11.01.2023 yildagi VI-77-1-7-107-K/23-son
Samarqand viloyati xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining qarori , 11.01.2023 yildagi VI-77-1-7-107-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
12.01.2023