05.01.2023 yildagi VI-73-1-7-103-K/23-son
Samarqand viloyati Xalq deputatlari Samarqand tumani Kengashining qarori, 05.01.2023 yildagi VI-73-1-7-103-K/23-son
Kuchga kirish sanasi
06.01.2023