1. Мазкур Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига асосан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини норматив тартибга солиш элементи бўлиб ҳисобланади.
4. Хўжалик юритувчи субъект молиявий инвестицияларни мазкур стандартнинг 7 — 28-бандларида баён қилинган тартибга мувофиқ юритади ва улар қуйидаги масалаларни ўз ичига олади:
5.2. Шуъба жамиятларга инвестициялар (БҲМС «Консолидациялашган молиявий ҳисоботлар ва шуъба жамиятларга инвестицияларни ҳисобга олиш» га қаранг);
5.5. БҲМС «Лизинг ҳисоби» да келтирилган таърифга мос келадиган молиявий лизинг.
8. Ўзининг балансларида қисқа муддатли ва узоқ муддатли инвестицияларни фарқламайдиган хўжалик юритувчи субъектлар мазкур стандартнинг 13 ва 15-бандларига мувофиқ инвестицияларни баҳолаш ва балансдаги қийматини аниқлаш мақсадларида фарқлашлари керак.
20.2. 21-бандга мувофиқ равишда.
26.1.3. 20-бандга мувофиқ, бозор қиймати бўйича ҳисобга олинган қисқа муддатли (жорий) молиявий инвестициялар бўйича реализация қилинмаган даромадлар ва зарарлар;
26.3. 22-бандга мувофиқ ҳисобланган узоқ муддатли молиявий инвестицияларни сотишдан даромадлар ва зарарлар.