18.07.2006 yildagi O‘RQ-40-son
Belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi Madrid bitimiga doir Bayonnomaga (Madrid, 1989-yil 27-iyun) quyidagi shartlar inobatga olingan holda qo‘shilinsin: