2. Томонлар ёки Ижро этувчи ташкилотлар ўзларининг ваколатлари доирасида, қуйидаги 3-моддада санаб ўтилган соҳаларда Ҳамкорлик дастурларни ишлаб чиқиш учун бошқа муассасаларни тайинлашлари мумкин. Бундай ҳолда, Томон ёки Ижро этувчи ташкилот бошқа Томон ёки Ижро этувчи ташкилотни муайян Ҳамкорлик дастурига масъул этиб тайинланган муассаса тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилади.
3. Мазкур Битимнинг 3-моддасида назарда тутилган Ҳамкорлик дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун ҳар қандай бошқа ташкилотларни тайинлаш Томонларнинг ўзлари томонидан белгиланади.
1. Мазкур Битим мақсадларида «Интеллектуал мулк» атамасидан 1967 йил 14 июлда Стокгольмда имзоланган Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотини ташкил этиш тўғрисидаги Конвенциянинг 2-моддаси ҳамда Савдо билан боғлиқ жиҳатлар бўйича Интеллектуал Мулк Ҳуқуқи Битими (TRIPS)нинг 1-моддасида назарда тутилиши бўйича TRIPS Битимининг II қисми, 1 — 7-бўлимларининг предмети ҳисобланувчи интеллектуал мулкнинг барча тоифаларига нисбатан қўлланилади.
1. Ўзларининг тегишли қонун ва қоидаларига мувофиқ, шунингдек, мазкур Битимнинг 10-моддасида назарда тутилган махфийлик шартларига риоя қилган ҳолда Томонлар ва уларнинг Ижро этувчи ташкилотлари ўзаро ишонч ва мантиқий муддатларда мазкур Битим доирасида биргаликда ўтказилган илмий тадқиқотлар ва ишларнинг натижаларидан, ҳамкорликнинг танлаб олинган исталган соҳасида Ижроия келишувига мувофиқ, фойдаланишни таъминлайдилар.
2. Мазкур Битим 10 (ўн) йил давомида амал қилади, башарти Томонлардан бири 16-модданинг 3-бандига мувофиқ ҳамкорликни тугатиш ниятида бўлмаса, кейинги 5 (беш) йиллик даврларга ўз-ўзидан узаяверади;