30.12.2022 yildagi VI-73-228-7-103-K/22-son
Xalq deputatlari Samarqand tumani Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-73-228-7-103-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.12.2022