvensiyaning 15-, 21- va 23-moddalariga muvofiq jinoyat deb tan olingan istalgan xatti-harakatlar sodir etilganini e’tirof etish uchun oqilona asoslar mavjud bo‘lsa, bunday mas’ul organlarga o‘zining shaxsiy tashabbusi bilan ma’lumotlar taqdim etilishi; yoki
2. Ishtirokchi Davlat, shuningdek, mazkur Konvensiyaning 4-moddasiga rioya qilish shartida, istalgan jinoyatga nisbatan sud qilish huquqini belgilashi mumkin, qachonki:
s) jinoyat mazkur Konvensiyaning 23-moddasi, 1(b)(ii) bandiga muvofiq tan olingan jinoyatlarning biri hisoblansa va ushbu ishtirokchi Davlat hududining tashqarisida mazkur Konvensiyaning 23-moddasi, 1(a)(i) yoki (ii) yoki (b)(i) bandiga muvofiq jinoyat deb topilgan jinoiy xatti-harakatlarni sodir etish maqsadida uning hududida amalga oshirilgan bo‘lsa, yoki
3. Mazkur Konvensiyaning 44-moddasining maqsadlari uchun har bir ishtirokchi Davlat jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan shaxs uning hududi chegaralarida bo‘lsada, lekin faqatgina o‘zining fuqarolaridan biri bo‘lganligi sababli ushbu shaxsni ushlab bermayotgan bo‘lsa, u holda mazkur Konvensiyada jinoyat deb topilgan jinoiy xatti-harakatlarga nisbatan o‘zining sud qilish huquqini belgilash uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan choralarni ko‘radi.
5. Agar o‘zining sud qilish huquqini mazkur moddaning 1- yoki 2-bandiga ko‘ra amalga oshiruvchi ishtirokchi Davlat boshqa ishtirokchi Davlatlar xuddi o‘sha harakatlar xususida tekshiruv, jinoiy ish yoki sud ishi olib borayotganlari haqida bildirish xati olsa yoki boshqacha tarzda bu haqda xabar topsa, u holda ushbu ishtirokchi Davlatlarning vakolatli organlari, tegishli holatlarda, o‘z harakatlarini muvofiqlashtirish maqsadida bir-birlari bilan o‘zaro maslahatlashadilar.
1. Ishtirokchi Davlatlar mazkur Konvensiyaning 44 — 50-moddalariga muvofiq jinoiy-huquqiy masalalar bo‘yicha hamkorlik qiladilar. Ishtirokchi Davlatlar, agar bu maqsadga muvofiq bo‘lsa va o‘zlarining ichki qonunchilik tizimlariga to‘g‘ri kelsa, korrupsiya bilan bog‘liq bo‘lgan fuqarolik-huquqiy va ma’muriy ishlarni tekshirish va amalga oshirish bo‘yicha bir-birlariga ko‘maklashish imkoniyatini ko‘rib chiqadilar.
2. Ishtirokchi Davlat, mazkur moddaning 1-bandida keltirilgan holatlardan qat’iy nazar, o‘zining ichki qonunchiligida jinoiy jazoga loyiq deb topilmagan, lekin mazkur Konvensiyada ko‘zda tutilgan biron jinoyat bilan bog‘liq shaxsni, agar uning qonunchiligi bunga yo‘l qo‘ysa, ushlab berishga ruxsat berishi mumkin.
j) mazkur Konvensiyaning V bobida keltirilgan holatlarga muvofiq jinoiy daromadlarni aniqlash, ishga solmay turish va kuzatish;
k) mazkur Konvensiyaning V bobida keltirilgan holatlarga muvofiq aktivlarni musodara qilish (muomaladan chiqarish).
5. Mazkur moddaning 4-bandiga muvofiq ma’lumotning berilishi ma’lumotni taqdim etayotgan davlatning vakolatli organlari tergov ishlari va jinoiy ish olib borilishiga zarar yetkazmagan holda amalga oshiriladi. Ma’lumot olayotgan vakolatli organlar ushbu ma’lumotning maxfiy xususiyatga ega jihatlarini, hattoki, vaqtinchalik asosda saqlash to‘g‘risidagi iltimosni bajaradilar yoki undan foydalanishga qo‘yilgan cheklovlarga rioya qiladilar. Biroq, bu holat, ma’lumotni olgan ishtirokchi Davlatga o‘zida olib borilayotgan ish davomida ayblanuvchini oqlaydigan ma’lumotlarni aniqlashga to‘sqinlik qilmaydi. Bunday hollarda, ma’lumot olgan ishtirokchi Davlat, ma’lumotni oshkor qilishdan avval, ma’lumotni taqdim etgan ishtirokchi Davlatga xabar beradi va, agar bu haqda murojaat olinsa, ma’lumot taqdim etgan ishtirokchi Davlat bilan maslahatlashadi. Agar, kamdan-kam uchraydigan hollarda, avvaldan xabar berishning imkoni bo‘lmasa, ma’lumot olayotgan ishtirokchi Davlat bu kabi oshkor etilish to‘g‘risida ma’lumot taqdim etayotgan ishtirokchi Davlatga xabar beradi.
7. Mazkur moddaning 9 — 29 bandlari, agar tegishli ishtirokchi Davlatlar o‘zaro huquqiy yordam to‘g‘risidagi biron-bir shartnoma tuzmagan bo‘lsalar, mazkur moddaga asosan jo‘natilgan murojaatlarga nisbatan qo‘llaniladi. Agar ishtirokchi Davlatlar bu kabi shartnoma tuzgan bo‘lsalar va ishtirokchi Davlatlar ushbu shartnomaning tegishli holatlari o‘rniga mazkur moddaning 9 — 29 bandlarini qo‘llashga rozi bo‘lmasalar, u holda shartnomaning aynan shu holatlari qo‘llaniladi. Ishtirokchi Davlatlarga, agar bu hamkorlikka ko‘mak beradigan bo‘lsa, aynan shu bandlarni qo‘llash tavsiya qilinadi.
12. Mazkur moddaning 10- va 11-bandlariga muvofiq biron shaxsni topshirishi lozim bo‘lgan ishtirokchi Davlatning roziligisiz, topshirilayotgan davlat hududida ushbu shaxsning, fuqaroligi qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, uni topshirgan davlat hududidan ketishidan avvalgi vaqt oralig‘iga taalluqli bo‘lgan harakatlar, bajarilmagan harakatlar yoki hukm chiqarilishi bilan bog‘liq bo‘lgan ta’qib qilinishiga, qamoqqa olinishiga, jazolanishiga yoki shaxsiy ozodligining boshqa cheklanishlariga yo‘l qo‘yilmaydi.
13. Har bir ishtirokchi Davlat o‘zaro huquqiy yordam berilishi haqidagi murojaatlarni qabul qilishga yoki ularni bajarishga yoxud ularni bajarish uchun vakolatli organlarga jo‘natishga mas’ul va tegishli vakolatlarga ega bo‘lgan markaziy organni tayinlaydi. Agar ishtirokchi Davlatda o‘zaro huquqiy yordam ko‘rsatishning alohida tizimiga ega maxsus hudud yoki mintaqa bo‘lsa, u ushbu hudud yoki mintaqada xuddi shunday vazifalarni bajaruvchi alohida markaziy organni tayinlashi mumkin. Markaziy organlar qabul qilingan murojaatlarni tezkor va tegishli tarzda bajarilishi yoki jo‘natilishini ta’minlaydilar. Agar markaziy organ murojaatni bajarish uchun vakolatli organga jo‘natayotgan bo‘lsa, ushbu murojaat vakolatli organ tomonidan tezkor va tegishli ravishda bajarilishiga ko‘maklashadi. Har bir ishtirokchi Davlat o‘zining ratifikatsion yorlig‘ini yoki mazkur Konvensiyani qabul qilishi yoki uni tasdiqlashi yoni unga qo‘shilishi to‘g‘risidagi hujjatini saqlash uchun topshirayotganida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibi ushbu maqsadlarda tayinlangan markaziy organ haqida xabardor qilinadi. O‘zaro huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi iltimoslar va ularga taalluqli istalgan xabarlar ishtirokchi Davlatlar tayinlagan markaziy organlar tomonidan jo‘natiladi. Bu talab ishtirokchi Davlatning bunday murojaatlar va xabarlarni diplomatik kanallar orqali va favqulodda vaziyatlarda, ishtirokchi Davlatlar bu haqda avvaldan kelishib olgan bo‘lsalar va agar, buning imkoni bo‘lsa, Jinoiy politsiyaning xalqaro tashkiloti orqali unga yetkazilishini talab qilishdek huquqini cheklamaydi.
26. Mazkur moddaning 21-bandiga asosan iltimosga rad javobini berishdan yoki mazkur moddaning 25-bandiga asosan iltimos bajarilishini kechiktirishdan avval so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan zarur deb topilgan shart va muddatlarda yordam ko‘rsatilishi mumkinligini aniqlash maqsadida so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat bilan maslahatlashadi. Agar so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat bu kabi shartlarda yordam ko‘rsatilishiga rozi bo‘lsa, u holda bu shartlarga rioya qiladi.
27. So‘rov berayotgan ishtirokchi Davlatning iltimosiga ko‘ra ushbu davlatning hududida o‘tkazilayotgan tergov ishlarini amalga oshirishda yoki sud muhokamasida ko‘rsatmalar berishga rozilik bergan guvoh, ekspert yoki boshqa shaxsning, mazkur moddaning 12-bandi qo‘llanilishiga zarar yetkazmagan holda, uni topshirgan davlat hududidan ketishidan avvalgi vaqt oralig‘iga taalluqli bo‘lgan harakatlar, bajarilmagan harakatlar yoki hukm chiqarilishi bilan bog‘liq bo‘lgan ta’qib qilinishiga, qamoqqa olinishiga, jazolanishiga yoki shaxsiy ozodligining boshqa cheklanishlariga yo‘l qo‘yilmaydi. Agar guvoh, ekspert yoki boshqa shaxs, uning ushbu hududda bo‘lishi sud organlariga talab qilinmasligi haqida rasmiy ravishda xabardor qilingan kundan boshlab ketma-ket o‘n besh kun davomida yoki ishtirokchi Davlatlar o‘zaro kelishib olgan muddat davomida so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat hududidan chiqib ketish imkoniyatiga ega bo‘lsada, lekin o‘z ixtiyori bilan ushbu hududda qolsa yoki o‘zining xohishiga ko‘ra yana qaytib kelsa, u holda bunday shaxsiy xavfsizlik kafolatining amal qilishi tugaydi.
3. 2-bandda ko‘rsatilgan kelishuv va bitimlar mavjud bo‘lmaganida tekshiruvning bunday maxsus metodlaridan xalqaro miqyosda foydalanish to‘g‘risidagi qaror har bir alohida holat uchun qabul qilinishi mumkin va, zarurat tug‘ilganida, moliyaviy kelishuvlar hamda sud qilish huquqini amalga oshirishda manfaatdor ishtirokchi Davlatlarning hamjihatligini hisobga oladi.
1. Har bir ishtirokchi Davlat, mazkur Konvensiyaning 14-moddasiga zarar yetkazmagan holda, o‘zining yurisdiksiyasi daxl qilishi mumkin bo‘lgan moliya muassasalaridan mijozlar shaxsini aniqlashni, katta hajmdagi mablag‘lar jamlangan hisob raqamlarida deponentlangan benefitsar mablag‘lar egalarining shaxsini aniqlash uchun oqilona choralarni ko‘rishni, katta miqyosdagi va ahamiyatli ommaviy vakolatlarga bugungi kunda ega yoki avvalroq ega bo‘lgan shaxslar, ularning oila a’zolari va ular bilan yaqindan aloqa qiladigan hamkorlar yoki yuqorida sanab o‘tilgan shaxslar nomidan ochilmoqchi bo‘lgan yoki olib borilayotgan hisob raqamlarini yanada kuchliroq nazorat qilinishini talab qilish uchun ushbu ishtirokchi Davlatning ichki qonunchiligiga muvofiq talab qilinishi mumkin bo‘lgan choralarni ko‘radi. Bunday qat’iy choralar shubhali operatsiyalarni oqilona darajada aniqlash uchun qaratilgan bo‘lib, vakolatli organlarga tegishli ma’lumotlar yetkazilishi uchun mo‘ljallangan va moliya muassasasi istalgan qonuniy mijoz bilan ish yuritishiga to‘sqinlik qiladigan yoki taqiqlaydigan tarzda talqin etilmasligi lozim.
2. Mazkur moddaning 1-bandida ko‘zda tutilgan choralar amalga oshirilishiga ko‘maklashish maqsadida har bir ishtirokchi Davlat, o‘zining ichki qonunchiligiga muvofiq hamda pul mablag‘larini halollab olish bo‘yicha mintaqaviy, mintaqalararo va ko‘p tomonlama tashkilotlarning tegishli tashabbuslariga tayangan holda:
3. Har bir ishtirokchi Davlat, mazkur moddaning 2 (a)-bandi kontekstida o‘zining moliya muassasalari, mazkur moddaning 1-bandida qayd etilgan shaxslarga daxldor bo‘lgan hisob raqamlari va operatsiyalar to‘g‘risidagi va tarkibida kamida mijozning shaxsi, shuningdek, imkon qadar, benefitsiar egasiga taalluqli bo‘lgan ma’lumotlari mavjud moliyaviy hujjatlar va hisobotlar tegishli muddat davomida saqlanishini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan choralarni amalga oshiradi.
2. Har bir ishtirokchi Davlat mazkur Konvensiyaning 55-moddasi, 2-bandiga asosan jo‘natilgan iltimos bo‘yicha o‘zaro huquqiy yordamni taqdim etish maqsadida, o‘zining ichki qonunchiligiga muvofiq:
a) o‘zining vakolatli organlariga so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlatning sudi yoki vakolatli organlari tomonidan mol-mulkni muomaladan chiqarib ishga solmay qo‘yish yoki hibsga olish to‘g‘risida chiqarilgan va so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlatga bu kabi choralar ko‘rilishi uchun yetarli asoslar mavjud va, yakuniy natijada, ushbu mol-mulkka nisbatan mazkur moddaning 1 (a)-bandi maqsadlari uchun musodara qilish to‘g‘risida qaror chiqariladi deb hisoblashga imkon beruvchi oqilona asoslar bayon etilgan qarorga asosan mol-mulkni ishga solmay qo‘yishiga yoki hibsga olishiga ruxsat berish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan choralarni ko‘radi;
b) o‘zining vakolatli organlariga so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlatga bu kabi choralar ko‘rilishi uchun yetarli asoslar mavjud va, yakuniy natijada, ushbu mol-mulkka nisbatan mazkur moddaning 1 (a)-bandi maqsadlari uchun musodara qilish to‘g‘risida qaror chiqariladi deb hisoblashga imkon beruvchi oqilona asoslar bayon etilgan murojaatga asosan mol-mulkni muomaladan chiqarib turib ishga solmay qo‘yishiga yoki hibsga olishiga ruxsat berish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan choralarni ko‘radi; va
1. Mazkur Konvensiyada jinoyat deb tan olingan biron xatti-harakat yurisdiksiyasiga taalluqli hisoblangan ishtirokchi Davlatdan mazkur Kovensiyaning 31-moddasi 1-bandida qayd etilgan va o‘z hududida joylashgan jinoiy daromadlarni, mol-mulkni, uskunalari va jinoyat sodir etishning boshqa vositalarini musodara qilish to‘g‘risida murojaatnoma olgan ishtirokchi Davlat o‘zining ichki qonunchiligi doirasida mumkin bo‘lgan maksimal darajada:
b) o‘zining vakolatli organlariga so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat hududida mazkur Konvensiyaning 31-moddasi 1-bandi va 54-moddasi 1 (a)-bandiga muvofiq sud tomonidan musodara qilish to‘g‘risidagi chiqarilgan qarorni, murojaatda ko‘rsatilgan hajmda va so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlati hududidagi 31-moddaning 1-bandida qayd etilgan jinoiy daromadlar, mol-mulk, uskuna yoki jinoyat sodir etishning boshqa vositalariga taalluqli bo‘lgan darajada ijro etish maqsadida yuboradi.
2. So‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat Mazkur Konvensiyada jinoyat deb tan olingan biron xatti-harakat yurisdiksiyasiga taalluqli hisoblangan ishtirokchi Davlatdan murojaatnoma olganidan keyin, 31-moddaning 1-bandida qayd etilgan jinoiy daromadlar, mol-mulk, uskuna yoki jinoyat sodir etishning boshqa vositalarini aniqlash, kuzatish, muomaladan chiqarib turib ishga solmay qo‘yish yoki hibsga olish maqsadida va keyinchalik, so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan chiqariluvchi qarorga yoki mazkur moddaning 1-bandiga asosan qilingan murojaatga muvofiq, musodara qilish uchun choralar ko‘radi.
3. Mazkur Konvensiyaning 46-moddasidagi holatlar mazkur moddaga nisbatan mutatis mutandis tarzda qo‘llaniladi. Mazkur moddaga muvofiq yuborilayotgan iltimos tarkibida 46-moddaning 15-bandida ko‘rsatilgan ma’lumotlarga qo‘shimcha qilingan quyidagilar bayon etiladi:
a) mazkur moddaning 1 (a)-bandida ko‘zda tutilgan murojaat qo‘llanishiga — musodara qilinishi lozim bo‘lgan mol-mulkning ta’riflanishi, shu jumladan, imkon darajasida uning joylashgan yeri to‘g‘risidagi ma’lumotlar va, agar bu o‘rinli bo‘lsa, mol-mulkning baholangan qiymati va so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat havola qilayotgan va so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat o‘zining ichki qonunchiligiga muvofiq qaror chiqarishi uchun choralar ko‘rishiga yetarli bo‘lgan dalillar bayon etilgan ariza;
b) mazkur moddaning 1 (b)-bandida ko‘zda tutilgan murojaat qo‘llanishiga — so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat murojaatini asoslab beruvchi va u tomondan berilgan musodara to‘g‘risidagi qarorning yuridik jihatdan yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan nusxasi, dalillarning bayoni keltirilgan ariza va qaror ijrosining so‘ralayotgan hajmi to‘g‘risidagi ma’lumot, so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat halol uchinchi tomonlarga tegishli xabarnoma yuborishi va tegishli huquqiy tartibotlarga rioya qilinishini ta’minlash uchun ko‘rilgan choralar ko‘rsatilgan ariza hamda musodara to‘g‘risidagi qaror qat’iy ekanligi to‘g‘risidagi ariza;
s) mazkur moddaning 2-bandida ko‘zda tutilgan murojaat qo‘llanishiga — so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat havola qilayotgan dalillar bayon etilgan ariza va qo‘llanilayotgan choralarning ta’riflanishi, shuningdek, agar mavjud bo‘lsa, murojaatni asoslab beruvchi qarorning yuridik jihatdan yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan nusxasi.
4. Mazkur moddaning 1- va 2-bandlarida ko‘zda tutilgan qarorlar yoki choralar so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan uning ichki qonunchiligidagi holatlarga va uning protsessual normalari yoki istalgan ikki tomonlama yoxud so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlat bilan munosabatlari asnosida bog‘liq bo‘lgan ko‘p tomonlama kelishuvlar yoki bitimlarga muvofiq va ularga rioya qilish shartida qabul qilinadi.
6. Agar ishtirokchi Davlat mazkur moddaning 1- va 2-bandlarida qayd etilgan choralar ko‘rilishini muvofiq shartnoma mavjud bo‘lishi bilan shartlashni xohlasa, u holda bu ishtirokchi Davlat mazkur Konvensiyani zarur va yetarli bo‘lgan shartnomaviy-huquqiy asos sifatida ko‘radi.
1. Ishtirokchi Davlat tomonidan mazkur Konvensiyaning 31-moddasiga yoki 55-moddasiga asosan musodara qilingan mol-mulkni, jumladan mazkur moddaning 3-bandiga ko‘ra avvalgi qonuniy egalariga qaytarilgan mol-mulkni ishtirokchi Davlat mazkur Konvensiyaning holatlari va o‘zining ichki qonunchiligiga muvofiq tasarruf qiladi.
a) mazkur Konvensiyaning 17- va 33-moddalarida qayd etilganidek, ommaviy mablag‘lar o‘g‘irlanganida yoki ommaviy mablag‘lar halollashtirilganida, agar musodara 55-moddaga muvofiq va so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan chiqarilgan yakuniy qaror asosida amalga oshirilgan bo‘lsa, va aynan shu talab so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan bekor qilinishi mumkinligini e’tiborga olgan holda, musodara qilingan mol-mulkni so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlatga qaytarib beradi;
b) mazkur Konvensiyada qamrab olingan istalgan jinoyat orqali daromad topilganida, agar musodara 55-moddaga muvofiq va so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan chiqarilgan yakuniy qaror asosida amalga oshirilgan bo‘lsa, va aynan shu talab so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat tomonidan bekor qilinishi mumkinligini e’tiborga olgan holda, agar so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlatga ushbu musodara qilingan mol-mulkka egalik qilish huquqi avvaldan bor bo‘lganini oqilona isbotlab bersa yoki so‘rov berilayotgan ishtirokchi Davlat so‘rov berayotgan Davlatga yetkazilgan zararni musodara qilingan mol-mulkni qaytarib berish uchun asos sifatida tan olsa, musodara qilingan mol-mulkni so‘rov berayotgan ishtirokchi Davlatga qaytarib beradi;
2. Ishtirokchi Davlatlar, o‘z imkoniyatlarini hisobga olgan holda, bir-birlariga keng miqyosda, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar manfaatlari uchun, ularning korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha muvofiq rejalari va dasturlari munosabati bilan tegishli texnik yordam berish, jumladan moddiy qo‘llab-quvvatlash va mazkur moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan sohalarda kadrlarni tayyorlash, shuningdek ishtirokchi Davlatlar o‘rtasidagi xalqaro hamkorlikni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadigan kadrlarni tayyorlash va yordam ko‘rsatish hamda tegishli tajriba va maxsus bilimlarni almashish masalasini ko‘rib chiqadilar.
4. Ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasi mazkur moddaning 1-bandida bayon etilgan maqsadlarga erishish uchun faoliyat turlari, tartibotlar va ishlash metodlarini kelishtiradi, shu jumladan:
a) ishtirokchi Davlatlar faoliyatiga mazkur Konvensiyaning 60- va 62-moddalari va II — V boblariga asosan ko‘maklashish, shu jumladan ixtiyoriy badallar safarbarligini rag‘batlantirish yo‘li bilan ham;
5. Mazkur moddaning 4-bandi maqsadlari uchun ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasi mazkur Konvensiya amalga oshirilishida ishtirokchi Davlatlar tomonidan ko‘rilgan choralar va bunda ular duch kelgan qiyinchiliklar to‘g‘risida ularga taqdim etilgan ma’lumotlar asosida va kuzatuv olib borishning ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasi tomonidan tashkil qilinishi mumkin bo‘lgan qo‘shimcha mexanizmlar orqali zarur bo‘lgan ma’lumotlarni oladi.
7. Ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasi, mazkur moddaning 4 — 6 bandlariga asosan, agar buni lozim deb topsa, Konvensiyani samarali amalga oshirishga ko‘maklashish uchun istalgan muvofiq mexanizm yoki organ ta’sis etadi.
a) ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasiga mazkur Konvensiyaning 63-moddasida so‘z yuritilgan faoliyatni amalga oshirishda yordam beradi, shuningdek ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasining sessiyalarini tashkil qiladi va ularni zarur bo‘lgan xizmat ko‘rsatish bilan ta’minlaydi.
b) ishtirokchi Davlatlarning iltimosiga ko‘ra, mazkur Konvensiyaning 63-moddasi 5- va 6-bandalarida ko‘zda tutilganidek, ishtirokchi Davlatlar Konferensiyasiga ularning ma’lumotlarini taqdim etishda yordam beradi.
4. Mazkur moddaning 3-bandiga muvofiq qo‘shimcha shart qo‘ygan ishtirokchi istalgan vaqtda ushbu qo‘shimcha shartni Davlat Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibiga bildirishnoma yuborish yo‘li bilan bekor qilishi mumkin.
3. Mazkur moddaning 1-bandiga muvofiq qabul qilingan tuzatish ishtirokchi Davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinishi, qabul qilinishi yoki tasdiqlanishi lozim.
4. Mazkur moddaning 1-bandiga muvofiq qabul qilingan tuzatish, ishtirokchi Davlatga nisbatan, u tomondan ushbu tuzatish qabul qilingani haqidagi ratifikatsion yorliq yoxud yoki tasdiqlangani to‘g‘risidagi hujjat saqlash uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibiga topshirilganidan keyin 90 kun o‘tib kuchga kiradi.