3. Aksiz markalari ishlab chiqarishga (quyish sexiga) topshirilganda moddiy javobgar shaxs ana shu jurnalda* aksiz markalari miqdori va qiymati ko‘rsatilgan talabnomaga (1-ilovaga* binoan) asosan, aksizlanadigan mahsulotni markalash uchun ishlab chiqarishga topshirilgan aksiz markalari har bir turining boshlang‘ich va pirovard tartib raqamini qayd etadi.
Alkogolli mahsulot iste’molchilarga yuklab jo‘natilganida tayyor mahsulot omborining mudiri o‘sha jurnalda*, shuningdek iste’molchilarga topshiriladigan yukxatda (2-ilovaga* binoan), xususan, sana, iste’molchining nomi, yuklab jo‘natilgan mahsulot miqdorini, yuklab jo‘natilgan alkogolli mahsulot shishalaridagi aksiz markalari har bir turi (nomi)ning boshlang‘ich va pirovard tartib raqamini qayd etadi.
Alkogolli mahsulot iste’molchilarga ishlab jo‘natilganida ombor mudiri o‘sha jurnalda*, shuningdek xaridorga topshiriladigan yukxatda (2-ilovaga* binoan) yuklab jo‘natish sanasi, iste’molchining nomi, yuklab jo‘natilgan mahsulot miqdorini, yuklab jo‘natilgan alkogolli mahsulot shishalaridagi aksiz markalari har bir turining boshlang‘ich va pirovard tartib raqamini qayd etadi.
1 — 3-ilovalar rus tilidagi matnda berilgan.