05.03.2024 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3219-1
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 05.03.2024 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3219-1
Kuchga kirish sanasi
07.06.2024
Hujjat 07.06.2024 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Hujjat hali kuchga kirgan emas
1. Muqaddima quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2. 1-bandning uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4. 4-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5. 5-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
6. 6-bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7. 7 — 9-bandlar quyidagi tahrirda bayon etilsin:
10. 2, 3 va 4-boblar o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.
11. 49-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12. 50-band o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.
13. 52-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14. 56-bandda “audit qo‘mitasiga” degan so‘zlar “kuzatuv kengashiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
15. 63-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
18. 66, 73 va 75-bandlar o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.
19. 76-band “To‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida”gi” degan so‘zlardan keyin “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin.
20. 77-band o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.

_________________________________________________________________ning

(tashkilotning nomi)

balans hisoboti

20__ y “_____” ___________ holatiga

ming so‘mda

T/r

KO‘RSATKIChLAR

Miqdori

Miqdori

AKTIVLAR

1.

Kassadagi naqd pul va boshqa to‘lov hujjatlari

0

2.

Markaziy bankdagi mablag‘lar

0

3.

Banklarga qo‘yilgan depozitlar va boshqa mablag‘lar, brutto

0

4.

minus: ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash uchun zaxiralar

0

5.

Banklarga qo‘yilgan depozitlar va boshqa mablag‘lar, sof (3 — 4)

0

6.

Investitsiyalar, brutto

0

7.

Minus: Investitsiyalar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi

0

8.

Investitsiyalar, sof (6 — 7)

0

9.

Kreditlar, brutto

0

10.

Minus: kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi

0

11.

Kreditlar, sof (9 — 10)

0

12.

Umumiy hisoblangan foizli va foizsiz daromadlar, sof

0

13.

Mijozlarning moliyaviy vositalar bo‘yicha majburiyatlari, sof

0

14.

Asosiy vositalar, sof

0

15.

Nomoddiy aktivlar, sof

0

16.

Boshqa aktivlar, brutto

0

17.

Minus: ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash uchun zaxiralar

0

18.

Boshqa aktivlar, sof (16 — 17)

0

19.

Jami aktivlar (1+2+5+8+11+12+13+14+15+18)

0

MAJBURIYATLAR VA KAPITAL

MAJBURIYATLAR

0

20.

Moliya vazirligiga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

0

21.

To‘lanishi lozim bo‘lgan kreditlar va qarzlar

0

22.

Tashkilot tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar

0

23.

To‘lanishi lozim bo‘lgan hisoblangan foizlar

0

24.

To‘lanishi lozim bo‘lgan hisoblangan soliqlar

0

25.

Muddati uzaytirilgan daromadlar

0

26.

Boshqa majburiyatlar

0

27.

Jami majburiyatlar (20+21+22+23+24+25+26)

0

KAPITAL

28.

Ustav kapitali (29+30)

0

29.

a. Aksiyalar — oddiy

0

30.

b. Aksiyalar — imtiyozli

0

31.

Qo‘shilgan kapital

0

32.

Zaxira kapitali (33+34)

0

33.

a. Umumiy zaxira fondi

0

34.

b. Boshqa zaxira va fondlar

0

35.

Taqsimlanmagan foyda

0

36.

Joriy yil foydasi (zarar)

0

37.

Jami kapital (28+31+32+35+36 )

0

Jami majburiyatlar va kapital (27+37)

0

Rahbar imzosi:

_______________________________

F.I.O.

Bosh buxgalter imzosi:

_______________________________

F.I.O.

”.

_________________________________________________________________ning

(tashkilotning nomi)

moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi hisoboti

20__ y “_____” ___________ holatiga

ming so‘mda

T/r

KO‘RSATKIChLAR

Miqdori

1. FOIZLI DAROMADLAR

1.

Kreditlar bo‘yicha foizli daromadlar

0

2.

Banklardagi depozitlar bo‘yicha foizli daromadlar

0

3.

Qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bo‘yicha foizli daromadlar

0

4.

Boshqa foizli daromadlar

0

5.

Jami foizli daromadlar (1+2+3+4)

0

2. FOIZLI XARAJATLAR

6.

To‘lanishi lozim bo‘lgan kreditlar bo‘yicha foizli xarajatlar

0

7.

Chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foizli xarajatlar

0

8.

Boshqa foizli xarajatlar

0

9.

Jami foizli xarajatlar (6+7+8)

0

10.

3. AKTIVLAR BO‘YIChA EHTIMOLIY YO‘QOTIShLARGA QARShI YaRATILGAN ZAXIRALARNI BAHOLAShDAN OLDINGI SOF DAROMADLAR

0

11.

Minus: Kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash

0

12.

Minus: Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash

0

13.

Minus: Boshqa aktivlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash

0

14.

Aktivlar bo‘yicha ehtimoliy zararlarni baholashdan keyingi sof daromad (10-11-12-13)

0

4. FOIZSIZ DAROMADLAR

15.

Vositachilik va ko‘rsatilgan xizmatlar uchun olingan daromadlar

0

16.

Investitsiyadan olingan foyda va dividendlar

0

17.

Boshqa foizsiz daromadlar

0

18.

Jami foizsiz daromadlar (15+16+17)

0

5. FOIZSIZ XARAJATLAR

19.

Ko‘rsatilgan xizmatlar va vositachilik xarajatlari

0

20.

Investitsiyadan ko‘rilgan zararlar

0

21.

Boshqa foizsiz xarajatlar

0

22.

Jami foizsiz xarajatlar (19+20+21)

0

23.

6. OPERATSION XARAJATLARDAN OLDINGI SOF FOYDA (14+18-22)

0

7. OPERATSION XARAJATLAR

24.

Xodimlar ish haqi va ular uchun qilingan boshqa xarajatlar

0

25.

Ijara va ta’minot xarajatlari

0

26.

Xizmat safari va transport xarajatlari

0

27.

Ma’muriy xarajatlar

0

28.

Reprezentatsiya va xayriya

0

29.

Eskirish xarajatlari

0

30.

Sug‘urta, soliq va boshqa xarajatlar

0

31.

Jami operatsion xarajatlar (24+25+26+27+28+29+30)

0

32.

8. KREDIT VA DEPOZITLAR BILAN BOG‘LIQ BO‘LMAGAN KO‘RILIShI MUMKIN BO‘LGAN ZARARLARNI BAHOLASh

33.

Foyda solig‘ini baholash

0

34.

TUZATIShLARGAChA BO‘LGAN DAROMAD (32-33)

0

35.

Ko‘zda tutilmagan daromad yoki zararlar, sof

0

36.

Foyda bo‘yicha boshqa tuzatmalar, sof

0

37.

SOF FOYDA (ZARAR) (34+35(yoki -35)+36)

0

Rahbar imzosi:

________________________________

F.I.O.

Bosh buxgalter imzosi:

________________________________

F.I.O.

”.

_________________________________________________________________ning

(tashkilotning nomi)

regulyativ kapitali hisob-kitobi

20__ y “_____”___________ holatiga

ming so‘mda

T/r

Ko‘rsatkichlar

Miqdori

I DARAJALI KAPITAL

I DARAJALI ASOSIY KAPITAL

1.

Oddiy aksiyalar, sof (1-2)

0

2.

To‘liq to‘langan oddiy aksiyalar

0

3.

Minus: qayta sotib olingan oddiy aksiyalar

0

4.

Qo‘shimcha kapital

0

5.

Taqsimlanmagan foyda (zarar), shu jumladan kapital zaxiralar (6+7+8+9)

0

6.

Kapital zaxiralar

0

7.

Taqsimlanmagan foyda

0

8.

O‘tgan davrlar (yillar) uchun zararlar

0

9.

Joriy yil uchun zarar

0

10.

Chegirmalar hisoblangunga qadar jami I darajali asosiy kapital (1+4)

0

11.

I darajali asosiy kapitaldan chegirmalar (12+13)

0

12.

Nomoddiy aktivlar

0

13.

Yuridik shaxslarning kapitaliga qilingan investitsiyalar summasi, shu jumladan bunday yuridik shaxslar kapitalini tashkil qiluvchi qarz majburiyatlari

0

14.

JAMI TO‘G‘RILANGAN I DARAJALI ASOSIY KAPITAL (10-11)

0

I DARAJALI QO‘ShIMChA KAPITAL

15.

Nokumulyativ muddatsiz imtiyozli aksiyalar (16-17)

0

16.

To‘liq to‘langan imtiyozli aktivlar

0

17.

Minus: Qaytarib s�tib olingan imtiyozli aksiyalar

0

18.

Qo‘shimcha kapital (imtiyozli)

0

19.

JAMI I DARAJALI QO‘ShIMChA KAPITAL (15+18)

0

20.

JAMI TO‘G‘IRLANGAN I DARAJALI KAPITAL (14+19)

0

II DARAJALI KAPITAL

21.

Joriy yilning sof foydasi

0

22.

Boshlang‘ich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan miqdori qoldiqlari

0

23.

Subordinar qarz

0

24.

II darajali kapitalning I darajali kapitaldan ortiqcha qismi (chegirmasi)

0

25.

Jami II darajali kapital (21+22+23+24)

0

26.

TO‘G‘RILANGAN II DARAJALI KAPITAL

0

27.

JAMI REGULYaTIV KAPITAL (20+26)

0

28.

TAVAKKALChILIKKA TORTILGAN AKTIVLAR UMUMIY SUMMASI (29+30)

0

29.

Balans va balansdan tashqari aktivlarning tavakkalchilikni hisobga olgan holdagi aktivlarning umumiy summasi

0

30.

Operatsion tavakkalchiliklar summasi

0

31.

TAVAKKALChILIKKA TORTILGAN KAPITALNING UMUMIY SUMMASI

0

32.

Leveraj hisob-kitobi uchun aktivlar

33.

Jami aktivlar

0

34.

Balansdan tashqari vositalar

0

35.

Hosilaviy (derevativ) vositalar

0

36.

Minus: I darajali asosiy kapitaldan chegirmalar (11)

0

37.

Leveraj koeffitsiyenti

Rahbar imzosi:

___________________________________

F.I.O.

Bosh buxgalter imzosi:

____________________________________

F.I.O.

”.

_________________________________________________________________ning

(tashkilotning nomi)

tavakkalchiliklarni hisobga olgan holdagi aktivlari

20__ y “_____”___________ holatiga

ming so‘mda

T/r

Ko‘rsatkichlar

Tavakkalchilik darajalari

0%

10%

50%

100%

150%

(A)

(B)

(V)

(G)

(D)

(E)

Aktivlar*

1.

Kassadagi naqd pullar

2.

Markaziy bankdagi vakillik hisobvaraqlari va talablar

3.

Banklarga qo‘yilgan depozitlar va boshqa mablag‘lar

4.

Qimmatli qog‘ozlar:

4.1

davlat qimmatli qog‘ozlari

4.2

xorijiy davlatlarning hukumatlari va markaziy banklari tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar

4.3

boshqa qimmatli qog‘ozlar

5.

Alohida depozit hisobvaraqlarda saqlanadigan va naqd pul bilan ta’minlangan kreditlar yoki boshqa aktivlar va ularning qismlari

6.

Kreditlar:

6.1

joriy bozor bahosida baholangan Hukumat, Markaziy bank tomonidan chiqarilgan yoki kafolatlangan qimmatli qog‘ozlar bilan ta’minlangan kreditlar va ularning qismlari

6.2

banklarga ajratilgan ipoteka krediti bilan ta’minlangan kreditlar

7.

Ta’minotga qabul qilingan sud jarayonida bo‘lgan ipoteka kreditlari

8.

Ta’minotga qabul qilingan muddati o‘tgan ipoteka kreditlari

9.

Asosiy vositalar

10.

Nomoddiy aktivlar

11.

Sud jarayonidagi aktivlar

12.

Boshqa aktivlar

13.

Jami balans aktivlarining umumiy miqdori

-

-

-

-

-

14.

Tavakkalchilik guruhlariga asosan tavakkalchilikka tortilgan aktivlarning umumiy miqdori

-

-

-

-

15.

Aktivlarning tavakkalchilikka tortilgandan so‘ng umumiy miqdori

-

T/r

Ko‘rsatkichlar

kreditning qayta hisoblash omili

Tavakkalchilik darajalari

Tavakkalchilik qiymati

0%

10%

50%

100%

(A)

(B)

(V)

(G)

(D)

(E)

(J)

Balansdan tashqari vositalar*

1.

Kredit berish majburiyatlari

1.1

Bir yildan ortiq muddatga ajratilgan

50%

-

1.2

Bir yil yoki undan kam muddatga ajratilgan

20%

-

3.

Boshqa balansdan tashqari vositalar

100%

-

4.

Balansdan tashqari vositalarning umumiy miqdori

-

-

-

-

5.

Balansdan tashqari vositalarning tavakkalchilikka tortilgan jami qiymati

-

6.

Jami aktivlarning tavakkalchilikka tortilgan qiymati

-

* Barcha hisob-kitoblar zaxiralar ayirilgan xolda amalga oshiriladi

Rahbar imzosi:

________________________________________

F.I.O.

Bosh buxgalter imzosi:

________________________________________

F.I.O.

”.