30.12.2022 yildagi VI-57-205-9-128-K/22-son
Xalq deputatlari Sirdaryo tumani Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-57-205-9-128-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
01.01.2023