31.12.2022 yildagi VI-83-189-2-42-K/22-son
Buxoro viloyati Xalq deputatlari Buxoro shahar Kengashining qarori, 31.12.2022 yildagi VI-83-189-2-42-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
31.12.2022