Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(6-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Комиссия қарор қабул қилингандан сўнг 3 кун мобайнида туман молия бўлимига мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шакл бўйича туман комиссиясининг ҳосилдорлиги паст ерларда экилган ғўза майдонлари тўғрисидаги хулосасини, манфаатдор хўжаликларга эса — хулосадан кўчирмани юборади.
9. Туман молия бўлими томонидан ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда кам олинадиган ҳосил миқдори ҳисоб-китоблари мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шакл бўйича календарь йилнинг 15 июнидан кечикмай вилоят молия бошқармасига (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлигига) тақдим этилади, у олинган ҳисоб-китобларни умумлаштириб уларни календарь йилнинг 15 июлидан кечикмай Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига мазкур Низомнинг 3а-иловасига мувофиқ шакл бўйича тақдим этади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(14-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(24-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги 431-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.08.2022 й., 09/22/431/0716-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.

____________ тумани комиссиясининг ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда ғўза экин майдони тўғрисидаги
ХУЛОСАСИ

Таркибида комиссия раиси — туман ҳокими

______________________
(Ф.И.О.)

комиссия аъзолари:
туман қишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи

_______________________
(Ф.И.О.)

туман статистика бўлими бошлиғи

_______________________
(Ф.И.О.)

туман ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими бошлиғи бўлган комиссия

________________________
(Ф.И.О.)


20___ йил ҳосили учун ғўза экиш якунларини кўриб чиқиб тасдиқлайдики, қуйида кўрсатилган хўжаликлар томонидан ҳосилдорлиги паст ерларда чигит экилган.

Т/р

Хўжаликларнинг номи

Контур №

Экин майдони, гектар

Бонитет бали* йиғиндиси

Бонитет бали йиғиндиси (4-устун х 5-устун)

Хўжалик бўйича ўртача ҳисобланган бонитет бали (6-устун йиғиндиси / 4-устун йиғиндиси)

1

2

3

4

5

6

7

1.

……

X

……

X

……

Х

Хўжалик бўйича жами

Х

Х

2.

……

Х

……

Х

……

Х

Хўжалик бўйича жами

Х

Х

Туман бўйича жами

* Бонитет баллари йиғиндиси ҳисобланганда бонитети 40 балдан паст бўлган ерлар 40 балли деб баҳоланади.
Комиссия раиси — туман ҳокими
______________

_________________________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

комиссия аъзолари:
туман қишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи
______________

_________________________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

туман статистика бўлими бошлиғи
_______________

_________________________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

туман ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими бошлиғи
______________

_________________________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

(1-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
___________________ вилояти
(Қорақалпоғистон Республикаси)
_____________________ тумани
ҳокимлигининг молия бўлимига

Ариза

______________________________________________________________ хўжалиги хабар берадики,

(номи)

20____ йилда ____ гектар майдонда, шу жумладан № ___ контурдаги бонитет бали ____ бўлган _____ гектар, №____ контурдаги бонитет балли ____ бўлган ____ гектар, № ___ контурдаги бонитет бали ____бўлган ____ гектар, № ____ контурдаги бонитет бали ___ бўлган ___ гектар майдонда чигит экиш якунланди. Ўртача ҳисобланган бонитет балли ___ бални ташкил этади.
____________________ тумани ҳокимлиги комиссияси томонидан юқорида кўрсатилган контурларда чигит экилганлиги тасдиқланган ва шунинг учун ____________ хўжалигини ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом ашёси етиштирадиган ва давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватланадиган хўжаликлар рўйхатига киритишни сўрайман.

Хўжалик раҳбари


______________


___________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

М.Ў.


20____ йил «____» ____________

20 __ йилда _______ вилоятидаги (Қорақалпоғистон Республикасидаги) ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда олинмай қолаётган пахта хом ашёси миқдорининг
ҲИСОБ-КИТОБИ

Т/р

Туманлар номи

Хўжаликлар сони

Экин майдони, гектар

Ўртача ҳисобланган бонитет бали (3-илованинг 6-устуни)

Кадастр ҳосилдорлиги (6-устун х 0,4 ц)

Норматив ва кадастр ҳосилдорлиги ўртасидаги фарқ (24 ц - 7-устун)

Олинмай қолган пахта хом ашёси миқдори, тонна (4-устун х 8-устун) / 10

жами (3-илованинг 4-устуни)

шу жумладан: бонитети 60 балдан паст (3-илованинг 5-устуни)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вилоят бўйича жами *

* Вилоят (Қорақалпоғистон Республикаси) бўйича 9, 8, 7 ва 6-устунлар қуйидагича аниқланади:
9-устун = (қўшиш йўли билан аниқланади); 8-устун = (9-устун / 4-устун) х 10; 7-устун = (24ц - 8-устун); 6-устун = (7-устун / 0,4 ц.)
Ҳудудий молия бошқармаси раҳбари
________________

_________________
(Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазири)

(имзо)

М. Ў.

(Ф.И.О.)

Олдинги таҳрирга қаранг.

_____________ тумани комиссиясининг ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда пахта хом ашёси йиғиб олинган ҳақиқий майдонлар тўғрисидаги
ХУЛОСАСИ

Таркибида комиссия раиси — туман ҳокими ______________________

комиссия аъзолари:

(Ф.И.О.)

қишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи ______________________

(Ф.И.О.)

туман статистика бўлими бошлиғи ______________________

(Ф.И.О.)

туман ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими бошлиғи бўлган комиссия
_____________________

(Ф.И.О.)

20__ йил ҳосили учун пахта хом ашёси йиғиб олиш якунларини кўриб чиқиб тасдиқлайдики, қуйида кўрсатилган хўжаликлар томонидан ҳосилдорлиги паст ерларда пахта хом ашёси йиғиб олинган.

Т/р

Хўжаликларнинг номи

Контур

Пахта йиғиб олинган майдон, гектар

Бонитет бали*

Бонитет бали йиғиндиси (4-устун х 5-устун)

Хўжалик бўйича ўртача ҳисобланган бонитет бали (7-устун йиғиндиси / 4-устун йиғиндиси)

жами

шу жумладан: бонитети 60 балдан паст ерлар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

……

Х

……

Х

……

Х

Хўжалик бўйича жами

Х

Х

2.

……

Х

……

Х

……

Х

.

Хўжалик бўйича жами

Х

Х

Туман бўйича жами

Х

Х


* Бонитет баллари йиғиндиси ҳисобланганда бонитети 40 балдан паст бўлган ерлар 40 балли деб баҳоланади.

Комиссия раиси — туман ҳокими

__________

__________

комиссия аъзолари:

(имзо)

(Ф.И.О.)

қишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи____________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

туман статистика бўлими бошлиғи____________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

туман ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими бошлиғи____________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

(5-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

__________________ тумани ҳокими

(Ф.И.О.)

______________________ М.Ў.

(имзо)

____________ вилояти (Қорақалпоғистон Республикаси) ____________туманининг ҳосилдорлиги паст бўлган ерларида давлат эҳтиёжи учун 20__ йилда пахта хом ашёси етиштирган хўжаликларни молиявий қўллаб-қувватлаш суммасининг
ҲИСОБ-КИТОБИ

Т/р

Хўжаликлар номи

Амалда

Йиғим-терим майдони бўйича ўртача ҳисобланган бонитет бали (5-илованинг 8-устуни)

Кадастр ҳосил-дорлик (7-устун х 0,4 ц) га/ц

Норматив ва кадастр ҳосилдорлик ўртасидаги фарқ

Ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда олинмай қолган пахта, тн (3-устун х 10-устун/10

___минг сўм/т х 11-устун ҳисобидан молиявий ёрдам суммаси (минг сўм)

йиғим-терим майдони, га (5-илованинг 4-устуни)

шу жумладан, бонитети 60 балдан паст майдонлар (5-илованинг 5-устуни)

ялпи ҳосил, (тн.)

ўртача ҳосил-дорлик (5-устун / 3-устун х 10) га/ц

ҳақиқий ҳосилдорлик ўрта-сидаги тафовут (6-устун – 8-устун)*

норматив ҳосилдорлик ўртасидаги тафовут (24 ц – 8-устун)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жами**


* 1 гектардан ҳақиқий кадастр ҳосилдорликдан паст пахта хом ашёси йиғиб-териб олган хўжаликлар бўйича молиявий қўллаб-қувватлаш суммаси ҳисоб-китоб қилинмайди.
** Туман бўйича 11, 10, 8 ва 7-устунлар якунлари қуйидагича аниқланади: 11-устун = (3-устун х 10-устун/10); 10-устун = (11-устун/3-устун) х 10; 8-устун = 24 ц. - 10-устун; 7-устун = 8-устун/0,4 ц.


_____________


тумани молия бўлими мудириМ.Ў._____________


_____________

(имзо)

(Ф.И.О.)


_____________

тумани қишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи


М.Ў.


_______________


_______________

(имзо)

(Ф.И.О.)

(6-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

_________________вилояти ҳокими

(Ф.И.О.)

_________________________ М.Ў.

(имзо)


____________ вилояти (Қорақалпоғистон Республикаси)нинг ҳосилдорлиги паст бўлган ерларида 20___ йилда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом ашёси етиштирган хўжаликларини молиявий қўллаб-қувватлаш суммасининг йиғма ҲИСОБ-КИТОБИ

Т/р

Туман номи

Хўжаликлар сони

Амалда

Йиғим-терим майдони бўйича ўртача ҳисобланган бонитет бали (6-илованинг 7-устуни)

Кадастр ҳосил-дорлик (8-устун х 0,4ц) га/ц

Норматив ва кадастр ҳосилдорлик ўртасидаги фарқ

Ҳосилдорлиги паст бўлган ерлардан олинмай қолган пахта (тонна) (4-устун х 11-устун)/10

____минг сўм/тн х 12-устун ҳисобидан жами молиявий қўллаб-қувватлаш суммаси (минг сўм)

йиғим-терим майдони, га (6-илова-нинг 3-устуни

шу жумладан бонитети 60 балдан паст майдонлар (6-илова-нинг 4-устуни)

ялпи ҳосил, (тон-на)

ўртача ҳосил-дорлик (6-устун / 4-устун х 10) га/ц

ҳақиқий ҳосилдорлик ўртасидаги тафовут (7-устун – 9-устун)

норматив ҳосилдорлик ўртасидаги тафовут (24 ц – 9-устун)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Жами*


* Вилоят бўйича 12, 11, 9 ва 8-устунларнинг якунлари қуйидаги тартибда аниқланади:
12-устун = (4-устун х 11-устун/10);. 11-устун = (12-устун/4-устун) х 10; 9-устун = 24 ц – 11-устун; 8-устун = 9-устун/0,4 ц.
______________вилояти молия бошқармаси бошлиғи

М.Ў

________________________

(Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазири)

(имзо)

(Ф.И.О.)

____________
вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси бошлиғи

М.Ў

____________ (имзо)

____________
(Ф.И.О.)

(Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазири)

(6а-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.

Босқичлар

Тадбирлар

Муддат

Бажарувчилар

IҲосилдорлиги паст бўлган ерларда пахта хом ашёси етиштирувчи хўжаликлар рўйхати ва майдонини аниқлашЧигит экиш тугаллангандан кейин 20 кун мобайнидаТуман комиссияси
IIТуман комиссиясининг қарорини туман молия бўлимига, шунингдек ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда пахта хом ашёси етиштирувчи хўжаликларга етказишҚарор қабул қилингандан кейин 3 кун мобайнида Туман комиссияси
IIIХўжаликларнинг уларни молиявий қўллаб-қувватланадиган хўжаликлар рўйхатига киритиш тўғрисида туман молия бўлимига мурожаати Туман комиссиясининг қарори олингандан кейин 10 кун мобайнидаХўжаликлар раҳбарлари
IVТуман бўйича олинмай қолган пахта хом ашёси ҳажмини аниқлаш ва ҳисобланган ҳажмни вилоят молия бошқармасига (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлигига) тақдим этишКалендарь йилнинг 15 июнидан кечикмай Туман молия бўлими
VВилоят (Қорақалпоғистон Республикаси) бўйича олинмай қолган пахта хом ашёси ҳажмини аниқлаш ва ҳисобланган ҳажмни Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига тақдим этишКалендарь йилнинг 15 июлидан кечикмай Вилоятлар молия бошқармалари (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги)
VIҲосилдорлиги паст бўлган ерларда олинмай қолган 1 тонна пахта хом ашёсига тўғри келадиган ўртача ҳисобланган суммани аниқлаш ва уни Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлигига ва вилоят молия бошқармаларига етказишКалендарь йилнинг 1 сентябригача Молия вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
VII
Пахта тозалаш корхонасининг давлат эҳтиёжлари учун сотилган пахта хом ашёси ҳажми тўғрисидаги маълумотномасини туман молия бўлимига тақдим этишКалендарь йилнинг 15 ноябригачаПахта тозалаш корхоналари
Туман ҳокимлиги комиссиясининг ҳосилдорлиги паст бўлган ерларда амалда пахта экилган майдон тўғрисидаги хулосасини туман молия бўлимига тақдим этиш Туман комиссияси
VIIIҲосилдорлиги паст бўлган ерларда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом ашёси етиштирувчи хўжаликлар бўйича молиявий қўллаб-қувватлаш суммасини аниқлаш ва уни вилоят молия бошқармасига (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлигига) тақдим этишКалендарь йилнинг 20 ноябригача Туман молия бўлими,
туман қишлоқ хўжалиги бўлими
IXМолиявий қўллаб-қувватлаш суммасининг туман бўлинмалари томонидан тўғри аниқланганлигини текшириш, вилоят бўйича умумлаштириш ва ҳосилдорлиги паст ерларда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом ашёси етиштирувчи вилоят (Қорақалпоғистон Республикаси) хўжаликларини қўллаб-қувватлаш учун талаб этиладиган молиявий қўллаб-қувватлашнинг йиғма ҳисоб-китоб суммасини Молия вазирлигига тақдим этишКалендарь йилнинг 1 декабригача Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги,
вилоятлар молия бошқармалари
XМолиявий қўллаб-қувватлаш суммасини аниқлаш бўйича вилоятлар (Қорақалпоғистон Республикаси) ҳисоб-китобларини кўриб чиқиш ва уларни тўлаш учун вилоят молия бошқармаларига (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлигига) етказиш Ҳисоб-китоблар тақдим этилгандан кейин 1 ҳафта мобайнида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
XIХўжаликлар бўйича тасдиқланган молиявий қўллаб-қувватлаш суммасини туман молия бўлимларига етказишТасдиқланган молиявий қўллаб-қувватлаш суммаси олинган вақтдан бошлаб 2 кун мобайнидаВилоятлар молия бошқармалари (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги)
XIIМаблағларни хўжаликларнинг ҳисоб рақамларига ўтказиш учун вилоят молия бошқармаси (Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги) томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб нусхаси илова қилинган ҳолда тўлов топшириқномасини ғазначиликнинг туман бўлинмасига тақдим этиш Тасдиқланган молиявий қўллаб-қувватлаш суммаси олинган вақтдан бошлаб 3 банк куни мобайнидаТуман молия бўлими,
туман ғазначилик бўлинмаси
(8-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 декабрдаги 995-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/995/2287-сон)