07.01.2023 yildagi VI-68-1-4-59-K/23-son
Qashqadaryo viloyati Xalq deputatlari Qarshi tumani Kengashining qarori, 07.01.2023 yildagi VI-68-1-4-59-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
07.01.2023