31.12.2022 yildagi VI-73-287-7-96-K/22-son
Samarqand viloyati Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on tumani Kengashining qarori, 31.12.2022 yildagi VI-73-287-7-96-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
04.01.2023