12.01.2023 yildagi VI-40-20-5-72-K/23-son
Xalq deputatlari Qiziltepa tumani Kengashining qarori, 12.01.2023 yildagi VI-40-20-5-72-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
12.01.2023