30.12.2022 yildagi VI-77-251-7-107-K/22-son
Samarqand viloyati xalq deputatlari Samarqand shahar Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-77-251-7-107-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.12.2022