21.02.2023 yildagi VI-41-24-5-210-K/23-son
Xalq deputatlari G‘ozg‘on tumani Kengashining qarori, 21.02.2023 yildagi VI-41-24-5-210-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
21.02.2023