01.03.2023 yildagi VI-55-41-8-108-K/23-son
Oltinsoy tumani Xalq deputatlari Kengashining qarori, 01.03.2023 yildagi VI-55-41-8-108-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
02.03.2023