3 hujjat topildi
Natijalarni aniqlashtirish:
О ежегодных оплачиваемых отпусках
Конвенция Дата вступления в силу 13.07.1992


24.06.1936
Ҳақ тўланадиган йиллик таътиллар тўғрисида
Конвенция Кучга кириш санаси 13.07.1992


24.06.1936
Haq to‘lanadigan yillik ta’tillar to‘g‘risida
Konvensiya Kuchga kirish sanasi 13.07.1992


24.06.1936