Ўзбекистон Республикасининг «Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 11 июлдаги 296-сонли «Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлигини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, ташувчилар томонидан чипта-ҳисоб ва йўл варақасини тўлдирилишини тартибга солиш ҳамда ҳисоб-китобини юритиш мақсадида буюраман:
1. Илова қилинган «Чипта-ҳисоб ва йўл варақасини тўлдириш бўйича Йўриқнома» тасдиқлансин.
Мазкур Йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 11 июлдаги 296-сонли «Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлигини ташкил этиш тўғрисида»ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелдаги «Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ ишлаб чиқилди ва чипта-ҳисоб ва йўл варақасини тўлдириш тартибини белгилайди.
16. Йўл варақалари реквизитлари (1-илова): автотранспорт воситаси эгасининг номи(штамп), ой, йил, автомобильнинг давлат ва гараж рақами, ҳайдовчининг фамилияси, исми, шарифи, ҳайдовчилик гувоҳномаси рақами, табель рақами, тоифаси — ойнинг бошланишига қадар фойдаланиш бўлимида тўлдирилади.
22. Автотранспорт воситасини сафарга чиқишга тайёрлагандан сўнг ҳайдовчи ёқилғи олиши лозим. Йўл варақасининг ички томонидаги (2-илова) «Диспетчер имзоси» бўлимида Диспетчер ўз имзосини қўяди. Шундан сўнг ёқилғи қуювчи ёқилғи беради ва «Ёқилғи» бўлимида жўнатилган ёқилғи миқдорини ёзади ва ўз имзосини қўяди.
34. Йўл варақалари реквизитлари (2-илова): автотранспорт воситаси эгасининг номи (штамп), йўл варақасининг рақами, ой, йил, ҳайдовчининг фамилияси, исми, шарифи, табель рақами, бошқариш ҳуқуқига эга гувоҳнома рақами, тоифаси, автобуснинг русуми, давлат рақами ва серияси, гараж рақами, — ойнинг бошланишига қадар фойдаланиш бўлимида тўлдирилади.
47. Автотранспорт воситасини буюртма асосида тақдим этилишининг барча ҳолларида ҳайдовчига белгиланган шаклдаги (3-илова) наряд берилади. Буюртмачининг номи йўл варақасининг олд томонидаги 7 графасига киритилади ва навбатчи диспетчер «Чипта-ҳисоб варақаси рақами» 23-гр.да наряд рақамини ёзиб қўяди (3-бет).
а) чипта-ғазначиси ҳайдовчиларга ёки кондукторларга берилган билетлар ҳақидаги юқори билетларнинг тури, қиймати, серияси ва рақамлари қайд этилган катакларни тўлдиради. Ушбу маълумотлар чипта-ҳисоб варақасида қайд этилгани каби, назорат варақасининг тегишли графаларида ҳам қайд этилади (4, 5-сонли иловалар). Бундан ташқари, чипта ғазначиси чипта-ҳисоб варақаси берилган сана, автотранспорт воситаси рақами, ҳайдовчининг (кондукторнинг) фамилияси ва ҳақиқий тушум ҳисоб-китобининг тўғрилигини текшириш натижаларини ёзиб қўяди.
Чипта-ҳисоб варақасининг мазкур бўлими (4-илова) фақат оралиқ автовокзаллар (автостанциялар) ва автоғазналар навбатчи ғазначилари томонидан тўлдирилади. Маълумотлар жуфт ва тоқ қатновлар бўйича алоҳида тўлдирилади.
81. Буюртма бўйича бажарилган нарядлар фойдаланиш бўлими томонидан 11-иловага мувофиқ ҳар 10 кун муддатда солиштириш учун бухгалтерияга топширилади.

Ҳужжат шифри

Ҳужжат сатри

рақами

йўл варақ. рақами

с.п.

а/колонна рақами

Бригада рақами

Табель.
рақами

Ҳайдовчи тоифаси.

Гараж. рақами

Автомобиль русуми

ой

Сафар тури.

Ой кунлари

Амалдаги
вақт

Ишдаги машина -кун

Спидометр кўрсаткичи

Таксометр
кўрсаткичи

Жами тушум (сўмда)

Иш вақти 0,1

(рақамда)

Ёнилғи

Тиббий кўрик

Диспетчернинг имзоси

чиқиш

кириш

Босиб ўтилган масофа

ғазна

ўтиришлар сони

Нарядда

Сменадаги ишсиз туриш

Тунда

Байрам кунлари

Берилди

Чиқишдаги

Қолдиқ

умумий

пуллик

19

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

21

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

23

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

25

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

27

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

29

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

31

Қайтишда

Чиқишда

Натижа

Эксп. Бўлими тўлдиради

X

X

Шаҳардан ташқарига сафарлар қайд этилиши

Қайд этилган вақт

Ким томонидан рухсат этилди

Қаердан

Қаерга

Бир ёки икки томонлама

Спидометр

Умумий босиб ўтилган масофа

Пуллик босиб ўтилган масофа

Назорат қиладиган

Ғазна

Ўтиришлар сони

Автотранспорт воситасининг техник созлиги ҳақида нав.механик белгиси
Йўналишдаги турли қайдномалар

Олдинги таҳрирга қаранг.

______-сонли НАРЯД

Ишга ___________русумли ____________-давлат рақамли автотранспорт воситаси

_____________________________________ (ташувчи номи)
«____»________________________20___й.
___________________-сонли йўл варақасига
Буюртмачи _____________________________
(автотранс. вос. буюртма қилган ташкилот номи ёки шахснинг Ф.И.Ш.)

Автотран. Вос. «___» ________ 20__й.
соат _____ _____дақиқада тақдим этилсин .
манзил бўйича:_____________________________ _____________________________________
ҳузурига________________________ _____________________________________
____________ одамни сафарга олиб чиқиш учун
__________________________ _____________________________________йўналиши бўйича
даврга_____________________________
Паркдан чиқиш соат_________ ______дақиқада.

Диспетчер имзоси _______________

Автотр. вос. соат_____ ______дақиқада келди.
Спидометр кўрсаткичи _________________км.
ҳайдовчи дам олишига танаффус соат ____ ___дақиқадан.
соат ______ _____дақиқигача.
Ишни «____»_____________20___й.
соат ______ _____дақиқада якунлади.
Спидометр кўсаткичлари _________________км.
_______________ча йўловчини ташиди
Ишни якунлаган пункт __________________
_______________________________________

Буюртмачи ____________________________
(имзо)
______________________________________________
_____ та йўловчи ташишлди _______ йкм
наряддаги соатлар____________ ташишларнинг умумий масофаси ____________ (ноль босиб ўтилган йўл билан)
шу жум. Режадан ортиқ _____________
Машина-соатлар нарҳи _________________
режадан ортиқ босиб ўтилган йўл нарҳи______________
Ташишларнинг умумий нарҳи _______________

Эск.бўлими бошлиғи_________________

катта диспетчер_________________

(3-илова Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг 2019 йил 7 мартдаги 1-сонли буйруғи (рўйхат рақами 1282-4, 25.03.2019 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.03.2019 й., 10/19/1282-4/2812-сон)