07.01.2023 yildagi VI-72-2-7-103-K/23-son
Xalq deputatlari Samarqand tumani Kengashining qarori, 07.01.2023 yildagi VI-72-2-7-103-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
07.01.2023