30.12.2022 yildagi VI-48-152-3-51-K/22-son
Mirzacho‘l tuman Xalq deputatlari Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-48-152-3-51-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
01.01.2023