3 hujjat topildi
Natijalarni aniqlashtirish:
Ўзбекистон Республикаси давлат қисқа муддатли облигацияларини чиқаришнинг асосий шартлари
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг Асосий шартлари 09.11.1998 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 524, Кучга кириш санаси 09.11.1998

Hujjat kuchini yo‘qotish sanasi 26.08.2019

№ 524
09.11.1998
Выпуска государственных краткосрочных облигаций Республики Узбекистан
Основные условия Министерства финансов Республики Узбекистан, Центрального банка Республики Узбекистан зарегистрировано 09.11.1998 г., рег. номер 524, Дата вступления в силу 09.11.1998

Hujjat kuchini yo‘qotish sanasi 26.08.2019

№ 524
09.11.1998
O‘zbekiston Respublikasi davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini chiqarishning
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Asosiy shartlari 09.11.1998 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 524, Kuchga kirish sanasi 09.11.1998

№ 524
09.11.1998